Czy kara może motywować?

Posłowie rzadko uczęszczają na obowiązkowe posiedzenia sejmowe, mimo, że za nieobecność grożą im kary finansowe. Czy zatem system kar jest odpowiednią formą motywacji do pracy?
Najlepsze tematy