Inflacja uderza w londyńczyków

Wielu mieszkańców Londynu jest zagrożonych ubóstwem. Pomaga im Londyńska Kuchnia Społeczna.