EuroparlTV: Za kryzys zapłacą najbiedniejsi

Sześć państw członkowskich UE uważa, że w dobie kryzysu Europa musi szukać oszczędności wszędzie. Także ograniczając pomoc żywnościową dla najuboższych obywateli Unii...
Najlepsze tematy