"Pakt fiskalny? Tak, ale..."

Wpływ Europy na Polskę jest bardzo silny - na złotego, na wzrost gospodarczy. W związku z tym Polska musi w pakcie uczestniczyć. To jest wielka racja stanu dla Polski - podkreśla prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego.
Najlepsze tematy