Reklama

Świadczenia wakacyjne dla pracownika i członków jego rodziny finansowane ze środków ZFŚS

Ze środków ZFŚS dofinansowaliśmy wczasy, które pracownik wykupił w biurze podroży dla siebie, swojej żony i małoletniego dziecka. Czy w takiej sytuacji kwota dofinansowania jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym i oskładkowania do ZUS?

Otrzymane przez pracownika dofinansowanie do wypoczynku (zarówno pracownika, jak i członków jego rodziny), co do zasady, stanowi przychód ze stosunku pracy. W przypadku, gdy źródłem dofinansowania są środki ZFŚS, przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego - na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78 lit. a) ustawy o PDOF. Natomiast z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są wszelkie świadczenia sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Reklama

W świetle unormowań ustawy o PDOF, dofinansowanie do wypoczynku pracownika, a także członków jego rodziny (np. dopłaty do kolonii lub obozu dziecka pracownika bądź wczasów zakupionych dla jego żony), stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy. Za podstawę prawną tych świadczeń uznaje się bowiem łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy.

Jeżeli jednak źródłem dofinansowania wypoczynku są środki ZFŚS, to w takim przypadku wolne od podatku dochodowego są:

1) dopłaty z ZFŚS (bez względu na ich wysokość) do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PDOF),

2) dofinansowanie ze środków ZFŚS wypoczynku pracownika i członków jego rodziny - łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, z uwzględnieniem innych świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez tego pracownika od 1 stycznia danego roku podatkowego, w związku z finansowaniem działalności socjalnej z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, które korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki).

Przy stosowaniu powyższych zwolnień nie ma znaczenia okoliczność, czy podlegające dofinansowaniu z ZFŚS np. wczasy dla pracownika i członków jego rodziny lub kolonie dla dziecka pracownika - zakupił pracodawca, czy też takiego zakupu dokonał samodzielnie pracownik.

Należy jednak zauważyć, że dopłaty do wakacyjnego wypoczynku dziecka pracownika mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie wspomnianego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PDOF - tylko wówczas, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

1) dziecko uczestniczące w wypoczynku nie ukończyło 18 lat,

2) wypoczynek dziecka ma formę zorganizowaną (wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko, w tym również połączone z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych),

3) organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, np. biuro turystyczne, biuro podróży bądź inny podmiot, który zajmuje się statutowo tego rodzaju działalnością (m.in. stowarzyszenie, organizacja charytatywna bądź fundacja - o ile organizowanie wypoczynku zorganizowanego jest działalnością statutową tego podmiotu); potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 marca 2013 r., nr IBPBII/1/415-1073/12/MK,

4) poniesienie wydatków związanych z wypoczynkiem dziecka zostało potwierdzone stosownym dokumentem (fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty, itp.).

Natomiast z podstawy wymiaru składek ZUS są wyłączone wszelkie świadczenia wakacyjne sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS - niezależnie od ich wysokości oraz formy wypoczynku. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). Szerzej na ten temat piszemy na str. 58.

Przykład

W lipcu 2013 r. pracownik otrzymał z ZFŚS dofinansowanie do wczasów rodzinnych, które zakupił w biurze podróży. Kwota dofinansowania wyniosła ogółem 2.400 zł, z tego:

  • 1.600 zł - dofinansowanie do wczasów pracownika i jego żony,
     
  • 800 zł - dofinansowanie do wczasów 16-letniego dziecka pracownika.

Od początku 2013 r. pracownik nie otrzymał z ZFŚS innych świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF.

W takiej sytuacji:

1) cała kwota dofinansowania z ZFŚS do wczasów 16-letniego dziecka pracownika (tj. 800 zł) korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a) ustawy o PDOF,

2) dofinansowanie z ZFŚS wczasów pracownika i jego żony korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego do kwoty 380 zł, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF,

3) nadwyżkę dofinansowania z ZFŚS wczasów pracownika i jego żony ponad limit ww. zwolnienia, czyli kwotę 1.220 zł (1.600 zł - 380 zł), pracodawca, jako płatnik, powinien dodać do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w lipcu 2013 r. ze stosunku pracy i od łącznej kwoty pobrać miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z art. 32 tej ustawy,

4) z podstawy wymiaru składek ZUS za lipiec 2013 r. wyłączona jest cała kwota dofinansowania wczasów pracownika i członków jego rodziny ze środków ZFŚS, tj. 2.400 zł.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 23 z dnia 2013-08-10

GOFIN podpowiada

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »