Sposób regulowania zaliczek na podatek w 2018 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej i podatkiem liniowym, zobowiązane są do regulowania w trakcie roku swoich zobowiązań w podatku dochodowym poprzez dokonywanie wpłat zaliczek na ten podatek zasadniczo w systemie miesięcznym. Jednak, po spełnieniu ustawowych warunków, część przedsiębiorców może opłacać zaliczki na pdof kwartalnie, a część w ogóle ich nie płacić.

Dla kogo zaliczki kwartalne?

Podmiotami uprawnionymi do kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych są przedsiębiorcy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o pdof posiadają status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym. Zgodnie z tymi uregulowaniami małym podatnikiem jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych równowartości 1.200.000 euro. Stąd w 2018 r. małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość wskazanego przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł.

Reklama

Natomiast uprawnionym do opłacania zaliczek kwartalnych podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 r. jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną,
  • działalności gospodarczej nie prowadził małżonek podatnika, jeśli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jeżeli taki przedsiębiorca w następnych latach podatkowych będzie małym podatnikiem, wówczas także w tych latach będzie mógł opłacać zaliczki na podatek dochodowy w systemie kwartalnym.

Tryb zgłaszania dokonanego wyboru

Uprawniony przedsiębiorca, który zdecyduje się w danym roku podatkowym opłacać zaliczki kwartalne, powinien w ustawowym terminie zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym wyborze.

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą zgłoszenia tego powinna dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z kolei przedsiębiorca będący małym podatnikiem zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek powinien złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Zawiadomienie o opłacaniu zaliczek kwartalnych dotyczy również lat następnych.

Tym samym podatnicy, którzy wyboru takiego dokonali w 2017 r., a w 2018 r. są nadal uprawnieni do korzystania z tego przywileju i chcą w dalszym ciągu z niego korzystać, zawiadomienia tego nie muszą składać ponownie. Zaś podatnik, który z 2018 r. zamierza zrezygnować z opłacania zaliczek na podatek dochodowy co kwartał, musi w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. zawiadomić o tym urząd skarbowy w formie pisemnej.


Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być również złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

Wysokość i terminy wpłaty

Podatnicy korzystający w prowadzeniu działalności gospodarczej z opodatkowania według skali podatkowej zaliczki kwartalne zaczynają opłacać począwszy od kwartału, w którym dochód, po uwzględnieniu możliwych obniżeń, przekracza kwotę 3.091 zł. Dochód do opodatkowania pomniejsza się o straty z lat wcześniejszych i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o pdof. Sam podatek zmniejsza się o zapłacone składki zdrowotne (7,75% podstawy ich wymiaru).

Z kolei tzw. liniowcy wpłacają zaliczki już po osiągnięciu pierwszego dochodu. Wyliczając podstawę opodatkowania mogą w trakcie roku odliczać od dochodu jedynie straty z lat wcześniejszych i składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki zdrowotne. Kwoty zaliczek obliczają w wysokości różnicy między podatkiem wyliczonym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o pdof.

Zaliczki kwartalne za pierwsze trzy kwartały roku podatnicy wpłacają do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Wpłaty zaliczki za ostatni kwartał dokonują do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeżeli jednak przed upływem terminu do jej zapłaty podatnik dokona rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie zeznania z jednoczesną wpłatą wynikającego z niego podatku, nie musi tej ostatniej zaliczki wpłacać (szerzej na temat ostatniej zaliczki pisaliśmy w GP nr 6 z 2018 r. na str. 5).

Kiedy nie trzeba płacić zaliczki?

Od 1 stycznia 2018 r. podatnikom, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof, czyli osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, ustawodawca stworzył możliwość w ustawowo określonych okolicznościach uniknięcia obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca ma bowiem prawo nie wpłacać zaliczki na podatek, i to zarówno miesięcznej, jak i kwartalnej, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego przez niego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1.000 zł.

Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Rozwiązanie to dostępne jest również dla podatników będących osobami fizycznymi, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągają przychody z najmu lub dzierżawy bądź z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »