Reklama

Tokenizacja już jest dostępna w Polsce

Wywiad z Adrianem Kurowskim, dyrektorem Visa w Polsce.

Jaki jest rynek płatności bezgotówkowych w Polsce na tle Europy?

- Polska jest jednym z najnowocześniejszych rynków płatniczych w Europie, a Polacy są otwarci na wszelkiego rodzaju innowacje. Obecnie już ponad 60 proc. płatności Visa w Polsce odbywa się zbliżeniowo. Powszechność tego sposobu płacenia zbudowała silne fundamenty pod rozwój w naszym kraju mobilnych płatności zbliżeniowych Visa, które są dzisiaj oferowane już przez 7 banków. Konsumenci w Polsce, jako drugim kraju w Europie, mają także dostęp do aplikacji Android Pay, dzięki której szybko i wygodnie mogą płacić mobilnie swoją ulubioną kartą Visa zarówno w punktach handlowo-usługowych, jak i wewnątrz aplikacji.

Reklama

- Polska posiada też jedną z najnowocześniejszych sieci akceptacji w Europie. Ponad ponad 86 proc. z przeszło pół miliona terminali dostępnych w polskich punktach handlowo-usługowych to terminale zbliżeniowe - można w nich zapłacić zbliżeniowo zarówno kartą, jak i smartfonem. Do końca 2017 r. wszystkie terminale w Polsce będą przyjmowały takie płatności. W ostatnim roku płatności kartą zaczęło akceptować wiele miejsc i instytucji, w których do tej pory dominowała gotówka, m.in. Poczta Polska.

- Do szybkiego rozwoju sieci akceptacji w Polsce znacząco przyczynił się program Kartą Visa zapłacisz wszędzie - unikalny w skali Europy, zarządzany wspólnie przez polskie banki i Visa. Program polegał na subsydiowaniu przez banki-wydawców kart Visa nowych terminali instalowanych u detalistów, którzy wcześniej nie przyjmowali płatności kartą. Banki zainwestowały w KVZW ponad 30 mln euro. Program dofinansował instalację łącznie ponad 200 tys. terminali.

Jakie trendy i zjawiska wpływają na otwieranie się Polaków na płatności bezgotówkowe? Co wciąż przeszkadza?

- Polacy są otwarci na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań płatniczych, do czego przekonuje ich wygoda oraz szybkość płatności bezgotówkowych. Konsumenci doceniają także możliwość dokonywania płatności za pomocą tego samego instrumentu w różnych przestrzeniach: zarówno fizycznie, np. w sklepie osiedlowym, jak i poprzez internet.

- Polska jest jednak nadal zdominowana przez gotówkę, bo wciąż ok. 82 proc. płatności przeznaczonych na konsumpcję dokonywanych przez osoby fizyczne w Polsce realizowanych jest w gotówce. Dystans, który w sferze płatności elektronicznych ciągle dzieli Polskę od zaawansowanych rynków Europy Zachodniej, pokazuje, jak duży jest potencjał rozwojowy naszego rynku i jak duża jest przestrzeń do zagospodarowania.

Współczesny konsument jest wielokanałowy - wykorzystuje wszelkie dostępne mu kanały - online, mobile i social - także do zakupów. Jak rosnący w siłę trend omnichannel wpływa na rozwój płatności bezgotówkowych? Jak ten sektor wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom konsumentów?

- Konsumenci oczekują dzisiaj jednolitego, spersonalizowanego doświadczenia zakupowego, które obejmuje zarówno handel internetowy jak i handel w placówkach naziemnych. Z raportu Visa pt. "Future of Retail" wynika, że Polska jest gotowa do obsługi nowego pokolenia kupujących. Raport ten daje Polsce trzecie miejsce w rankingu dziesięciu europejskich potęg detalicznych pod względem gotowości na wyzwania przyszłości (ang. "Future of Retail Market Readiness").

- Nowe oczekiwania konsumentów będą zaspakajane przede wszystkim przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, które odegrają znaczącą rolę w dalszym rozwoju handlu. Płatności mobilne mają potencjał, aby wypełnić istniejącą dziś lukę pomiędzy doświadczeniem zakupu online i w sklepie stacjonarnym.

- Jednym z przykładów rozwiązania dla płatności mobilnych i internetowych - z którego niebawem skorzystają też konsumenci w Polsce - jest Visa Checkout. To usługa, która znacznie uprości płacenie kartami za zakupy w sieci, w szczególności z urządzeń mobilnych. W Visa Checkout dane karty (lub kart, bo można zarejestrować ich więcej niż jedną) konsument podaje tylko raz, przy rejestracji - płatność za same zakupy odbywa się na zasadzie "one click", szybko i wygodnie. Nie będą one również przekazywane komukolwiek, w tym sklepowi internetowemu, co podnosi bezpieczeństwo płatności kartą na jeszcze wyższy niż dotychczas poziom.

Płatności mobilne są szybkie i wygodne, ale wciąż mniej popularne niż płatności zbliżeniowe przy użyciu karty. Czy ta tendencje się zmniejsza? Kto zasadniczo korzysta ze zbliżeniowych płatności przy użycia smartfona?

- W Visa wierzymy, że w dłuższej perspektywie zbliżeniowe płatności mobilne osiągną w Polsce sukces podobny do tego, jaki osiągnęły płatności zbliżeniowe. Korzystanie ze smartfonów stało się już powszechne, a konsumenci coraz chętniej przenoszą do nich rozwiązania, które pomagają im w codziennym życiu, korzystając z szeregu aplikacji, w tym coraz powszechniej z bankowości mobilnej. Podobnie będzie z płatnościami. Mocny fundament pod rozwój płatności mobilnych w punktach handlowo-usługowych zbudowały płatności zbliżeniowe, które są dzisiaj w Polsce powszechnym sposobem płacenia - a dla użytkownika ważne jest to samo doświadczenie płatnicze.

- Jak pokazują wyniki badania "Mobile Money 2020" zrealizowanego na zlecenie Visa, trzech na pięciu polskich konsumentów jest zainteresowanych płaceniem w sklepach zbliżeniowo za pomocą smartfona, a dwie trzecie przewiduje, że do 2020 r. będzie płacić mobilnie co najmniej raz w tygodniu.

- Oceniając rok 2016, był to okres bardzo dynamicznego rozwoju mobilnych płatności zbliżeniowych Visa w Polsce. Obecnie mogą z nich korzystać użytkownicy PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego, Banku Zachodniego WBK, eurobanku, Raiffeisen Polbanku oraz Banków Spółdzielczych zrzeszonych grupach BPS i SGB. Polscy konsumenci mogą też korzystać z aplikacji Android Pay, dzięki której zapłacą smartfonem zarówno zbliżeniowo w terminalu jak i wewnątrz aplikacji.

- Prognozy Visa mówią, że do 2020 r. płatności dokonywane za pomocą urządzeń mobilnych będą stanowiły ponad połowę wszystkich płatności Visa w Europie. Z kolei transakcje internetowe to najszybciej rozwijający się segment płatności Visa.

- W zeszłym roku na zlecenie Visa zrealizowane zostało badanie nt. płatności elektronicznych "Digital Payments Study 2016", które pokazało, że liczba konsumentów regularnie korzystających przy dokonywaniu płatności z urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów czy urządzeń ubieralnych - potroiła się w ciągu ostatniego roku. Odsetek badanych regularnie płacących w ten sposób za różne towary i usługi w momencie przeprowadzenia badania wynosił 54 proc., w porównaniu z zaledwie 18 proc. respondentów, którzy deklarowali korzystanie z płatności mobilnych rok wcześniej.

- Badanie, które objęło ponad 36 tys. konsumentów korzystających z internetu w 19 krajach europejskich pokazało też, jak gwałtownie w ostatnich 12 miesiącach wzrosło korzystanie z rozwiązań cyfrowych do płatności. Rok temu 38 proc. badanych stwierdziło, że nigdy nie posługiwali się urządzeniem mobilnym przy płaceniu i nie mają takich planów - obecnie takich osób jest już tylko 12 proc..

- Wśród polskich konsumentów, 79 proc. deklaruje, że są użytkownikami płatności mobilnych, czyli ludźmi zarządzającymi swoimi pieniędzmi lub dokonującymi płatności przy pomocy urządzenia mobilnego.

Sektor bankowy w Polsce jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. Jakie szanse i jakie wyzwania stoją przed tym sektorem w najbliższym czasie?

- Z pewnością zmiany zachodzące w sektorze płatniczym wymagają nowego podejścia do ochrony danych konsumenta. Odpowiedzią na to wyzwanie i zarazem szansą stanie się tokenizacja - uznawana za najlepsze dostępne rozwiązanie, znacznie zwiększające ochronę danych kart i bezpieczeństwo płatności cyfrowych, niezależnie od sposobu ich dokonywania.

- Usługa tokenizacji Visa (Visa Tokenisation Service - VTS) umożliwia zastąpienie wrażliwych danych, np. numeru karty, innym ciągiem cyfr - bezpiecznym tokenem płatniczym - w wyniku czego dane rachunku karty pozostają niedostępne. Tokeny płatnicze mogą być przypisane do konkretnego urządzenia z dostępem do internetu - od smartfonu, przez konsolę do gier aż po samochód - detalisty lub nawet do konkretnego sposobu użytkowania.

- Tokenizacja - dostępna już w Polsce - pozwala więc zapewnić taką samą wygodę i bezpieczeństwo usług płatniczych bez względu na wykorzystywane urządzenie czy kanał płatności. Dzięki temu partnerzy Visa mogą skupić się na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość obsługi konsumentów (rozwiązaniem wykorzystującym tokenizację jest m.in. aplikacja Android Pay), a konsumenci decydować w dowolnym momencie o tym, z którego rozwiązania będą korzystać, zachowując jednocześnie swoją ulubioną kartę płatniczą jako źródło pieniądza.

- Na znaczeniu zyskiwać będą także rozwiązania wykorzystujące biometrię. Jak wynika z jednego z ostatnich badań zrealizowanych przez Visa, ponad dwie trzecie (68 proc.) badanych jest chętnych do stosowania biometrii jako metody uwierzytelniania płatności, zarówno w warunkach domowych (np. płacąc w e-commerce poprzez urządzenia mobilne) jak i w punktach handlowo-usługowych. Obecnie już ponad połowa (51 proc.) Europejczyków uważa, że uwierzytelnianie biometryczne - gdzie tożsamość danej osoby jest potwierdzana poprzez dokonanie weryfikacji jej charakterystycznych cech, takich jak układ linii papilarnych czy obraz tęczówki oka - przyspieszy i ułatwi płatności w większym stopniu niż zabezpieczenia tradycyjne.

- Już niemal trzy czwarte (72 proc.) polskich konsumentów pragnie korzystać z uwierzytelniania biometrycznego przy dokonywaniu płatności, czemu sprzyja rosnąca znajomość tej metody. Badanie pokazuje także, że pod względem ochrony danych biometrycznych, takich jak układ linii papilarnych czy obraz tęczówki oka, Polacy pokładają większe zaufanie w bankach niż w agendach rządowych. 68 proc. badanych wskazuje banki jako podmioty bezpiecznie przechowujące informacje biometryczne w porównaniu do 24 proc. w przypadku instytucji państwowych.

Polska gospodarka cyfryzuje się w szybkim tempie. Co nas czeka w 2017 roku? Jaką rolę w rozwoju e-gospdarki odgrywają instytucje, jak Izba Gospodarki Elektronicznej?

- Uważamy, że kompleksowy program cyfryzacji Polski jest niezbędny, bo w tej mierze mocno odstajemy od rozwiniętej Europy, a sama potrzeba cyfryzacji jest oczywista we współczesnych czasach, z wszelkimi jej korzyściami dla nas Polaków, dla państwa i jego instytucji oraz gospodarki kraju i wszystkich jej podmiotów.

- Proces cyfryzacji w znacznej mierze dotyczy również płatności. Dzisiaj Polska jest nadal zdominowana przez gotówkę - jest więc duża przestrzeń do zagospodarowania.

- Dążąc do rozwoju obrotu bezgotówkowego i wspierając proces cyfryzacji Polski Visa bierze aktywny udział w pracach nad rozwojem i wprowadzaniem w życie rządowego programu "Od Polski papierowej do cyfrowej", w szczególności skupiając się na strumieniu mającym na celu zwiększenie obrotu bezgotówkowego oraz koncepcji tzw. eID. Pragniemy podzielić się swoim ponad 50-letnim doświadczeniem w branży płatności, dlatego proponujemy rozwiązania, które pozwolą na dynamiczny rozwój cyfrowej Polski w sposób bezpieczny i wygodny dla obywateli, bez potrzeby ponoszenia znaczących kosztów.

- Uważam, że zaangażowanie w proces cyfryzacji takich podmiotów jak Izba Gospodarki Elektronicznej jest potrzebne, a wręcz konieczne do tego, aby proces ten mógł być efektywny i realizowany w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe.

- Rok 2017 może okazać się przełomowy rozwoju polskiej e-gospodarki m.in. ze względu na zaplanowane uruchomienie wspólnie przez Visa i banki inkubatora innowacji, który będzie wspierał powstawanie ogólnorynkowych rozwiązań przyspieszających rozwój obrotu bezgotówkowego i cyfryzację naszej gospodarki.

Jak sharing economy może wpłynąć na e-gospodarkę w Polsce?

- Sharing economy, zwane też ekonomią współdzielenia, to nowe zjawisko w szybko zmieniającej się światowej gospodarce. Ekonomia współdzielenia pojawiła się dzięki innowacyjnym, przełomowym technologiom, przyczyniającym się do zmiany modeli biznesowych i funkcjonowania rynku, na który wkraczają zupełnie nowi gracze.

- Dziś na całym świecie, w obliczu rozwoju ekonomii współdzielenia oraz upowszechnienia się urządzeń mobilnych, konsumenci i firmy oczekują możliwości płacenia w sposób szybki, wygodny i bezpieczny z dowolnego miejsca i za pośrednictwem dowolnego kanału. Większość płatności wciąż jednak dokonywana jest z wykorzystaniem gotówki, zatem instytucje finansowe i programiści zyskują ogromne możliwości w zakresie cyfryzacji oraz poprawy szybkości, wygody i bezpieczeństwa płatności - zarówno przy ich wysyłaniu jak i odbiorze.

- W Visa pracujemy nad rozwiązaniami płatniczymi, które odpowiadają potrzebom współczesnego, podlegającego procesowi cyfryzacji świata. Tworzymy również rozwiązania zmieniające dotychczasową filozofię płatności, czyli umożliwiające ich inicjowanie przez osoby, które chcą tej płatności dokonać, a nie tylko poprzez stronę, która chce ściągnąć środki. Przykładem takiego rozwiązania jest usługa Visa Direct umożliwiająca płatności P2P, które - podobnie jak inne rozwiązania tworzone przez Visa, np. Visa Checkout czy rozwiązania typu credentials on file - może z powodzeniem być wykorzystywane w modelach biznesowych opieranych na ekonomii współdzielenia. Uruchomiliśmy także platformę Visa Developer, poprzez którą otworzyliśmy swoje środowisko płatnicze i umożliwiliśmy dostęp do systemu Visa przez APIs (interfejsy programistyczne aplikacji). Dzięki Visa Developer zaspakajamy rosnący popyt ze strony podmiotów różnej wielkości pragnących włączyć usługi płatnicze do swojej oferty.

- Polska to jeden z najbardziej zaawansowanych rynków płatniczych, otwarty na proponowanie nowości konsumentom i chętnie wdrażający takie rozwiązania płatnicze. Niewykluczone, że tak też będzie w zakresie sharing economy.

Sprawdź: PROGRAM PIT 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »