Reklama

Skąd wziąć pieniądze na podręczniki dla dziecka?

Skąd wziąć pieniądze na podręczniki dla dziecka? - niejednokrotnie rodzice zadają sobie to pytanie. W tym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę wraz z rozporządzeniem, którego przepisy pomogą rodzicom w skompletowaniu wyprawki szkolnej dla swojej pociechy.

Kto może otrzymać pomoc na zakup podręczników?

Na udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników mogą liczyć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto. Jednakże od tej zasady ustanowiony został wyjątek, ponieważ rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy - zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. z powodów sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej - na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń zostanie udzielona pomoc finansowa na zakup podręczników.

Reklama

Ponadto, ze względu na niepełnosprawność - uczniowie, którzy posiadają orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego: słabo widzący, słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest wskazana powyżej - również otrzymają zwrot kosztów zakupu podręczników.

Dofinansowanie zakupu podręczników

Niestety, powyżej wymienione kryteria to nie wszystko. Kolejne kryterium, które zasadniczo wpływa na przyznanie pomocy jest rodzaj szkoły, a nawet klasa, do której dziecko uczęszcza. Od tego kryterium zależy także wysokość pomocy finansowej, na jaką można liczyć.

Zasady udzielenia dofinansowania

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych może złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Termin składania wniosków ustala odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta, właściwego dla siedziby szkoły, a w przypadku uczniów szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów;

2) uzasadnienie;

3) kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu:

1) dyrektor szkoły (prowadzonej przez gminę lub Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu.

Natomiast w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

www.SerwisPrawa.pl

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »