Reklama

Zaległy urlop: termin wyznaczy ci pracodawca

Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej zakłada zniesienie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu do 30 września. Jednocześnie o terminie wykorzystania takich zaległych wakacji zdecyduje pracodawca, a nie pracownik.

Kolejny pakiet przepisów antykryzysowych został przyjęty przez rząd. Są w nich także nowe regulacje, które mają pomóc pracodawcom utrzymać miejsca pracy. Projekt zakłada miedzy innymi czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. W okresie epidemii pozwoli to pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym- tłumaczy  Ministerstwo Rozwoju, które jest autorem projektu.

Reklama

Projekt zawiera też doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Celem jest zapewnienie równego traktowania pracowników i zapobieganie ewentualnym nadużyciom polegającym np. na tym, że osoby, które nie mają warunków do wykonywania pracy zdalnej, korzystają z tego statusu.

O uregulowanie pracy zdalnej organizacje pracodawców apelowały już przy pracach przy pierwszej tarczy, zwłaszcza, że w okresie pandemii liczna grupa Polaków w ten właśnie w sposób wykonywała swój obowiązki służbowe.

Projekt zakłada również umożliwienie wypowiedzenia umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. - Pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy - informuje Ministerstwo Rozwoju. Przewiduje również graniczenie - do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie) - odpraw i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze

Planowane przepisy umożliwią również  zawieszenie, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w czasie COVID-19 (w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń) niektórych obowiązków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, które mają socjalny charakter.

Możliwe będzie też niestosowanie - w czasie COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy określonego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń - postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą niż wymagana ustawowo wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym.

Wprowadzone mają być też elastyczniejsze zasady korzystania z tarczy antykryzysowej, poprzez m.in. możliwość otrzymania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Monika Krześniak-Sajewicz

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2019

Dowiedz się więcej na temat: urlop | zaległy urlop

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL