Karty kredytowe czy pożyczki?

Zadłużenie Polaków maleje. Maleje także liczba wydawanych kart kredytowych. Nie jest to jednak zasługa nas samych, ale bardziej restrykcyjnej polityki banków.