Refundacja mieszkań socjalnych

TV biznes: W gminie Czerwona, liczącej ponad 20 tys. mieszkańców, brakuje 23 lokali socjalnych, czyli takich do których można przenieść lokatorów z nakazem eksmisji, za których gmina płaci czynsz.