Reklama

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

Najczęściej podatnicy wybierają miesięczny sposób rozliczania VAT. Jednak obecnie wszyscy podatnicy mogą wybrać możliwość rozliczania tego podatku raz na kwartał. Ustawodawca w przypadku podatników niebędących małymi podatnikami dodatkowo nałożył na nich pewne obowiązki.


Mały podatnik

Małym podatnikiem VAT jest podmiot:

1) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 5.067.000 zł;

2) prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro - w 2010 r. jest to kwota 190.000 zł.

Reklama


Metoda kasowa rozliczania VAT

Mali podatnicy mogą korzystać z kasowej metody rozliczeń, polegającej na tym, że obowiązek podatkowy powstaje u nich dopiero z chwilą otrzymania zapłaty za sprzedany towar (wykonaną usługę) nie później jednak niż z upływem 90. dnia od dnia dokonania transakcji. Podatnik stosujący kasową metodę rozliczania podatku VAT nie ma możliwości wyboru, czy chce składać deklaracje za okresy miesięczne, czy kwartalne - obowiązany jest do dokonywania rozliczeń podatku VAT za okresy kwartalne w deklaracji VAT-7K, składanej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po upływie ostatniego miesiąca danego kwartału.

Mały podatnik, który chce stosować kasową metodę rozliczania VAT, musi o tym fakcie powiadomić pisemnie (na druku VAT-R) naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę. Zrezygnować z tej metody rozliczania VAT może dopiero po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.


Kwartalne rozliczanie VAT

Mały podatnik, który nie zamierza rozliczać się metodą kasową, może zdecydować tylko o kwartalnym sposobie rozliczania podatku VAT (może także korzystać z miesięcznego rozliczania VAT).

Przy wyborze kwartalnego cyklu składania deklaracji obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje na zasadach ogólnych. Także na tych samych zasadach dokonuje się odliczenia podatku naliczonego. Różnica polega jedynie na tym, że deklarację VAT-7K składa za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Należy pamiętać, że możliwość kwartalnego rozliczania VAT została uzależniona od uprzedniego pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego. Powinno być ono złożone najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który podatnik będzie po raz pierwszy składał kwartalną deklarację podatkową. Przykładowo podatnik, który od II kwartału br. chce rozliczać podatek VAT kwartalnie, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o swoim zamiarze do 25 maja 2010 r. Również ci podatnicy, którzy w ciągu 2010 r. rozpoczną dopiero wykonywanie czynności opodatkowanych, mają możliwość wyboru kwartalnej formy rozliczeń podatku VAT. Podatnicy ci muszą o zamiarze kwartalnego rozliczania zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczynają wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podatnicy, którzy zdecydują o kwartalnym rozliczaniu podatku VAT, mogą zrezygnować z tego sposobu rozliczeń i ponownie rozliczać podatek VAT miesięcznie. Jest to jednak możliwe dopiero po upływie 4 kwartałów, za które podatnik rozliczał się w ten sposób. O zmianie swojej decyzji podatnik musi pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.


Kwartalne rozliczenia dla pozostałych podatników

Podatnicy, którzy nie mają statusu małego podatnika, czyli ci, u których obrót osiągnięty w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość odpowiednio kwoty 1.200.000 euro lub 45.000 euro, mogą także składać deklaracje podatkowe za okresy kwartalne (VAT-7D).

O tym fakcie muszą również zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Termin zawiadomienia jest taki sam jak w przypadku małych podatników zamierzających rozliczać się za okresy kwartalne.

Jednak wybór kwartalnego składania deklaracji przez podmioty niebędące małymi podatnikami wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, które narzucił im ustawodawca.

Podatnicy ci mają bowiem obowiązek wpłacania zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Wpłata zaliczki musi nastąpić w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za który jest wpłacana zaliczka.

Jeżeli w wyniku rozliczenia za dany kwartał zobowiązanie podatkowe nie wystąpi lub jeśli z rozliczenia tego będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową. Oznacza to brak konieczności dokonywania wpłat zaliczek w kolejnym kwartale. Wynika to z art. 103 ust. 2b ustawy o VAT. Jednak podatnicy mogą zdecydować o wpłacaniu zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty.

Podatnik może zrezygnować z obliczania zaliczek w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, nie wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego, wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa Nr 658 z dnia 2010-04-29

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »