Reklama

W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2016 r.?

Podatnicy przekazują PIT za 2016 r. do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r. Inne kryteria obowiązują osoby, które przed końcem ubiegłego roku wyjechały z kraju, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są nierezydentami. Zeznanie można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Miejsce zamieszkania

Podstawowym kryterium, na podstawie którego określa się właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, jest miejsce zamieszkania podatnika.

Osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu PIT za 2016 r. składają w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2016 r. (przykład 1). Wynika to z art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. Zasada ta nie zmieni się w związku z utworzeniem od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zeznanie trzeba będzie złożyć we właściwym urzędzie skarbowym działającym w ramach KAS.

Reklama

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek służy jedynie potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Nie ma on znaczenia w kontekście określenia właściwości miejscowej organów podatkowych. Jeżeli dana osoba nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, urząd skarbowy właściwy w sprawach podatku dochodowego ustala się według miejsca jej pobytu.

Wyjątki od reguły

Odmiennie została uregulowana kwestia miejsca złożenia zeznania podatkowego w przypadku osób, które rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres, przed końcem ubiegłego roku wyjechały z kraju czy są nierezydentami.

Małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania swoich dochodów wspólny PIT-36 lub PIT-37 za 2016 r. składają w urzędzie skarbowym właściwym według wspólnego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r. (mogą posiadać różne adresy zameldowania).

Zdarza się jednak, że mają różne adresy zamieszkania, w wyniku czego podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym. Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie wspólnego rozliczenia. Jeżeli małżonkowie składają poza nim również zeznanie lub zeznania, w których rozliczają dochody niepodlegające łącznemu opodatkowaniu, to przekazują je do swojego urzędu skarbowego - właściwego ze względu na swoje miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (przykład 2).

Podatnicy nieposiadający na terytorium Polski miejsca zamieszkania, a podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, swoje roczne rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Osoby, których zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed końcem ubiegłego roku, zeznanie podatkowe za 2016 r. składają natomiast w urzędzie skarbowym ustalonym według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.

Forma zeznania

Opisane zasady stosuje się niezależnie od tego, czy roczne rozliczenie podatku dochodowego jest składane w formie papierowej, czy elektronicznej.

Zeznanie podatkowe sporządzone na papierowym formularzu można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub w dowolnym centrum obsługi (funkcjonują one obecnie w 50 urzędach skarbowych). Rozliczenie można ponadto przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego - także zagranicznego. Zastrzega się przy tym, że termin złożenia zeznania podatkowego uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem przesyłka listowna zostanie nadana w placówce Poczty Polskiej S.A. Tak samo jest w przypadku nadania jej w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Jeżeli natomiast przesyłka zostanie wysłana z kraju spoza UE, to za dzień złożenia rozliczenia przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A.

Zeznanie podatkowe można również przekazać przez internet. Nie jest do tego potrzebny (płatny) kwalifikowany podpis elektroniczny. Rozliczenie można podpisać danymi autoryzującymi. Polega to na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 albo PIT-40A za 2015 r.

Przykład 1

Pani Anna sporządza PIT-37 za 2016 r. na podstawie trzech informacji PIT-11. Dwie informacje zostały przekazane przez pracodawców do Urzędu Skarbowego w Toruniu, właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, a jedna do Urzędu Skarbowego w Warszawie. Złożenie PIT-11 w warszawskim urzędzie skarbowym wynikało z faktu, że podatniczka w grudniu 2016 r. (tylko w grudniu) pracowała w Warszawie. Pani Anna pracowała w Warszawie incydentalnie, a na stałe mieszka w Toruniu. PIT-37 za 2016 r. powinna więc złożyć w Urzędzie Skarbowym w Toruniu (urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2016 r.).


Przykład 2

Małżonkowie Mateusz i Natalia mają różne adresy zamieszkania i podlegają pod inne urzędy skarbowe (odpowiednio pod Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto i Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce). Wspólny PIT-37 za 2016 r. złożyli w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania pani Natalii na dzień 31 grudnia 2016 r., czyli w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce. Pan Mateusz jest ponadto zobligowany do złożenia PIT-39 za 2016 r. Zeznanie to złoży w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2016 r., czyli w Urzędzie Skarbowym Poznań-Nowe Miasto.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 11 (1365) z dnia 2017-02-06

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »