Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Coraz niższe koszty rejestracji dla spółek handlowych!

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość
Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

W niespełna rok rejestracja handlowej spółki osobowej w KRS potaniała o 650 zł, a spółki kapitałowej o 900 zł. Na takie obniżki złożyły się zeszłoroczne zmiany w opłatach sądowych i niedawna obniżka opłaty za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG.

W niespełna rok rejestracja spółki osobowej potaniała o 650 zł, spółki kapitałowej 900 zł
W niespełna rok rejestracja spółki osobowej potaniała o 650 zł, spółki kapitałowej 900 zł /© Panthermedia


Niższy koszt rejestracji

Każda spółka handlowa podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wpisu w KRS powstaje osobowa spółka handlowa (art. 251 § 1, art. 94, art. 109 § 1 i art. 134 § 1 K.s.h.), a spółka kapitałowa w organizacji staje się właściwą spółką z o.o. albo akcyjną i uzyskuje osobowość prawną (art. 12 K.s.h.).

Wniosek o wpis spółki do KRS podlega opłacie sądowej. Poza tym wpis spółki do KRS jest obligatoryjnie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Za ogłoszenie pobierana jest opłata. Koszty postępowania rejestrowego ponosi podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do KRS. Opłatę sądową i za ogłoszenie wpisu w MSiG uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.

W zeszłym roku do sądów rejestrowych trafiło 127.108 wniosków o rejestrację, tj. o pierwszy wpis w KRS. Te podmioty, które wnioski o wpis składały od dnia 1 lipca 2011 r., zaoszczędziły na opłatach sądowych. Od tego dnia obniżono i ujednolicono opłatę sądową za rejestrację spółki handlowej - wynosi ona 500 zł, niezależnie od tego, czy rejestrowana jest spółka osobowa, czy kapitałowa.


Tylko 100 zł za ogłoszenie

Podmioty, które wnioski o pierwszy wpis składają od dnia 18 maja 2012 r. zobowiązane są uiścić jeszcze niższą opłatę. Tym razem bowiem zmniejszona została opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o 400 zł i obecnie wynosi 100 zł.

Rozporządzenie, na mocy którego obniżono opłatę za ogłoszenie pierwszego wpisu, opublikowane zostało 10 maja br., natomiast zmiany weszły w życie 18 maja 2012 r. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do KRS stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 3 rozporządzenia).

Jeżeli natomiast po wejściu zmian w życie (od 18 maja br.) wnioskodawca złożył wniosek o wpis spółki do KRS i uiścił opłatę w poprzednio obowiązującej wysokości (tj. 1.000 zł, po 500 zł tytułem opłaty sądowej i za ogłoszenie wpisu w MSiG zamiast odpowiednio 500 zł i 100 zł), to nadpłata (400 zł) w opłacie za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG nie przepada. Przepisy w przypadku opłaty sądowej stwierdzają, że sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną. Wynika tak z art. 80 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.). Regulacja ta w odniesieniu do opłaty za ogłoszenie wpisu w MSiG może być stosowana odpowiednio. Jeżeli sąd z urzędu nie zwróci stronie nadpłaty, spółka może skierować stosowne pismo w tej sprawie do sądu, do którego składany był wniosek o wpis.


S24 - bez taksy notarialnej

Wspólnicy, którzy zdecydują się na założenie spółki z o.o., dodatkowo mogą obniżyć koszty dotyczące zawiązania i rejestracji spółki, jeżeli złożą wniosek w ramach procedury S24, tj. obowiązującej od początku tego roku procedury rejestracji spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy. W tym przypadku zawiązanie i rejestracja spółki wiąże się ze skorzystaniem z systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (eMS). Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga jedynie wypełnienia formularza umowy zawartego w systemie eMS i opatrzenia umowy podpisem elektronicznym. Wystarczy tu zwykły podpis elektroniczny. Uzyskuje się go przy rejestracji konta użytkownika. Przez to konto użytkownik otrzymuje dostęp do systemu eMS. Zakładając je osoba wskazuje swoje dane i uwierzytelnia je podając swój login i hasło. Login i hasło stanowią zwykły podpis elektroniczny, o którym mowa w przepisach dotyczących rejestracji S24.

