EuroparlTV: Lepsze czasy dla rolników?

W unijnej Komisji ds. Rolnictwa odbyło się głosowanie, którego przedmiotem było 1700 poprawek do reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Nowe ustawodawstwo za jeden z głównych celów stawia sobie zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z rolnictwem.
Najlepsze tematy