Reklama

OFE: Fundusze emerytalne uciekają za granicę

Jak wynika z analizy DM Trigon, po trzech miesiącach wysokich zakupów akcji, fundusze emerytalne ograniczyły swój apetyt na ryzyko. Szacujemy, że OFE sprzedały w kwietniu akcje za około 170 mln PLN, do czego mogły skłonić je zwyżki notowań.

Reklama

Całość podaży dotyczyła akcji polskich (-200 mln PLN), podczas gdy za granicą fundusze dokupił akcji za ok. 30 mln PLN. Cały czas są więc bardzie pozytywne na rynki zagraniczne.

Najaktywniejsze w tym miesiącu były największe fundusze. Najbardziej negatywne nastawienie do polskich akcji wykazał ING (-250 mln PLN) i PZU (-83 mln PLN), co po części zostało zrównoważone popytem ze strony Avivy (+113 mln PLN) i Aegonu (+43 mln PLN).

Większość funduszy kupowało akcje zagraniczne w kwietniu, jednak podaż Aegonu (-56 mln PLN) zaważyła na umiarkowanym łącznym popycie na te akcje.

Szacujemy, że według nowej metodologii KNF (według której to waluta w jakiej akcje są denominowane, a nie miejsce notowań ma decydować, czy jest to inwestycja zagraniczna) udział inwestycji zagranicznych wynosi 9,4 proc..

Napływy z ZUS wyniosły w kwietniu 232 mln PLN (995 mln PLN YTD), natomiast transfery z tytułu suwaka 362 mln PLN (1411mln PLN YTD). Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w kwietniu o 4,0 proc.. Najlepszy wyniki zarządzania osiągnął Pekao OFE (+4,5 proc.), a najgorszy Aegon (+3,0 proc.).

DM Trigon Maciej Marcinowski

2014 r. miliardowe zyski OFE Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2014 r. był ujemny w kwocie 147,6 mln zł podczas gdy w 2013 r. był dodatni i wyniósł 19,9 mld zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł, co oznacza spadek o 151,4 mld zł (50,3 proc.) w ciągu roku, na co zasadniczy wpływ miały zmiany prawne. ( Przejęcie obligacji OFE) Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne, w końcu 2014 r. wyniosła 17,0 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka wyniósł 0,7 proc., przed rokiem było to 0,8 proc. ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2 proc. do 2,2 proc. liczby prowadzonych rachunków. Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 27 grudnia 2014 r. było zarejestrowanych 16,6 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Według płci zarejestrowanych w OFE było 8,7 mln mężczyzn i 7,9 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 8,0 mln osób, co stanowiło 48,0 proc. wszystkich członków OFE. W 2014 r. ZUS przekazał do OFE 8,3 mld zł składek oraz 42,0 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2013, kwota wpłaconych składek3 była niższa o 2,5 mld zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 203,0 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2014 r., ZUS przekazał do OFE 203,2 mld zł składek oraz 3,6 mld zł odsetek. Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza spadek o 51,9 proc. w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 97,3 proc. przychodów operacyjnych. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 1,2 mld zł i zmniejszyły się o 26,0 proc. w porównaniu do 2013 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 782,7 mln zł i stanowiły 67,1 proc. kosztów operacyjnych OFE (71,3 proc. przed rokiem). Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2014 r. osiągnął ujemną wartość 147,6 mln zł, na co złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 4,3 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 4,5 mld zł. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2014 r. wyniosły 149,4 mld zł i zmniejszyły się o 50,3 proc. w relacji rok do roku. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny - 99,4 proc.. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 353,1 mln zł, w roku poprzednim było to 1 544,9 mln zł (spadek o 77,1 proc.). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wynosiły 149,0 mld zł, co oznacza spadek o 50,2 proc. w skali roku. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 123,3 mld zł, a ich udział w porównaniu do roku 2013 zwiększył się o 41,4 pkt proc. Obligacje wyniosły 13,2 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się o 43,0 pkt proc. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się o 1,1 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 177,8 mld zł (spadek wartości tej części portfela o 2,4 proc. w skali roku). Akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym wycenione na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły: w sektorze finansowym - 53,8 mld zł, w sektorze przemysłowym - 30,6 mld zł, a w sektorze usługowym - 33,3 mld zł. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 5,7 mld zł i stanowiły 3,9 proc. wartości całego portfela inwestycyjnego. Średnia ważona stopa zwrotu za okres trzyletni od 31 marca 2011 r. do 31 marca 2014 r. wyniosła 20,599 proc., natomiast za okres od 30 września 2011 r. do 30 września 2014 r. wyniosła 31,993 proc.. Lepszy rezultat od średniej w obu okresach osiągnęło pięć funduszy. Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) w końcu grudnia 2014 r. wyniosły 3,9 mld zł, co oznaczało spadek o 0,6 proc.. W strukturze aktywów 54,9 proc. ich wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, których udział zwiększył się z 76,2 proc. w końcu 2013 r. do 79,1 proc. w 2014 r. Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 2,0 mld zł, co oznacza zwiększenie w porównaniu z rokiem poprzednim o 21,8 proc. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 38,4 proc. przychodu (spadek udziału o 28,9 pkt proc.), natomiast przychody z tytułu kwot pobieranych od wpłacanych do OFE składek stanowiły 7,9 proc. przychodów ogółem (w skali roku spadek udziału o 15,5 pkt proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 0,8 mld zł i zwiększyły się o 7,0 proc., w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wyniosły 0,4 mld zł, co stanowiło 56,6 proc. tych kosztów. Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł, tj. o 32,7 proc. wyższym niż w 2013 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 1,3 mld zł zysku brutto, wzrósł on w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8 mld zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2014 zyskiem netto w wysokości 1,1 mld zł, podczas gdy w 2013 r. zysk netto wynosił 360,7 mln zł. Źródło GUS
Dowiedz się więcej na temat: fundusze emerytalne | OFE | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »