Reklama

ME o działaniach wobec konsumentów energii elektrycznej

Projekty wzmacniające pozycję konsumenta na rynku energii elektrycznej, wzrost konkurencji na rynku hurtowym, zmiana modelu ochrony odbiorcy wrażliwego, prace nad regulacjami unijnymi to działania Ministra Energii na rzecz konsumentów - poinformowało ME.

Reklama

"Minister Energii podejmuje szereg działań na rzecz konsumentów energii elektrycznej m.in. w zakresie efektywności energetycznej, zwiększenia konkurencyjności na hurtowym rynku energii, jak również wzmocnienie pozycji końcowego odbiorcy energii elektrycznej" - podkreśliło w opublikowanej ostatnio informacji Ministerstwo Energii.

Jak zaznaczono, resort jest bezpośrednio zaangażowany w działania na poziomie UE, które dotyczą "nieuzasadnionego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2". Jak przypomniano, minister Krzysztof Tchórzewski dwukrotnie - 18 września oraz 15 października - wystąpił do komisarzy ds. energii i klimatu oraz konkurencji o pilne podjęcie działań w kierunku zmniejszenia nadmiernej ceny uprawnień i - jak podkreśliło ministerstwo - otrzymał zapewnienie interwencji w tej sprawie. "Po tych działaniach na rynku europejskim nastąpiło odwrócenie trendów i obecnie obserwujemy spadek cen uprawnień do emisji CO2 - zaznaczyło ME.

Resort podkreślił, że równolegle - na wypadek gdyby wzrosty kosztów emisji miały przełożyć się na koszty zakupu energii - pracuje nad pakietem osłonowym dla obywateli i odbiorców przemysłowych, zwłaszcza energochłonnych. Mogą to być ulgi w określonych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2 - zaznaczono.

Ministerstwo przypomniało, że w Sejmie znajduje się projekt zmiany regulacji, zakładający wprowadzenie dla wytwórców 100 proc. obowiązku sprzedaży energii poprzez giełdę. W ocenie ME, zwiększenie wolumenu obrotu na rynku wpłynie na osiągnięcie takiego poziomu konkurencyjnej sprzedaży, który pozwoli ograniczyć ryzyko nadmiernego wpływu na ceny energii na skutek koncentracji zdolności wytwórczych. Ten sam projekt zawiera również zapisy dotyczące sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej i gazu - w sytuacji gdy sprzedawca zaprzestaje działalności.

Z kolei w konsultacjach społecznych jest przygotowany przez ME projekt kolejnej nowelizacji, wzmacniający zdaniem projektodawców pozycję odbiorcy końcowego na rynku energii. Według resortu ocena działania obecnych regulacji wskazuje, że na rynku mamy do czynienia z nierównowagą stron, na szkodę konsumenta.

By temu zapobiec, Prezes URE będzie mógł zmienić treść umowy przesyłowej lub dystrybucyjnej w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron takiej umowy lub rozwoju konkurencji. Ten sam projekt przewiduje możliwość odebrania koncesji podmiotowi, wobec którego UOKiK orzekł naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Według ME, pozwoli to na równoważenie pozycji przedsiębiorcy i konsumenta, a także na skuteczną eliminację patologii na rynku detalicznym.

Ministerstwo przypomniało też, że zleciło opracowanie modelu do badania i monitorowania ubóstwa energetycznego w Polsce, który ma m.in. oceniać skuteczność wdrażanych narzędzi wsparcia w ramach Programu Czyste Powietrze oraz zaprojektować nową formę pomocy dla odbiorców, zidentyfikowanych jako zagrożeni ubóstwem energetycznym. Zakończenie prac przewidywane jest jeszcze w 2018 r. - zaznaczono.

ME zwróciło też uwagę, że projektowane regulacje unijne, w pracach nad którymi bierze udział, również poprawiają pozycję odbiorcy energii elektrycznej. Wymieniono tu prace nad elementami "pakietu zimowego", m.in. dyrektywą ws. wspólnych zasad dla jednolitego rynku energii elektrycznej, która wprowadza np. wsparcie działalności prosumenckiej np. - zarządzanie popytem, dynamiczne taryfy czy tworzenie lokalnych wspólnot energetycznych. "Otworzy to możliwość znaczącego ograniczenia kosztów energii elektrycznej przez konsumentów poprzez stworzenie warunków prawnych ich aktywnego udziału w rynku energii i zarządzanie jej zapotrzebowaniem" - podkreśliło ministerstwo.

