Akcje JSW do kupienia

Skarb Państwa chce sprzedać prawie połowę udziałów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. O czerwcowym debiucie Spółki na giełdzie mówił minister skarbu, Aleksander Grad.