Stoczniowe dylematy

TV biznes: W branży stoczniowej na świecie utrzymuje się znakomita koniunktura. Niestety, nie odczuwają jej polskie stocznie, choć zamówień od armatorów nie brakuje.
Najlepsze tematy