Reklama

Metoda kasowa a zaliczki od przedsiębiorców

W myśl art. 14 ust. 1j ustawy o PIT, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

W myśl art. 14 ust. 1j ustawy o PIT, w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu uznaje się dzień pobrania wpłaty.

Powyższy przepis wprowadza przywilej tzw. kasowego rozliczania zaliczek w podatku dochodowym. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przedsiębiorcy zobowiązani są do rejestrowania na kasie wyłącznie obrotu dokonywanego na rzecz osób fizycznych kupujących świadczenia w celach prywatnych - transakcje dokonywane z profesjonalistami (będącymi podatnikami VAT, którzy nabywają świadczenia dla celów swojej działalności) muszą być dokumentowane fakturą. Czy jednak podatnicy mogą ewidencjonować na kasie także sprzedaż dokonywaną na rzecz innych podatników VAT? Czy w takim przypadku wyrażona w ustawie o podatku dochodowym zasada preferencyjna również znajdzie zastosowanie?

Reklama

Z literalnego brzmienia wskazanego przepisu wynika, iż opisana w nim metoda kasowa rozliczania przychodu odnosi się wyłącznie do zaliczek ewidencjonowanych na kasie fiskalnej. Przychód wynikający z obrotu dokumentowanego w inny sposób powinien więc być rozliczany na zasadach ogólnych. Warto podkreślić jednak, iż wskazany przepis nie uzależnia możliwości stosowania preferencyjnej zasady określania momentu uzyskania przychodu z uzyskiwanych przez podatnika zaliczek od rodzaju podmiotu, który owe zaliczki wpłaca - jedyną przesłanką jest tutaj ewidencjonowanie wpłaty zaliczki na kasie fiskalnej.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w przypadku, gdy do zaliczki zaewidencjonowanej na kasie zostanie następnie wystawiona faktura (tzw. faktura do paragonu), preferencyjne zasady ustalania przychodu z art. 14 ust. 1j ustawy o PIT będą mogły nadal być stosowane - pomimo faktu późniejszego wystawienia faktury nie sposób bowiem kwestionować okoliczności zaewidencjonowania tego typu wpłaty na kasie. Zaliczka taka wypełnia zatem dyspozycję wskazanego przepisu. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w poglądach prezentowanych przez organy podatkowe. Warto wskazać w tym miejscu na interpretację DIS w Łodzi z dnia 15.03.2016r., znak: 1061-IPTPB1.4511.4.2016.1.MH. Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych. Zgodnie z przyjętym przez wnioskodawcę mechanizmem ewidencjonowania uzyskiwanych od klientów wpłat i zaliczek, były one dokumentowane za pośrednictwem kasy fiskalnej. Na życzenie klienta podatnik wystawiał także faktury, w przypadku natomiast wpłat uzyskiwanych od innych podatników VAT, wystawiał on fakturę wraz z paragonem fiskalnym. Oceniając przedmiotowy stan faktyczny Organ podatkowy stwierdził, iż "(...)w sprawie będącej przedmiotem wniosku ww. art. 14 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdzie zastosowanie, bowiem z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni stosuje zasady ewidencjonowania przychodów przy zastosowaniu kas rejestrujących (...). Biorąc pod uwagę powyższe, w świetle obowiązujących przepisów prawa, uznać należy, że zaliczki i zadatki zarejestrowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej, niezależnie od rodzaju odbiorcy i przyczyny rejestracji, Wnioskodawczyni może ustalić przychód na podstawie art. 14 ust. 1j ww. ustawy."

Na mocy ustawy o VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania na kasie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przepisy nie przewidują jednak zakazu ewidencjonowania na kasie sprzedaży dokonywanej na rzecz przedsiębiorców. Należy więc uznać, iż ewidencjonowanie tego typu obrotu na kasie następowałoby "zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług". Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w stanowiskach prezentowanych przez organy podatkowe. Warto przytoczyć w tym miejscu treść interpretacji DIS w Katowicach z dnia 6.02.2015 znak: IBPP3/443-1375/14/UH: "Przepisy ustawy o podatku VAT oraz przepisy aktów wykonawczych do tej ustawy nakazują (...) podatnikom dokonującym sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym prowadzić ewidencję tej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Jednocześnie przepisy te nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą." . Podobne stanowisko w przedmiotowym zakresie wyraził również DIS w Łodzi w interpretacji z dnia 15.03.2016r., znak: 1061-IPTPB1.4511.4.2016.1.MH.

Podkreślenia wymaga jednak, iż preferencyjny sposób określania momentu powstania obowiązku podatkowego z art. 14 ust. 1j ustawy o PIT będzie mógł zostać zastosowany wyłącznie w przypadku, gdy podatnicy w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomią właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu ustalania daty powstania przychodu.

Mateusz Oleksy, Jarosław Włoch

Departament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »