Rtęciowe, czy elektroniczne?

TV BIZNES: Parlament Europejski zakazał sprzedaży urządzeń pomiarowych, zawierających metale ciężkie. Państwa członkowskie mają prawie dwa lata na dostosowanie się do nowych wymogów.