Reklama

Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych

Spółka wypłaca swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom nieprowadzącym działalności gospodarczej wynagrodzenia za wykonywaną pracę w gotówce. Czy w odniesieniu do tego rodzaju wynagrodzeń stosuje się przepisy wyłączające z kosztów uzyskania przychodów płatności gotówkowe przekraczające 15.000 zł?

W przypadku wynagrodzeń wypłacanych pracownikom lub zleceniobiorcom nieprowadzącym działalności gospodarczej, ujęcie tych wynagrodzeń w kosztach podatkowych pracodawcy nie jest uzależnione od tego, czy ich wypłata nastąpi za pośrednictwem rachunku płatniczego, czy też nie.

Reklama

Jak wynika z art. 15d ustawy o PDOP (obowiązującego od 1 stycznia 2017 r.), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego:

  • zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
  • w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody.

Na podstawie natomiast przywołanego art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Jak z powyższego wynika, brak prawa do zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu (czy też obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych) kosztu uregulowanego z pominięciem rachunku płatniczego dotyczy sytuacji, gdy obie strony transakcji są przedsiębiorcami.


UWAGA!
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.


Z kolei działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (zob. art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

A zatem osoba wykonująca swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą nie jest także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym, możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy wynagrodzeń tych osób za świadczoną pracę nie jest uzależniona od tego, czy wypłata ta nastąpi w gotówce, czy za pośrednictwem rachunku płatniczego.


Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych Nr 9 z dnia 2017-03-20

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2016

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »