Mocne rozdanie kart

Mimo recesji największe organizacje kart płatniczych odnotowały wzrosty liczby transakcji. A to oznacza, że wydatki konsumpcyjne wciąż są na wysokim poziomie, oraz że klienci banków coraz chętniej rezygnują z gotówki.

Mimo recesji największe organizacje kart płatniczych odnotowały wzrosty liczby transakcji. A to oznacza, że wydatki konsumpcyjne wciąż są na wysokim poziomie, oraz że klienci banków coraz chętniej rezygnują z gotówki.

Wiele wskazuje na to, że to organizacje płatnicze będą zwiastunem końca największej od lat globalnej recesji. Dwie najsilniejsze w Europie - Visa i MasterCard - ogłaszają sukces: w ostatnim kwartale odnotowały wzrost wolumenu transakcji bezgotówkowych. Dane oznaczają nie tylko dobre wyniki organizacji płatniczych, ale również wzrost zainteresowania produktami bankowymi w Europie i w Polsce. Co najważniejsze - coraz poważniejszą część transakcji stanowią karty debetowe, czyli przypisane do zwykłych rachunków bankowych. Może to świadczyć o rosnącym zaufaniu klientów sektora bankowego do bezgotówkowej formy zarządzania wydatkami.

Reklama

Triumf Visa Europe

Organizacja Visa Europe odnotowała 14-proc. wzrost liczby transakcji z użyciem kart Visa dokonanych pomiędzy kwietniem a czerwcem 2009, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Coraz chętniej wykorzystywanym środkiem płatniczym stają się karty debetowe - liczba transakcji dokonanych tymi kartami wzrosła o 19 proc.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. organizacja Visa Europe przetworzyła dane o 1,75 mld transakcji z użyciem kart, z czego 1,33 mld dotyczyło kart debetowych. W tym samym okresie roku ubiegłego przetworzono dane o 1,53 mld transakcji ogółem, w tym 1,11 mld transakcji kartami debetowymi. Największy wzrost odnotowano w przypadku restauracji - gdzie wzrost liczby transakcji ogółem sięgnął 20 proc., a liczby transakcji kartami debetowymi o 28 proc. Dla barów i klubów nocnych wzrost wyniósł, odpowiednio, 16 proc. i 24 proc., zaś dla supermarketów i innych sklepów z żywnością - 18 proc. i 21 proc.

W dalszym ciągu szybko rośnie handel internetowy, gdzie odnotowano wzrost liczby transakcji dokonanych kartami ogółem o 27 proc. - co świadczy o powiększaniu się udziału tego segmentu w rynku, kosztem innych detalistów. Liczba transakcji kartami debetowymi w tym segmencie była większa o 34 proc. niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o wartość transakcji z udziałem kart Visa, zarówno kredytowych jak i debetowych, dane za drugi kwartał 2009 r. wskazują na wzrost o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

- Rosnąca liczba transakcji świadczy o tym, że konsumenci coraz częściej używają kart debetowych do zakupów towarów powszechnego użytku, a także usług rekreacji i wypoczynku, odchodząc od gotówki i czeków - mówi dr Steve Perry, dyrektor ds. handlowych Visa Europe.

Przedstawione przez Visa Europe dane dotyczą wydatków konsumentów europejskich zrealizowanych z użyciem kart Visa i przetworzonych przez system Visa Europe pomiędzy 1 kwietnia 2009 r. a 30 czerwca 2009 r. Udział transakcji dokonanych debetowymi kartami Visa w całkowitej liczbie transakcji kartami Visa wyniósł ok. 75 proc.

W Europie wydano ponad 360 mln kart Visa - debetowych, kredytowych i do użytku służbowego - które w okresie 12 miesięcy do końca czerwca 2008 r. użyto do płatności bezgotówkowych oraz wypłat gotówki o łącznej wartości ponad 1,3 bln euro. Udział kart Visa w całości europejskich płatności na wydatki konsumpcyjne w punktach sprzedaży detalicznej wynosi obecnie 11,4 proc.

Visa Europe to stowarzyszenie 4,6 tys. banków europejskich - stanowi ich własność i jest przez nie zarządzana. W październiku 2007 r. Visa Europe uniezależniła się od nowo utworzonej, ogólnoświatowej spółki Visa Inc., zachowując jej wyłączną, nieodwołalną i nieograniczoną w czasie licencję. Jako system płatniczy zorientowany na Europę, Visa Europe jest w stanie szybko reagować na potrzeby europejskich banków i ich klientów - użytkowników kart oraz detalistów - a także działać na rzecz prawdziwie jednolitego rynku płatności w Europie.

Cash back

Usługa Visa cash back, dzięki której w kasie sklepu czy punktu usługowego można wypłacić do 200 zł przy opłacaniu zakupu kartą Visa, jest dostępna dla posiadaczy już ponad 10 mln debetowych kart Visa wydanych w Polsce przez 11 instytucji finansowych. Wypłaty gotówki przy płaceniu kartą Visa można dokonywać w niemal 7 tys. sklepów różnych branż (poza sklepami spożywczymi), a także w ponad 5 tys. sklepów spożywczych, w prawie tysiącu restauracjach, w ponad sześciuset hotelach, motelach oraz pensjonatach i na blisko siedmiuset stacjach paliw.

Usługa jest dostępna w wielu lokalnych czy regionalnych sieciach sklepów, a także w niektórych sieciach ogólnopolskich, jak np. sieci hipermarketów Real, sieci sklepów Żabka, sieci stacji paliw BP, czy sieci salonów EMPiK.

- Cieszymy się z rosnącej liczby placówek oferujących usługę Visa cash back, która ułatwia życie posiadaczom kart Visa - mówi Małgorzata O'Shaughnessy, dyrektor generalna Visa Europe w Polsce. - W sezonie wakacyjnym dodatkowe punkty wypłaty gotówki, szczególnie w miejscowościach turystycznych, to także większa wygoda dla wypoczywających w kraju posiadaczy polskich kart Visa.

W dużych miastach liczba punktów oferujących usługę Visa cash back stanowi już znaczące uzupełnienie sieci bankomatów. W miejscowościach urlopowych i turystycznych, gdzie dostępność bankomatów jest najmniejsza, placówek wypłacających gotówkę jest już zazwyczaj więcej niż bankomatów.

Korzystanie z Visa cash back jest bardzo proste - wystarczy, by posiadacz wydanej w Polsce debetowej karty Visa płacąc nią w placówce handlowej lub usługowej oferującej Visa cash back poinformował kasjera o chęci skorzystania z tej usługi i podał kwotę wypłaty - jednorazowo do 200 zł.

MasterCard mówi o sukcesie

MasterCard Europe to niezależna jednostka biznesowa odpowiedzialna za zarządzanie biznesem MasterCard Worldwide w Europie. Centrala MasterCard Europe mieści się w Waterloo, w Belgii. MasterCard Europe działa poprzez przedstawicielstwa w 51 państwach Europy, zorganizowane administracyjnie w trzy regiony biznesowe: wprowadzający Jednolity Europejski System Płatniczy (SEPA), a także dojrzałe i rozwijające się rynki europejskie, rozciągające się aż po wschodnie granice Rosji. Poprzez sieć lokalnych biur, MasterCard Europe jest w stanie rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby klientów na różnorodnych rynkach w całej Europie, pozwalając im prowadzić biznes na ich własny sposób, w ich rodzimym języku.

MasterCard Europe, poprzez MasterCard Worldwide, oferuje swoim europejskim partnerom biznesowym i konsumentom dostęp do usług płatniczych na całym świecie. MasterCard przyczynia się do rozwoju światowego handlu, jako system zapewniający niezbędne połączenia pomiędzy instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami, użytkownikami kart i punktami handlowo-usługowymi na całym świecie. Jako franczyzodawca, instytucja przetwarzająca transakcje i doradcza, MasterCard rozwija i zapewnia rozwiązania płatnicze, przetwarza około 21 miliardów transakcji rocznie, dostarcza nowatorskie na rynku analizy sektora kart płatniczych i usługi doradcze, które wspierają rozwój biznesu współpracujących banków i punktów handlowo-usługowych.

Kiedy na początku sierpnia MasterCard Europe ogłosiła swoje wyniki operacyjne za drugi kwartał 2009 r. dotyczące regionu europejskiego, okazało się, że pomimo niestabilnych warunków gospodarczych, relacje z partnerami - instytucjami finansowymi i wiodącymi detalistami - przyniosły MasterCard Europe pokonanie kilku biznesowych kamieni milowych. Europejscy konsumenci częściej korzystali z kart z logo MasterCard w punktach sprzedaży - dokonując przy ich użyciu 7,2 proc. transakcji zakupowych więcej niż przed rokiem.

- Zgodnie z naszą zorientowaną na klienta strategią w ostatnim kwartale kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z partnerskimi instytucjami finansowymi, identyfikując szanse maksymalizacji wartości ich programów kartowych - mówi Javier Perez, prezes MasterCard Europe. - Fakt, że w obliczu znacznego spowolnienia gospodarki europejscy konsumenci korzystali ze swoich kart z logo MasterCard częściej niż rok wcześniej, jest dowodem na to, że nasze rozwiązania płatnicze zapewniają posiadaczom kart wygodę, kontrolę, bezpieczeństwo i inne korzyści.

W drugim kwartale 2009 r. MasterCard zawarł kilka znaczących umów biznesowych w całym regionie. Jak deklaruje Javier Perez, zawarcie tych umów było możliwe dzięki wykorzystaniu globalnej platformy innowacyjnych produktów kartowych. - Myślę tu o produktach debetowych i kredytowych, poprzez prepaid aż po nasz bezstykowy system MasterCard PayPass - mówi. - Nasza pozycja w całej Europie daje nam świetną możliwość, by realizować umowy oraz dostarczać rozwiązań spełniających indywidualne potrzeby użytkowników kart i tym samym kłaść podwaliny dla dalszego rozwoju elektronicznych płatności w regionie - od Atlantyku po wschodnie rubieże Rosji.

W regionie europejskim MasterCard osiągnął w drugim kwartale 2009 wzrost wartości transakcji o 2,1 proc., wartości transakcji zakupowych w POS o 3 proc., ilość transakcji zakupowych o 7,2 proc., a operacji gotówkowych o 4,4 proc. - w porównaniu z wynikami za drugi kwartał 2008 r. Od 1 kwietnia do 30 czerwca europejscy posiadacze kart z logo MasterCard dokonali łącznie ponad 1,7 mld transakcji zakupowych razem z transakcjami on-line.

Do 30 czerwca 2009 r. instytucje finansowe współpracujące z MasterCard w całej Europie wydały 196 mln kart MasterCard (nie uwzględniając kart Maestro i Cirrus), co stanowi wzrost o 3,8 proc. w stosunku do analogicznego kwartału 2008 r. Europejscy użytkownicy kart mogli korzystać z nich w 8,6 mln punktów handlowo-usługowych w regionie oraz w 29,4 mln punktów akceptacji na całym świecie, wliczając w to punkty akceptacji on-line.

Dodatkowo marka Maestro pojawiła się na 305 mln kart, co jest wynikiem zbliżonym do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Obecnie konsumenci mogą dokonywać zakupów kartami Maestro w ponad 7,2 mln lokalizacji w całej Europie oraz w 12,1 mln punktów na całym świecie oraz w internecie.

