Kto odpowiada za dziury w asfalcie

Po fali mrozów na drogach pojawiają się zazwyczaj niebezpieczne dla samochodów dziury, na których kierowcy uszkadzają swoje pojazdy. Jeśli dojdzie do takiego zdarzenia, kierowca powinien ustalić, kto jest zarządcą drogi i do niego skierować swoje roszczenie.

Do obowiązków zarządcy należy m.in. odśnieżanie i łatanie dziur w asfalcie. Kierowca, który stwierdzi, że poniósł szkodę w związku z nieodśnieżeniem określonego odcinka drogi, może próbować dochodzić od niego roszczenia na podstawie kodeksu cywilnego.

Stan dróg

Stan polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. Świadczy o tym m.in. to, że wielu zarządców dróg zawiera ubezpieczenia, które mają zabezpieczyć ich przed wypłatą odszkodowań za zdarzenia powstałe w wyniku zaniedbań we właściwym utrzymaniu dróg. Ale o odszkodowanie za uszkodzony samochód z powodu złego stanu dróg czy też złego oznakowania przeszkody możemy się ubiegać niezależnie od tego, czy określony zarządca zawarł odpowiednie ubezpieczenie, czy nie.

Reklama

Jak udokumentować szkodę

O tym, czy uzyskamy odszkodowanie, np. za uszkodzenie samochodu po wjechaniu w dziurę na drodze, decyduje odpowiednie udokumentowanie zdarzenia i skierowanie roszczenia odszkodowawczego pod właściwy adres, czyli do tego podmiotu, który faktycznie odpowiada za stan określonej drogi. Dla przykładu, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie od osób ubiegających się o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drogach wymaga:

- pisemnego roszczenia o wypłacenie odszkodowania,

- dokładnego opisu okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu,

- kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy,

- fotografii miejsca zdarzenia, szkicu określającego przebieg zdarzenia i przyczyny uszkodzenia pojazdu, w tym kształt, rodzaj i wymiary przeszkody,

- oświadczenia świadków zdarzenia,

- informacji o wysokości żądanego odszkodowania wraz z dokumentami uzasadniającymi zgłoszone roszczenia, np. kosztorysem niezbędnej naprawy, oryginałami rachunków, wyceną rzeczoznawcy lub własnymi wyliczeniami,

- informacji, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco,

- informacji o okresie i przebiegu eksploatacyjnym uszkodzonych części.

Dla porównania, nieco inaczej wygląda sprawa dochodzenia odszkodowania za uszkodzony samochód na złej nawierzchni w Poznaniu. Po złożeniu wniosku w tej sprawie poszkodowany kierowca powinien niezwłocznie zgłosić się do ubezpieczyciela ZDM w Pozaniu, którym jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Cigna STU S.A., w celu dokonania oględzin uszkodzonego pojazdu.

Wniosek o odszkodowanie dotyczący szkody w pojeździe powstałej w związku z utrzymaniem dróg, składany do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, powinien zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego), jednostki, do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy,

- oznaczenie wnioskodawcy (możliwość podania telefonu kontaktowego), jednostki, do której pismo jest kierowane, podpis wnioskodawcy,

- datę, godzinę zdarzenia,

- wskazanie kierunku jazdy pojazdu i odcinka ulicy, na którym doszło do zdarzenia,

- określenie przyczyny wystąpienia szkody w pojeździe,

- podanie prędkości poruszającego się pojazdu, marki pojazdu i numeru rejestracyjnego,

- dane o tym, kto jest właścicielem pojazdu, a kto był kierowcą w chwili zdarzenia

- podanie rozmiaru szkody (według wnioskodawcy),

- szkic sytuacyjny wiernie odzwierciedlający sytuację, w której doszło do zdarzenia (uwzględniający m.in. kierunek jazdy pojazdu, dokładne określenie miejsca i przyczynę szkody w pojeździe, sytuację na drodze),

- inne informacje

- udokumentowanie zdarzenia wszelkimi dowodami mogącymi mieć znaczenie, m.in. podanie, czy była policja na miejscu zdarzenia, wskazanie osoby która może być świadkiem zdarzenia, inna dokumentacja.

- oczekiwania wobec ZDM.

Jak widać, zebranie odpowiedniej dokumentacji, potrzebnej do uzyskania odszkodowania za uszkodzenia samochodu z powodu złego stanu drogi, może nie być łatwą sprawą. Na pewno nie zaszkodzi wezwać policję, aby sporządziła raport, który jest dobrą podstawą do wystąpienia o odszkodowanie. WARTO WIEDZIEĆ Jeśli chcemy dochodzić odszkodowania za uszkodzenie samochodu z powodu złego stanu drogi, musimy zgromadzić jak najwięcej dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę i jej rozmiary. Przydatna może być notatka policyjna z miejsca zdarzenia, oświadczenia świadków zdarzenia. Środkiem dowodowym może być też zdjęcie z miejsca zdarzenia.

Czyja droga

Jeśli samochód zostanie uszkodzony z powodu złego stanu drogi, to roszczenia powinniśmy kierować do zarządcy drogi. Właściwe utrzymanie drogi to także odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskiej nawierzchni dróg. To, kto jest zarządcą drogi, zależy od tego, czyją drogą jest własnością. Nie ma dróg niczyich.

Drogi publiczne dzielą się na: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Ulice leżące w ciągu wymienionych dróg należą do tej samej kategorii, co te drogi. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Do dróg krajowych zalicza się m.in.: autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi leżące w ich ciągach do czasu wybudowania autostrad i dróg ekspresowych, drogi międzynarodowe, drogi stanowiące inne połączenia zapewniające spójność sieci dróg krajowych, drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych obsługujących ruch osobowy i towarowy, a także drogi alternatywne dla autostrad płatnych, drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich.

Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż wymienione w katalogu dróg krajowych, stanowiące m.in. połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa. Drogi, które nie są ani drogami krajowymi, ani wojewódzkimi, to drogi powiatowe, do których zalicza się te drogi, które stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Z kolei do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, np. w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi, są drogami wewnętrznymi.

Budowa, utrzymanie, zarządzanie i oznakowanie dróg wewnętrznych należy do zarządcy określonego terenu.

Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. Zarządcami dróg są dla dróg: krajowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich - zarząd województwa, powiatowych - zarząd powiatu, a dla gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do licznych obowiązków zarządców drogi należy m.in.: przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywanie robót interwencyjnych, robót zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg oraz wyznaczanie objazdów, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Marek Kobylański

Gazeta Prawna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »