Ryzykowne "Inwestycje Polskie"

Drenowanie portfela spółek Skarbu Państwa na potrzeby realizowania programu „Inwestycje Polskie” to, zdaniem prezesa Grupy Trinity Radosława Tadajewskiego, ryzykowny pomysł. Po pierwsze, może to zagrażać ich planom inwestycyjnym. Po drugie, może odbyć się to kosztem akcjonariuszy mniejszościowych tych spółek, szczególnie akcjonariuszy indywidualnych.
Najlepsze tematy