Boom na działalność nierejestrowaną

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań Konstytucji Biznesu, które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po pięciu miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowaliśmy broszurę ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia działalności nierejestrowej oraz przykładami, które uwzględniają praktyczne doświadczenia z pierwszych miesięcy funkcjonowania tej instytucji.

W przygotowanej broszurze znajdują się odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: kto może prowadzić działalność nierejestrową, jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność, jak wystawiać rachunki i faktury, jak rozliczany jest podatek dochodowy, co z ZUS-em i Vat-em, czy w końcu, jakie są uprawnienia konsumentów.

Reklama

Działalność nierejestrowa - na czym polega?

Jednym z najważniejszych celów Konstytucji Biznesu jest rozwój przedsiębiorczości, m.in. przez ułatwienie pierwszych kroków w biznesie i zmniejszenie obowiązków związanych z drobną działalnością. Służy temu działalność nierejestrowa, którą umożliwia Prawo przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowa to:

- sposób na to, by postawić pierwsze kroki w biznesie, bez szeregu obowiązków administracyjnych i fiskalnych związanych z działalnością gospodarczą,

- możliwość prowadzenia bez wpisu do CEIDG działalności na niewielką skalę, dorywczej, np. udzielania korepetycji - bez ryzyka, że taka działalność zostanie uznana przez urzędy za działalność

Kogo dotyczy?

Działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla osób, które:

- w ramach tej działalności w żadnym miesiącu nie osiągają kwoty przychodu należnego w wysokości przekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie w 2018 r. - 1050 zł)

oraz

- w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrową mogą wykonywać także osoby, które w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r., nawet jeżeli w okresie pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. wykonywały działalność gospodarczą.

1. Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. handlową ) i nie osiągasz z niej w żadnym miesiącu przychodu należnego wyższego niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę ( w 2018 r. jest to 1050 zł ), to możesz wykonywać ją bez wpisu do CEIDG , nawet jeśli Twoja działalność jest zorganizowana i ciągła (tj. ma cechy działalności gospodarczej ) .

2 . Prowadząc działalność nierejestrową , nie tylko n ie mu sisz uzyskiwać wpisu do CEIDG , ale jesteś również zwolniony z szeregu obowiązków administracyjnych , które łączą się z działalnością gospodarczą ( uwaga! zob. fakt 5 ) .

3. Wprowadzenie działalności nierejestrowej nie oznacza, że każdy, kto zarobi więcej niż wynosi połow a minimalnego wynagrodzenia, np. na podstawie jednorazowej umowy, staje się automatycznie przedsiębiorcą . Dla tej oceny istotne pozostają podstawowe cechy działalności gospodarczej - czyli wykonywanie działalności zarobkowej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły.

Prawo przedsiębiorców wprowadza zasadę, że do progu przychodu 1050 zł nawet działalność spełniająca te cechy nie będzie automatycznie uznawana za działalność gospodarczą. Nie można jednak wnioskować w drugą stronę, tj. , że każdy przychód powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia czyni z osoby prowadzącej daną działalność przedsiębiorę.

4 . Jeżeli wykonywałeś działalność gospodarczą w okr esie ostatnich 60 miesięcy, nie możesz prowadzić działalności nierejestrowej. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które w okresie między 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r. - one także mogą wykonywać działalność nierejestrową. Z awieszenie działalności gospodarczej uważane jest na gruncie tych przepisów za jej niewykonywanie.

5. Z działalnością nierejestrową związane są pewne obowiązki.

6. Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej, podobnie jak prowadzenie działalności, która nie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na wartość sprzedaży, powodują konieczność uzyskania numeru NIP , także w przypadku działalności nierejestrowej.

7. Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmienia ją ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

8. Dochody z działalności nierejestrowej są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej i rozliczane w rocznym zeznaniu PIT -36.

9 Nie można prowadzić działalności nierejestrowej w tych obszarach, w których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo w pis do rejestru działalności regulowanej . Nie można jej też wykonywać w ramach spółki cywilnej.

10. Przekroczenie miesięcznego progu przychodu powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą. Od tego czasu masz 7 dni na złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

Przepisy o działalności nierejestrowej nie zmieniają ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniom w związku z umową o pracę czy z umowami cywilnoprawnymi.

UWAGA:

Samo przekroczenie przychodu należnego w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia nie powoduje, że dane zachowanie kwalifikowane jest automatycznie jako działalność gospodarcza. Żeby była za taką uznana, nadal muszą być spełnione przesłanki ustawowe (tzn. jest wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły oraz mieć charakter zorganizowany).

Działalności nierejestrowej nie można wykonywać w przypadku, gdy podjęcie danej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów ustaw szczegółowych. Nie może być ona także prowadzona w ramach spółki cywilnej.

- Osoba prowadząca działalność nierejestrową ma przede wszystkim obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierającej sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia. Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

- Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie otrzymuje numeru REGON. Co do zasady nie ma także obowiązku uzyskania numeru NIP. Może jednak (dobrowolnie) wystąpić o nadanie NIP przy pomocy formularza NIP

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty.

Jednak nawet w tym przypadku będzie mogła to być faktura uproszczona, która zawiera:

- datę wystawienia,

- numer kolejny,

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

- miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

- cenę jednostkową towaru lub usługi,

- kwotę należności ogółem.

Na żądanie drugiej strony transakcji, osoba prowadząca działalność nierejestrową wystawia rachunek,o ile żądanie takie zostanie zgłoszone przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Podatnik rozlicza te przychody w zeznaniu rocznym PIT-36

Nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy, a koszty działalności nierejestrowej mogą zostać odliczone od pochodzących z niej przychodów.

Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, tj. konieczności odprowadzania zryczałtowanych składek na ZUS

Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w tym wniosku.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »