EuroparlTV: Czy nasze pieniądze są bezpieczne?

Kierując się chęcią odbudowania zaufania do sektora bankowego, Komisja Europejska zaproponowała, by banki ustanawiały specjalne fundusze, będące zabezpieczeniem dla zdeponowanych przez obywateli środków.
Najlepsze tematy