Reklama

Moment zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów na skutek braku zapłaty za fakturę

Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązania, których nie uregulowała do końca 2014 r. W którym momencie powinna skorygować koszty uzyskania przychodów w przypadku faktur z terminem płatności nieprzekraczającym 60 dni, a w którym w przypadku faktur z dłuższym terminem płatności?

W przypadku niezapłaconych faktur z terminem płatności nieprzekraczającym 60 dni, spółka będzie zobowiązana zmniejszyć koszty podatkowe, jeżeli nie ureguluje zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności. Natomiast w odniesieniu do faktury z terminem płatności dłuższym niż 60 dni, zmniejszenia kosztów podatkowych należy dokonać z upływem 90 dni od daty zaliczenia kwoty, wynikającej z ww. faktury, do kosztów uzyskania przychodów (o ile nie została ona uregulowana w tym terminie).

Konieczność zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość ujętych w nich kwot, w związku z nieuregulowaniem zobowiązania w wymaganym terminie, regulują przepisy o przeciwdziałaniu tzw. zatorom płatniczym, zawarte w art. 15b ustawy o PDOP. W przepisach tych wskazano m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury i nieuregulowania jej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o tę kwotę. Gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów podatkowych o ww. kwotę dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów - o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Omawianego zmniejszenia dokonuje się w miesiącu, w którym upływają powyższe terminy.

Reklama

Natomiast gdy po dokonaniu ww. zmniejszenia zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym to zobowiązanie uregulował, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego uprzednio zmniejszenia.

A zatem spółka będzie miała obowiązek zmniejszyć koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym przypada 30. dzień od daty upływu terminu płatności za te faktury (gdy termin płatności nie przekracza 60 dni) lub 90. dzień od daty zaliczenia ww. kwoty do kosztów uzyskania przychodów (gdy termin płatności zobowiązania przekracza 60 dni). Obowiązek dokonania korekty kosztów w ww. miesiącu wystąpi pod warunkiem, że spółka nie ureguluje zobowiązania w owym miesiącu.

Przykład 1

Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązanie wobec kontrahenta, wynikające z faktur wystawionych 1 września 2014 r., z terminem płatności przypadającym 6 października 2014 r. (termin płatności wynosił 35 dni). Kwota wynikająca z jednej z tych faktur została przez spółkę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów 1 września 2014 r. (koszt pośredni), a kwota wynikająca z drugiej faktury - 3 listopada (koszt bezpośredni). Ponieważ 30. dzień od daty upływu terminu płatności za ww. faktury upłynął 5 listopada i spółka nie uregulowała zobowiązania w listopadzie, była ona zobowiązana zmniejszyć koszty podatkowe listopada o kwoty wynikające z ww. faktur.

Jeżeli w którymś z następnych miesięcy spółka zapłaci za te faktury, będzie mogła dokonać "odwrotnego" zwiększenia kosztów podatkowych w miesiącu uregulowania tych faktur.


Przykład 2

Spółka z o.o. posiada niezapłacone zobowiązanie wobec kontrahenta, wynikające z faktury (dokumentującej koszty bezpośrednie) wystawionej 1 września 2014 r. (ujętej w kosztach podatkowych 1 września), z terminem płatności wynoszącym 65 dni i przypadającym 5 listopada 2014 r. 90. dzień od zaliczenia wydatku, wynikającego z ww. faktury, przypadał 30 listopada 2014 r.

Ponieważ spółka nie zapłaciła za fakturę w listopadzie, to była zobowiązana zmniejszyć koszty uzyskania przychodów listopada. W miesiącu, w którym spółka ureguluje zobowiązanie wynikające z ww. faktury, będzie mogła zwiększyć koszty uzyskania przychodów o ww. kwotę.

Wspomnijmy, że obowiązek dokonywania ww. korekt wystąpi wyłącznie na gruncie podatku dochodowego. Ustawa o rachunkowości nie zawiera bowiem przepisów, które wskazywałyby na konieczność korygowania kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów. Zatem zasadniczo jednostki nie mają obowiązku wykazywania takich korekt w księgach rachunkowych, a kwoty zmniejszające (lub zwiększające) koszty uzyskania przychodów podatnik może uwzględniać w rachunku podatkowym statystycznie.


Jak postąpić w sytuacji, gdy wydatki wynikające z niezapłaconych faktur (z terminem płatności do 60 dni i dłuższym) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów po upływie terminów określonych w przepisach o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym?

Kwestie, o których mowa w pytaniu, reguluje art. 15b ust. 8 ustawy o PDOP. Z przepisu tego wynika, że jeżeli zgodnie z zasadami ogólnymi, określonymi w art. 15 tej ustawy, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku, innego dokumentu) nastąpi po upływie terminu określonego w art. 15b ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem zasad ogólnych, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. W praktyce przepis ten dotyczy najczęściej kosztów bezpośrednich, tj. takich kosztów, które są potrącalne z chwilą uzyskania przychodu, którego bezpośrednio dotyczą (np. wydatków na zakup towarów handlowych).

Odnosząc się do rozumienia ww. przepisu Ministerstwo Finansów, w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, wyjaśniło:

"(…) Nowe przepisy regulują również sytuację, w której podatnik - zgodnie z (…) art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zalicza kwoty wynikające z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych po upływie terminów płatności, przy czym jeżeli termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, wówczas termin ten należy liczyć po upływie 30 dni od terminu płatności ustalonego przez strony. Zgodnie z tymi regulacjami, zaliczenie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów podatkowych następuje zgodnie z (…) art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania. (…)"

Przykład

Spółka z o.o. posiada niezapłaconą fakturę, dokumentującą zakup towarów handlowych, z terminem płatności 35 dni, przypadającym 6 października 2014 r. 30. dzień od daty upływu terminu płatności przypadał 5 listopada, natomiast zgodnie z zasadami ogólnymi, koszt wynikający z tej faktury mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów 20 listopada. Ponieważ 30. dzień od daty terminu płatności przypadał przed datą, w której spółka mogła zaliczyć ww. wydatki do kosztów podatkowych, to z ujęciem tych wydatków w kosztach podatkowych musi "zaczekać" do miesiąca, w którym ureguluje zobowiązanie. Gdyby nastąpiło to przykładowo w styczniu 2015 r., to wydatki te spółka mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stycznia.

Powstają wątpliwości, jaki termin należy brać pod uwagę w stosunku do kwot wynikających z faktur (rachunków, innych dokumentów), gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. Z ww. komunikatu Ministerstwa Finansów wynika, że należy tu przyjąć termin płatności za fakturę. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2014 r., nr IBPBI/2/423-290/143/AP:

"(…) Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż dostawca towarów wystawia Spółce faktury, na których termin płatności wynosi 120 dni od daty ich wystawienia.

(…) W sytuacji (…) gdy możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup towarów powstaje po upływie terminu płatności wynikającego z faktury (do sprzedaży dochodzi po upływie terminu płatności), to Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wydatki na zakup towarów do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie uregulowania należności. (…)"

Przykład

Spółka z o.o. posiada niezapłaconą fakturę, dokumentującą zakup towarów handlowych, z terminem płatności 65 dni, przypadającym 5 listopada 2014 r. Zgodnie z zasadami ogólnymi, koszt wynikający z tej faktury mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów 20 listopada 2014 r. Ponieważ termin płatności przypadał przed datą, w której spółka mogła zaliczyć ww. wydatki do kosztów podatkowych, to z ujęciem tych wydatków w kosztach podatkowych musi "zaczekać" do miesiąca, w którym ureguluje zobowiązanie. Gdyby nastąpiło to przykładowo w styczniu 2015 r., to wydatki te spółka mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stycznia.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 1 z dnia 2015-01-01

GOFIN podpowiada

Dowiedz się więcej na temat: R. | oo | moment

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »