Reklama

ABS Investment SA oczekuje dobrej drugiej połowy 2015 r.

ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo udane drugie półrocze 2015 r. Podmioty będące w portfelu inwestycyjnym Emitenta poprawiają wyniki finansowe oraz realizują założenia planów rozwoju, co powinno przyczynić się do wzrostu ich wartości rynkowej.

Spółka prowadziła bardzo mocną selekcję spółek portfelowych, a wzrost wartości portfela inwestycyjnego świadczy o trafności podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Dobre wyniki finansowe w II kw. 2015 r. zanotowało m.in. Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, które przygotowuje się do rozpoczęcia naborów wniosków dotacyjnych oraz Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA, która dynamicznie zwiększa przychody i rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Reklama

Wzrost zysków zanotowała także w minionym kwartale spółka Orion Investment, która dodatkowo wypłaci wysoką dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Zarząd ABS Investment SA bardzo dobrze ocenia także wyniki finansowe spółki Kupiec, która istotnie zwiększa osiągane przychody oraz przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect spółki BVT, w której posiada ponad 45 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

- Przed kilkoma miesiącami dokonałem selekcji spółek znajdujących się w portfelu inwestycyjnym ABS. Wytypowałem 10 spółek, tzw. diamentów, które w mojej opinii mają największą szansę na znaczny wzrost wartości. Dodatkowym kryterium była jakość współpracy i realizacja wspólnie ustalonej strategii rozwoju. Razem z zarządami tych spółek dokonaliśmy w tym roku ogromnego kroku do przodu, co potwierdzają nie tylko wyniki, ale również udane emisje akcji, zainteresowanie ze strony inwestorów oraz zachowanie się tych spółek na rynku. Wszystkie kluczowe spółki za wyjątkiem BVT SA są notowane na rynku NewConnect. Debiut BVT SA na alternatywnym rynku powinien nastąpić we wrześniu tego roku - ocenia Sławomir Jarosz, prezes zarządu spółki ABS Investment.

Emitent z dużym optymizmem podchodzi do kolejnych kwartałów, bowiem inne spółki portfelowe również bardzo dynamicznie się rozwijają i osiągają coraz lepsze wyniki finansowe. Spora poprawa zysków i przychodów zanotowana została przez spółkę Robinson Europe oraz jej spółkę zależną Outdoorzy SA, w której ABS Investment SA również posiada udziały. Bardzo dobre wyniki finansowe notuje spółka ECA, która wypłaci również dywidendę z zysku osiągniętego w ub. roku.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment SA znajduje się także spółka LS Tech-Homes, realizująca obecnie projekty inwestycyjne, które znajdują się w końcowej fazie. Podmiot ten pozyskał w ostatnim czasie 7,5 mln zł kapitału na dalszy rozwój oraz zdobywa nowe kontrakty, co przyczyni się do znacznej poprawy wyników finansowych. ABS Investment SA angażuje się również w rozwijanie spółki InBook, która przyjęła nową strategię rozwoju oraz pozyskała środki na prowadzenie działań inwestycyjnych. Ważnym wydarzeniem tego kwartału był także lipcowy debiut spółki portfelowej ESOTIQ & Henderson na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

- Szczególnie mnie cieszy, że wiatr w żagle złapała Robinson Europe SA, bo to jedna z naszych najstarszych inwestycji. Wspólna spółka portfelowa Outdoorzy po otrzymaniu przed rokiem środków pieniężnych z ABS urosła biznesowo kilkukrotnie, co jest istotne zarówno dla Robinsona, jak i dla ABS. ECA SA dostało "nowe życie" po zakończeniu konfliktu w akcjonariacie i wraca obecnie do poziomu równowagi po okresie skrajnego niedowartościowania. Z kolei LS Tech-Homes SA kończy bardzo kosztowny proces inwestycyjny i przyszedł czas na realizację sporych kontraktów. InBook SA po procesie reorganizacji i restrukturyzacji zaczyna realizację nowej strategii. Wszystkie te zdarzenia napawają nas dużym optymizmem na przyszłość - dodaje Jarosz.

ABS Investment SA wypracowała 919 tys. zł zysku netto w II kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 411 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku emitent odnotował stratę netto w wysokości 700 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży wyniosły 4 tys. zł. Od początku 2015 r. spółka osiągnęła już 1288 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 511 tys. zł. Rok wcześniej strata netto ABS Investment SA przekroczyła 1124 tys. zł. W tym roku emitent wypłaci dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Spółka prognozuje również osiągnięcie w 2015 r. zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Prognozy finansowe przewidują także, że wartość aktywów spółki wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. Po 6 miesiącach br. realizacja prognozy na cały 2015 r. wynosi blisko 100 proc., co może skutkować jej podwyższeniem w następnych miesiącach. Pomimo znacznego wzrostu kursu akcji spółki po publikacji wyników kwartalnych, wskaźnik C/WK kształtuje się poniżej poziomu 0,8.

ABS Investment SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment SA specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

Opr. MD

Dowiedz się więcej na temat: ABSINVEST | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy