Trudno być matką

Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja podkreśla, że celem projektu "Mama w pracy" jest zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy oraz poprawa ich sytuacji. To duże przedsięwzięcie planowane, na co najmniej 5 lat.
Najlepsze tematy