EuroparlTV: Kryzys uderza w wynalazczość

Inwestowanie w sektor badań, zwłaszcza w dziedzinie energii, zdrowia, nanotechnologii oraz środowiska, powinno być dla Europy sprawą priorytetową. Niestety, obecny kryzys skutecznie torpeduje wiele projektów naukowych.
Najlepsze tematy