Korzystne dla konsumentów rozwiązania ma przynieść także zmiana dyrektywy o efektywności energetycznej, która m.in. wzmacnia przepisy w zakresie opomiarowania i rozliczania zużycia energii oraz wprowadza obowiązek zapewnienia możliwości zdalnego odczytu liczników. Jak zaznaczyło ME, polski rząd aktywnie uczestniczył w pracach nad tym projektem i popiera jego szybkie uchwalenie, oceniając, że cele w zakresie efektywności energetycznej będą stanowić pozytywny impuls rozwojowy, a zapewnienie informacji konsumentowi o jego zużyciu energii i możliwościach jej oszczędzania pozwoli na wzmocnienie jego pozycji na rynku energii.

Wśród czynników cenotwórczych energii elektrycznej jest koszt certyfikatów CO2 i kosztów paliwa, w odpowiedzi na to przygotowaliśmy program rekompensat dla MSP i gospodarstw domowych - zapowiedział piątek w Sejmie szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister udzielał odpowiedzi na pytanie Mieczysława Kasprzaka (PSL-UED) "w sprawie drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej".

Tchórzewski zwrócił uwagę, że przede wszystkim należy odróżnić ceny hurtowe od opłat za energię elektryczną, jaką dostają w rachunkach odbiorcy indywidualnych. Brak tego rozróżnienia prowadzi w przestrzeni publicznej do błędnych wniosków. "Otóż procentowa zmiana ceny w hurcie nie przekłada się jeden do jednego na wysokość rachunku płaconego przez odbiorców. Odnosząc się do cen hurtowych faktycznie w II i III kwartale br. obserwowany jest w całej Europie wzrost cen energii na giełdach" - powiedział.

Według ministra kluczowy wpływ na ceny energii w obrocie hurtowym mają koszt uprawnień do emisji CO2 oraz koszty paliwa. Obowiązek zakupu praw do emisji CO2 jest głównym elementem prowadzonej polityki klimatycznej UE. Dodał, że "ceny uprawnień do emisji CO2 w krótkim czasie wzrosły o ok. 500 proc. Z 5 euro za tonę w roku 2017 do 25 euro za tonę odnotowaną 10 wrześniu br. Aktualnie cena ta oscyluje na poziomie ok. 16 euro za tonę".

"Drugi czynnik, to koszty paliwa. Ceny gazu ziemnego i węgla kamiennego na światowych rynkach są w trendzie wzrostowym, wprawdzie nie tak silnym jak certyfikatów CO2. Po udanej restrukturyzacji w górnictwie, polskie elektrownie mogą liczyć na tańszy o kilkanaście proc. węgiel z polskich kopalń niż ten importowany" - mówił.

Podczas wystąpienia w Sejmie szef resortu energii podkreślił, że "rząd przygotowuje program rekompensat dla małych i średnich przedsiębiorstw, które obecnie w kraju płacą najwięcej za energię elektryczną, oraz dla gospodarstw domowych".

"Pragnę podkreślić, że programem tym zostaną objęte gospodarstwa domowe niezależnie od rodzaju zawartej umowy z przedsiębiorstwem, tak, aby rachunek za energię elektryczną w przyszłym roku pozostał bez zmian" - poinformował.

Kasprzak dopytywał ministra m.in. o to, co rząd zamierza zrobić, aby rozwiązać problemy związane z drastycznie drożejącą energią elektryczną, którą już odczuwają przedsiębiorcy i odbiorcy końcowi.

Minister Tchórzewski w odpowiedzi przytoczył dane Komisji Europejskiej, z których wynika, że gospodarstwa domowe w Polsce płacą dwukrotnie mniej za energię elektryczną niż gospodarstwa niemieckie. W przypadku przedsiębiorstw sytuacja wygląda podobnie.

"Program rekompensat, który przygotowujemy na przyszły rok zakłada, że koszt rachunku za energię elektryczną w przyszłym roku nie zmieni się dla wszystkich, którzy są podłączeni do sieci na niskim napięciu. Ich zmiany nie dotkną" - zapewnił szef resortu energii.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »