Zmiany w zawieszaniu działalności przez spółki

Zasady zawieszania wykonywania działalności przez przedsiębiorców, w tym wspólników spółek cywilnych i spółek handlowych, reguluje jeszcze ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wkrótce jednak zastąpi ją ustawa - Prawo przedsiębiorców. Zawiera ona nowe regulacje dotyczące zasad korzystania z przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Według nich inne reguły dotyczyć będą długości okresu zawieszenia dla przedsiębiorców z CEIDG i tych z KRS.

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) zawierają regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej (art. 22-25). Ustawa ta wejdzie w życie (z jednym wyjątkiem) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 30 kwietnia 2018 r.

W dalszym ciągu tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Przy tym z omawianego uprawnienia będzie mógł skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia.

Reklama

Zasady zawieszenia

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej będzie wywierać skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia będą analogicznie uregulowane do obecnych wynikających z art. 14a ust. 3 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).

CEIDG albo KRS

Bez zmian pozostanie reguła, że status przedsiębiorcy będzie przysługiwał każdej spółce handlowej wykonującej działalność gospodarczą. Natomiast statusu tego nie ma i nie będzie miała spółka cywilna. Przedsiębiorcami są i będą jej wspólnicy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółki handlowe podlegają wpisowi do KRS, natomiast wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi do CEIDG. Odrębnie należy określać zasady zawieszania wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z CEIDG i tych z KRS.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (ewentualnie liczbę dni miesiąca lutego). Indywidualni przedsiębiorcy zyskają zatem możliwość korzystania z bezterminowej przerwy w wykonywaniu działalności. Taka ewentualność nie dotyczy przedsiębiorców z KRS.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczynać się będzie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i trwać do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Zasady wpisu informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej regulować będą przepisy o CEIDG.

Wspólnik spółki cywilnej

W spółce cywilnej zawieszenie będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeśli któryś ze wspólników wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Jeżeli przedsiębiorca uczestniczy w więcej niż jednej spółce cywilnej, zawieszenie będzie mogło dotyczyć wykonywania działalności w jednej lub kilku takich spółkach.

Inaczej w spółkach handlowych

Spółka handlowa, jako przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie mogła zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie liczbę dni miesiąca lutego) do 24 miesięcy. Zasady dokonywania wpisu informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności w dalszym ciągu określać będzie ustawa o KRS. W odniesieniu do przedsiębiorcy z KRS okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczynać się będzie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwać do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następować będzie na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej

» Przedsiębiorca wpisany do CEIDG

- gdy wniosek dotyczył zawieszenia na czas określony - CEIDG będzie dopisywać do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień;
- gdy wniosek dotyczył zawieszenia na czas nieokreślony - wpis w CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następować będzie na wniosek przedsiębiorcy.

» Przedsiębiorca wpisany do KRS

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS Prawo przedsiębiorców od 1 lutego 2019 r. przewidywać będzie, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o KRS.

Natomiast z ustawy o KRS do 31 stycznia 2019 r. wynika, że w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, sąd wszczyna postępowanie przymuszające (art. 20d ustawy o KRS - Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.). Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowić będzie, że w takim przypadku wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.


Nowe przepisy a dotychczasowe zawieszenie

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej przewiduje, że:

- do działalności gospodarczej zawieszonej przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zastosowanie będą miały przepisy:
ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w nowym brzmieniu; w tych dwóch ustawach wprowadzone zostaną regulacje dotyczące zawieszenia wykonywania (pozarolniczej) działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- do wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej złożonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...).


autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 2018-04-09

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »