Przejd� do g��wnej cz�ci strony

× m.interia.pl

Korzystasz z urządzenia mobilnego? Wybróbuj wersję Interii,
zaprojektowaną specjalnie dla Twojego urządzenia.

×

Treść dostępna również w wersji mobilnej
na m.interia.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android

MF: Czy od stypendium trzeba zapłacić podatek dochodowy?

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Studencie, jeżeli otrzymujesz stypendium, pamiętaj, że nie zawsze musisz zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty. Stypendium naukowe jest zwolnione od podatku dochodowego. Podobnie stypendium socjalne. Zwolnieniu do 3800 złotych podlega również stypendium wypłacone przez fundację lub stowarzyszenie.

Czy od stypendium trzeba zapłacić podatek dochodowy?
Czy od stypendium trzeba zapłacić podatek dochodowy? /© Panthermedia

Przyznawanie środków pieniężnych uczniom oraz studentom stanowi dość częstą praktykę. Związane jest to, nie tylko z system nagradzania ciężkiej pracy, skutkującej wysoką średnią ocen uzyskaną w trakcie roku szkolnego lub też akademickiego, ale także w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej uczniów. W zależności od przyczyny otrzymywania stypendium, a także źródła ich finansowania, mogą pojawiać się różnego rodzaju wątpliwości o charakterze podatkowym. Warto zatem wiedzieć, kiedy otrzymanie stypendium nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Stypendia naukowe i za wyniki w nauce nie podlegają opodatkowaniu

Przede wszystkim warto pamiętać, że stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, jak również inne nagrody motywacyjne określone w przepisach Prawa o szkolnictwie wyższym, są zwolnione z opodatkowania. Wynika to wprost z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto podatnik powinien pamiętać, że zwolnienie to dotyczy również innych stypendiów przyznawanych za wyniki w nauce, pod warunkiem, że zasady ich przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub też przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

interpretacja indyw., Stypendia doktoranckie, otrzymywane w celu realizacji projektów oraz badań związanych z tematyką pracy doktorskiej również nie powodują powstania obowiązku podatkowego, o ile zasadność ich udzielenia uzyskała stosowne zatwierdzenie. Opisane wyżej stanowisko zostało przedstawione w indywidualnej interpretacji o sygnaturze ITPB2/415-548/10/MU, z której wynika, że zwolnienie przedmiotowe dotyczy także funduszy przyznawanych w związku z realizacją projektów doktorskich, jeżeli tylko zasady jego przyznawania zostały na wniosek projektodawcy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Stypendia socjalne też bez podatku

Rozważając problem dofinansowania otrzymywanego przez uczniów oraz studentów, nie można pominąć kwestii związanej ze świadczeniami o charakterze socjalnym. Wielu uczniów oraz studentów otrzymuje bowiem stypendia oraz różnego rodzaju zasiłki szkolne w związku z trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Należy podkreślić, że świadczenia tego rodzaju również nie podlegają opodatkowaniu, pod warunkiem, że zasadność ich przyznania wynika wprost z przepisów ustawy o systemie oświaty lub wspomnianej już ustawy o szkolnictwie wyższym. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy finansowanie wypłacanych stypendiów odbywa się ze środków budżetu państwa, czy też budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czy też ze środków własnych, którymi dysponują placówki oświatowe.

Stypendia przyznawane przez pozarządowe organizacje

W przypadku świadczeń przyznawanych przez instytucje pozarządowe, podatnik powinien pamiętać, że i w tym przypadku istnieje możliwość uniknięcia konieczności opodatkowania uzyskanej kwoty.

Zwolnieniu podlegają bowiem także:

  1. stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz
  2. stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje pożytku publicznego.

Należy jednakże podkreślić, że w drugim przypadku musi zostać spełniony szereg wymagań określonych we wspomnianej ustawie o podatku dochodowym. Istotnym wydaje się ograniczenie polegające na tym, że organizacja będąca płatnikiem stypendium musi spełniać wymogi określone w ustawie o działalności publicznej i wolontariacie. Oznacza to, że jest to jednostka non profit, która z uzyskanych dochodów realizuje tylko i wyłącznie założone przez siebie cele statutowe. Przykładem takich organizacji są różnego rodzaju kluby sportowe i fundacje, wspierające rozwój młodzieży.

Ważne: Wsparcie to przyznawane jest na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe płatnika. Regulamin taki musi być udostępniany do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wystawianych dla zainteresowanych w postaci drukowanej w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.

Do 3800 zł i bez oświadczenia

Od stycznia 2011 roku nastąpiła dość istota nowelizacja - przede wszystkim zmianie uległo ograniczenie wysokości przyznawanego świadczenia. Obowiązująca kwota 380 zł miesięcznego dofinansowania, została zastąpiona limitem rocznym. Oznacza to, że obecnie skumulowana wartość przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego wartości 3800 zł.

Zniesiony został obowiązek złożenia stosownego oświadczenia o braku innych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Przykład: Fundacja, zgodnie ze swoim statutem i regulaminem, przyznała uczniowi stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie. Finansowanie to zostanie wypłacone 8 razy w ciągu roku. Całość stypendium skorzysta ze zwolnienia od podatku, ponieważ łączna wartość (450 zł x 8 miesięcy = 3 600 zł) nie przekracza kwoty 3800 zł.

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

Źródło informacji: Tax Care S.A.

Więcej o:
Nie,
stypendium,
podatek dochodowy,
student,
uczeń,
fiskus

Stawki podatkowe 2010

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »

Stawki podatkowe 2011

  • 18%do 85 528 zł
  • 32%powyżej 85 528 zł
  • więcej »
 

Skomentuj artykuł:

Wasze komentarze (25)

Dodaj komentarz

~zielonykraj -

tak tak studenci tak was też POtarmoszą i POmpują od tylca, policjantów, strażaków, wojsko, lekarzy, aptekarzy, ..., dymają po kolei bez wyjątku, a kto się daje dymać to jest lekkich obyczajów.

~jacek -

Proponuje wprowadzić podatek od głupoty głosujących na PO

~student -

Stypenia naukowe nie powinne byc rozdawane student ma uczyc sie bo to jest jego powinnosc.On ciezko pracuje a zwykly sprzedawca ,czy robotnik nie,czy zwyklego obywatela praca jest lekka.Bylam studentka i nauka to przyjemnosc a nie harowka.

~zby79 -

PO na pewno nie wprowadzi podatku od głupoty. Za dużo by to kosztowało ich wyborców.

~MasakrycznyMord -

A kiedy będzie podatek od seksu?

~???Stypendia specjalne... -

A stypendia specjalne np.: PFRONu??? To mnie zaskoczył ten artykuł i nie wiem jak mam o tym wszystkim myśleć, bo po pierwsze artykuł z pewnością nawet w podstawowym stopniu nie wyczerpuje tematu także stypendiów specjalnych, a takie też są i po drugie niejasno określa warunki objęcia, bądź zwolnienia z podatku kwot danych stypendiów na wybranych, stworzonych przykładach. Może coś bliżej o stypendiach specjalnych, bo zaczynam mieć poważne, i nie ważne, czy uzasadnione, czy nie ale, wątpliwości :/ .

~zbulwersowanyStudent -

stypendium naukowe to wielkie oszustwo.... na PP wypłacają osobom którym się nie należą przykre ale prawdziwe :( wystarczy oszukać we wniosku i w tym momencie pytam się kto to weryfikuje i sprawdza???? Może wreszcie się ktoś za to zabierze :( Nowe przepisy nie koniecznie dobre jeśli nie ma nad nimi kontroli

~student -

Zapomniano dodać że tylko łosie go płacą...

~ktos tam -

stypendia wyplacane juz sa brane od podatku pobieranego od obywateli, to co teraz bedziemy odprowadzac jeszcze podatek od podatku ? polska schodzi na psy.

~xav -

Tu jest POlska , tu jet POdatek do WSZYSTKIEGO!