Reklama

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

Podatnicy VAT, u których w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, mają do wyboru kilka możliwości co z nią zrobić. Mogą ją bowiem przenieść do rozliczenia na następny miesiąc lub wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Mają też możliwość uregulowania powstałą nadwyżką zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.

Podatnicy VAT, u których w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, mają do wyboru kilka możliwości co z nią zrobić. Mogą ją bowiem przenieść do rozliczenia na następny miesiąc lub wykazać do zwrotu na rachunek bankowy. Mają też możliwość uregulowania powstałą nadwyżką zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.


Zaliczenie zwrotu VAT z urzędu

W deklaracji dla podatku VAT podatnik samodzielnie określa, czy wykazaną kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym rozliczy w deklaracji za miesiąc (kwartał) następny, czy też otrzyma ją na rachunek bankowy w ustawowym terminie.

Do zwrotu podatku VAT stosuje się odpowiednio zasady zaliczania nadpłat na spłatę zobowiązań podatkowych. Wynika to z art. 76b Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana do zwrotu na rachunek bankowy podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Reklama

Natomiast zwrotu podatku na wskazany rachunek bankowy podatnika urząd dokonuje dopiero w przypadku braku zaległości i bieżących zobowiązań.


Zaliczenie na wniosek podatnika

Podatnik może jednak wraz z deklaracją VAT, w której wykazana została kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, złożyć wniosek o zaliczenie kwoty tego zwrotu (w całości lub w części) na poczet zobowiązania podatkowego w innym podatku (np. podatku dochodowym). Musi przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiedniego terminu do złożenia takiego wniosku. Wynika to z tego, że deklarację VAT składa się w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a przykładowo zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych musi zostać wpłacona w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Podatnicy często mają wątpliwości, czy dla skutecznego "zarachowania" kwoty zwrotu na poczet innego zobowiązania podatkowego wystarczającym będzie wysłanie deklaracji pocztą w terminie, w którym wymagalna jest kwota tego zobowiązania.

Problemem takim zajmował się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2009 r., nr ITPB3/423-449/09/MT.

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik, który miał wątpliwość, czy nadanie deklaracji VAT-7, wykazującej zwrot podatku, w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego w ostatnim dniu terminu do uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należnej za określony miesiąc, wraz z wnioskiem o zaliczenie tej nadwyżki na poczet zobowiązania z tytułu zaliczki skutkuje zachowaniem terminu do jej zapłaty.

W takim przypadku w ocenie organu zarówno wniosek o zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet zaliczki na podatek dochodowy, jak i deklaracja VAT-7, w której wykazano zwrot, wpłyną do właściwego urzędu skarbowego po upływie terminu do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Dopiero z momentem wpływu organ uzyska informację o istnieniu po stronie podatnika nieuregulowanego zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas też organ zapozna się z oświadczeniem woli podatnika, co do sposobu rozporządzenia środkami pieniężnymi przysługującymi mu z tytułu zwrotu podatku VAT.

Według organu, zaliczenie kwoty zwrotu podatku VAT na poczet zaliczki w podatku dochodowym za dany miesiąc może mieć miejsce wówczas, gdy stosowny wniosek w tej sprawie zostanie złożony (wraz z deklaracją VAT) w taki sposób, aby organ podatkowy dysponował nim najpóźniej w dniu upływu terminu do wpłaty zaliczki (czyli do 20. dnia danego miesiąca).


Regulowanie zobowiązań w innym urzędzie

Wątpliwości dotyczą też kwestii, czy nadwyżką podatku naliczonego nad należnym można uregulować zobowiązania podatkowe rozliczane w innym urzędzie skarbowym niż ten, który jest właściwy w sprawie podatku VAT. Chodzi tu przede wszystkim o te podmioty, które w jednym urzędzie skarbowym płacą podatek dochodowy, w drugim - VAT.

Nie ma przeszkód, aby dokonać takiego "między­urzędowego" rozliczenia. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, jaką podatnik posiada w jednym urzędzie skarbowym, może być przerachowana na zobowiązania podatkowe rozliczane w innym urzędzie skarbowym. Przepisy Ordynacji podatkowej nie uzależniają możliwości skorzystania z tego rozwiązania od właściwości miejscowej organu podatkowego. Takie rozwiązanie akceptują także sądy.

Z uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Rz 48/09

"(…) uprawnień podatnika wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza właściwością miejscową organu podatkowego. Na skutek dokonanego z mocy prawa zaliczenia zwrotu różnicy podatku na poczet zaległości podatkowej następuje uregulowanie należności względem Skarbu Państwa, a nie określonego organu podatkowego. Rolą organu podatkowego jest jedynie wydanie postanowienia o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającego dokonane zaliczenie. Właściwość miejscowa organów podatkowych jest sprawą technicznej organizacji pracy i w żaden sposób nie może wykluczać korzystania przez podatnika z jego ustawowego uprawnienia do zaliczenia zwrotu. (…)"

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).

autor: Małgorzata Smolnik
Gazeta Podatkowa Nr 655 z dnia 2010-04-19

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »