Jedna nieruchomość - kilku spadkobierców

W jednej z niedawnych uchwał, wiążących dla sądów, Sąd Najwyższy orzekł, że możliwe jest istnienie kilku postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. To budzi obawy, że możemy kupić nieruchomość od kogoś, kto nie jest jej prawnym spadkobiercą. Dlatego tak ważne jest dokładne sprawdzenie, kto figuruje w księgach wieczystych. Tylko to gwarantuje, że transakcja kupna będzie ważna. Komentuje Paweł Zouner, aplikant adwokacki z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.