W konsekwencji nie ma potrzeby udawania się do notariusza celem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Umowa spółki z o.o. zawierana z wykorzystaniem wzorca umowy jej nie wymaga (art. 1571 K.s.h.). Stąd też wspólnicy mogą zaoszczędzić na taksie notarialnej od umowy spółki. Jest to wyjątek od zasady, że umowa spółki z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 K.s.h.).

Opłaty związane z rejestracją nowego podmiotu i zmiany jego danych w KRS

 

przed 1 lipca 2011 r.

od 1 lipca 2011 r.
do 17 maja 2012 r.

od 18 maja 2012 r.

Opłaty związane z rejestracją nowej spółki w KRS

1.000 zł - opłata sądowa za rejestrację spółki kapitałowej w KRS,

750 zł - opłata sądowa za rejestrację spółki osobowej

500 zł - opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG

500 zł - opłata sądowa za rejestrację każdej spółki handlowej w KRS,

500 zł - opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG

500 zł - opłata sądowa za rejestrację każdej spółki handlowej w KRS,

100 zł - opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG

Łączny koszt rejestracji spółki w KRS

1. 500 zł - rejestracja handlowej spółki kapitałowej

1.250 zł - rejestracja handlowej spółki osobowej

1.000 zł - rejestracja spółki handlowej

600 zł - rejestracja spółki handlowej

Opłaty związane z rejestracją zmiany danych w KRS

400 zł - opłata sądowa za dokonanie zmiany wpisu w KRS,

250 zł - opłata za ogłoszenie kolejnego wpisu w MSiG

250 zł - opłata sądowa za dokonanie zmiany wpisu w KRS,

250 zł - opłata za ogłoszenie kolejnego wpisu w MSiG

250 zł - opłata sądowa za dokonanie zmiany wpisu w KRS,

250 zł - opłata za ogłoszenie kolejnego wpisu w MSiG (bez zmian)

Łączny koszt rejestracji zmiany danych w KRS

650 zł

500 zł

500 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.04.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. poz. 499)


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 43 (875) z dnia 2012-05-28

GOFIN podpowiada

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami gospodarczymi

Źródło informacji:

Więcej o:
O,
spółki,
spółki handlowe,
kodeks spółek handlowych

Kalkulator ustawowy

Data powstania zobowiązania*:

Data zapłaty zobowiązania*:

Rynek międzybankowy

 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (6)

Dodaj komentarz

~kiral -

Mam dosyć polskiego bagienka. Firmę przeniosłem do American International Corporation. Tj. działam tak jakby ich pracownik, dzięki czemu koszty biznesu są minimalne. Wystawiam normalnie faktury, ale bez podatku VAT. Nie muszę płacić zus, ewentualne koszty dochodowego będą minimalne. Zupełnie nie ma co porównywać.

~Mirmił -

A propos rejestracji spółki z o.o. przez internet w ramach S24, to w istocie zakładanie spółek z o.o. w tym uproszczonym trybie trwa mniej więcej tyle samo czasu, co w dotychczasowy sposób. Niewątpliwą zaletą tego nowego sposobu rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest oszczędność na kosztach notarialnych, gdyż umowa spółki zakładanej poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie wymaga poświadczenia przez notariusza. Za link

Załączniki:

~dumbowie -

Dobrze, tylko po co komu te durne ogłoszenia w Monitorze. Jest rejestr i wystarczy tak jak np. w UK. Idzie w dobrym kierunku ale zbyt wolno.

~wrocek -

w UK spółka LTD za 199 zł nic dodac nic ująć

~tak dalej trzymać -

wszyscy moi znajomi przenieśli biznes na słowację...koszty ZUS

~Vena -

Żeby zarejestrować i prowadzić spółkę, to wypełnienie mnóstwa formularzy. Wizyt u notariusza. Pomocy prawnej przy tworzeniu dokumentów. Zawiłych przepisów księgowych i podatkowych. Kto to wytrzyma?