100-milionowa inwestycja w krakowskiej hucie

ArcelorMittal Poland kontynuuje program inwestycyjny, otwierając w krakowskiej koksowni instalację oczyszczania gazu koksowniczego. Projekt o wartości 100 mln zł ogranicza wpływ zakładu na środowisko dzięki zmniejszeniu zużycia energii i redukcji ilości powstających w procesie technologicznym odpadów.
Najlepsze tematy