Polacy montują kolektory słoneczne

Do kwietnia NFOŚiGW dofinansował 4 tys. zainstalowanych zestawów kolektorów słonecznych. Program 45 proc. dopłat do kredytów na zakup i montaż kolektorów przerósł oczekiwania.
RMF/INTERIA
Najlepsze tematy