Kary za nie zatrudnianie niepełnosprawnych

Wpływy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od firm i urzędów, które nie zatrudniają lub zatrudniają za mało osób niepełnosprawnych, będą w tym roku większe o 700 mln zł. Komentuje Wojciech Skiba, prezes PFRON.
Najlepsze tematy