Prezes Banku Pekao S.A. – inflacja będzie spadać

Prognozy ekspertów gospodarczych i ekonomistów na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy bardzo się zmieniały. Wojna w Ukrainie spowodowała gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, co z kolei nakręciło spiralę inflacyjną w wielu krajach świata. Obecna sytuacja w dużym stopniu wynika również z reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID-19 i podejmowanych działań w celu ożywienia gospodarek. A wojna i wzrost cen energii dodatkowo wzmocniły presję inflacyjną. To wszystko przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie stóp referencyjnych, a tym samym na koszty finansowania udzielanego przez banki.
eNewsroom