Idzie zmiana dla „frankowiczów”? Wolta neo-sędziów z Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy mówi że umowa z 2008-09 r. która ma być unieważniona w 2023 r. bo ktoś sobie przypomniał w 2014 r., że miał klauzule abuzywną, a przypomniał sobie o tym dlatego że kurs się zmienił to nie jest praworządne rozwiązanie, że taka umowa nie jest nieważna i że nawet TSUE nie ma mocy aby unieważnić postanowienia, przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, o których zapominano – mówi Robert Gwiazdowski.