Nowe produkty

Firma MasterCard Europe ogłosiła także kilka niezwykle istotnych ogólnoeuropejskich osiągnięć biznesowych w minionym kwartale. I tak, w Polsce Alior Bank rozpoczął program kartowy "MasterCard Lotnicza". Karta ta wyposażona jest w technologię MasterCard PayPass. Przyczyniając się do umocnienia swojej pozycji na rynku, technologia zbliżeniowa PayPass była obecna na kilku letnich imprezach masowych, w tym między innymi na Selector Festival w Krakowie. Karta Debit MasterCard jest wprowadzana również w Polsce. Po pomyślnych testach akceptacji - w czerwcu pojawiły się pierwsze karty, a kolejne pięć banków zapowiedziało ich wprowadzenie. MasterCard w dalszym ciągu wzmacnia relacje z kluczowymi detalistami europejskimi dzięki nowej umowie partnerskiej z Brytyjskim Konsorcjum Detalicznym (British Retail Consortium) oraz wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają życie konsumentom, takich jak wprowadzenie płatności bezstykowych w technologii PayPass w wybranych drogeriach Boots UK w Londynie i Liverpoolu wdrażanych we współpracy z RBS WorldPay.

W Turcji Akbank wprowadził kartę Carrefour Axess we współpracy z największym europejskim detalistą - siecią Carrefour. Nowa karta łączy zalety rozwiniętego, pełnego programu kart kredytowych banku Akbank - Axess, z tureckim programem marki własnej kart Carrefour. Wszystkie karty w tym projekcie wyposażone są w technologię PayPass, a w ponad 170 sklepach Carrefour w Turcji zainstalowano już prawie 2500 terminali POS obsługujących PayPass.

Od roku z sukcesem trwa integracja Europay France, co spowodowało znaczący wzrost wolumenów operacji na kartach MasterCard we Francji. W porównaniu do drugiego kwartału 2008 r. wartość transakcji przetworzonych GDV wzrosła o około 22 proc., a ich ilość o około 35 proc.

Wraz z rozwojem SEPA w dalszym ciągu znacząco rosną wolumeny transakcji na kartach MasterCard przetwarzanych na różnych rynkach w całym regionie. Wynika to z faktu, że zarówno centra rozliczeniowo-transakcyjne, jak i usługodawcy czy sprzedawcy mogą obecnie przetwarzać także transakcje dokonywane kartami debetowymi Maestro, a nie tylko transakcje dokonywane kartami debetowymi lokalnych marek.

Nowy program partnerski BankAmericard, działu przetwarzania transakcji Deutsche Bank, oraz Autostrade per Italia, wiodącej włoskiej spółki obsługi autostrad, zaowocował znaczącym sukcesem na polu akceptacji kart. Oczekuje się rozszerzenia akceptacji kart Maestro na włoską sieć odpowiadającą za pobieranie opłat za przejazdy. Umożliwi to turystom podróżującym do Włoch wygodne i płynne płatności debetowe.

Wraz z wydaniem w kwietniu tego roku milionowej karty premium w obrocie krajowym, w Rosji rynek kart zarejestrował krok milowy w rozwoju. Osiągnięcie to zostało umocnione przez debiut oferty karty MasterCard's World, z Barclays Premier jako pierwszym w tym kraju wydawcą kart na tej platformie. Kolejnym osiągnięciem był pierwszy w Rosji program co-brandingu z sektorem paliwowym wraz z kartą MasterCard World wydaną we współpracy z Citibankiem oraz wiodącą siecią stacji benzynowych Neste, a przeznaczoną dla sektora klientów zamożnych.

Równoległe działania w Hiszpanii zaowocowały premierą programu kartowego "Unlimited". Jest to rezultat długotrwałego partnerstwa z działem Private Banking banku Santander. To wdrożona na poziomie globalnym oferta premium dla osób bardzo dobrze sytuowanych. W tym samym czasie w Turcji bank Garanti odświeżył ofertę jednej z najbardziej elitarnych marek tureckich - program karty kredytowej z systemem zbierania mil lotniczych w wyłącznej współpracy z Turkish Airlines, pod nazwą "Shop&Miles with MasterCard". Nowy program premium dla pasażerów posiada też wbudowaną technologię PayPass.

PAWEŁ PIETKUN

Gazeta Bankowa
Dowiedz się więcej na temat: bank | organizacje | konsumenci | logo | karta | wypłaty | VISA | karty | wydatki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »