Reklama

Czy wydatki poniesione na podatek od nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu?

Podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Mają jednak wątpliwości, kiedy wydatki poniesione z tego tytułu dotyczące nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.

Reklama

Wobec powyższego należy stwierdzić, że aby podatnik miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości musi on:

- faktycznie ponieść wydatek,

- istnieje związek przyczynowy pomiędzy wydatkiem a przychodami,

- brak jest dokonanego wydatku na liście negatywnej, zawartej w art. 23 ustawy o PIT,

- odpowiednio udokumentować poniesienie wydatku.

Przy czym podkreślenie wymaga fakt, że obowiązek wskazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, spoczywa na podatniku.

Podatek od nieruchomości nie został wymieniony w katalogu zawartym w przepisach art. 23 ust. 1 cytowanej ustawy o PIT, jako wydatek wyłączony z kosztów uzyskania przychodów oznacza to, że podatnik po spełnieniu pozostałych przesłanek ma możliwość zaliczenia wydatków z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził to m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2011 r. (znak IPTPB1/415-135/11-2/AG) stwierdzając, że: "podatnik posiada uprawnienie do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wydatków ponoszonych w związku z posiadanym majątkiem (nieruchomościami, gruntami), w tym utrzymaniem tego majątku. Wydatki te stanowią element kosztów stałych, ich poniesienie wynika z faktu posiadania przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą majątku. W sytuacji natomiast, gdy utrzymywanie nieruchomości, w związku z którą ponoszone były wydatki, w żaden sposób nie może być powiązane z profilem bieżącej i planowanej działalności podatnika, wydatki związane z nieruchomością podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów".

W tym miejscu należy zauważyć, że w ocenie organów podatkowych podatek od nieruchomości jest kosztem pośrednio pozostającym w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy o PIT, u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. Natomiast koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, stosownie do art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczający rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Ustalając dzień poniesienia przedmiotowego wydatku warto zwrócić uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 października 2011 r. (sygn. ILPB1/415-834/10-3/AGr), w której wyjaśnił, że: "za dzień poniesienia, stosownie do powołanego art. 22 ust. 5d uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów".

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że podatnikowi spełniającemu wszystkie przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, przysługuje prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podatek od nieruchomości. Stanowi on koszt pośredni tj. niezwiązany z żadnym konkretnym przychodem, a takie koszty potrącane są nie w okresie, którego dotyczą, ale w momencie ich poniesienia.

Jarosław Włoch, aplikant radcowski, konsultant podatkowy

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »