Reklama

ABS Investment SA rozszerza portfel inwestycyjny

ABS Investment SA, spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, aktywnie rozbudowuje swój portfel inwestycyjny, w skład którego wchodzi obecnie blisko 40 podmiotów. Emitent realizuje nowe projekty biznesowe zgodnie z założeniami przyjętej polityki inwestycyjnej.

Spółka posiada w portfelu inwestycyjnym akcje 25 podmiotów notowanych na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym GPW w Warszawie, których łączna wartość przekracza 17 mln zł. ABS Investment SA jest również udziałowcem i akcjonariuszem 12 spółek niepublicznych, a łączna wysokość zaangażowania kapitałowego w te podmioty wynosi ok. 4 mln zł.

Reklama

Emitent realizuje działalność inwestycyjną w oparciu o bardzo rygorystyczne kryteria, które pozwalają efektywnie selekcjonować nowe projekty biznesowe i osiągać wysokie stopy zwrotu. W pierwszym półroczu 2016 r. do ABS Investment SA trafiło ponad 100 projektów, co świadczy o jej bardzo mocnej pozycji na rynku funduszy kapitałowych.

Dla emitenta niezwykle istotna pozostaje zdolność spółek portfelowych do wypłaty dywidendy i w tym roku aż 12 z nich podzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Dzięki realizowaniu nowych inwestycji kapitałowych zarząd ABS Investment SA oczekuje utrzymania bardzo dobrych wyników finansowych w tym segmencie biznesowym w kolejnych kwartałach.

- Mamy obecnie do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, a mianowicie mocno wzrosła liczba interesujących i atrakcyjnych propozycji inwestycyjnych, jakie pojawiają się w ABS. Jest z czego wybierać. Oczywiście nie wszystkie transakcje można zrealizować, bowiem nie zawsze udaje się uzyskać porozumienie w zakresie warunków proponowanych przez ABS. Jak zawsze preferujemy inwestycje w firmy działające w niszach biznesowych, ale branża nie determinuje kryterium inwestycyjnego. Bardziej istotny jest model biznesowy, kompetencje zarządzających, struktura właścicielska, sytuacja finansowa i warunki transakcji. Dokonujemy dużej ilości transakcji na mało aktywnym rynku w myśl zasady: kupuj kiedy inni tego nie robią, a sprzedaj kiedy zakupy są masowe - ocenia Sławomir Jarosz, prezes zarządu spółki ABS Investment SA.

W ostatnim czasie w portfelu inwestycyjnym ABS Investment SA znalazły się akcje spółek notowanych na rynku NewConnect, m.in. Auto-Spa SA, Akcept Finance SA, BioMaxima SA, Ekokogeneracja SA, INDOS SA, Geotrans SA, Madkom SA, Mode SA oraz XSystem SA. Emitent zwiększa także swoje dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe w podmiotach, w których dostrzega wysoki potencjał do wzrostu wartości spółki. Istotnym aspektem jest również możliwość kooperacji pomiędzy spółkami portfelowymi, dzięki której umocnieniu ulegają efekty synergii w ramach całej grupy ABS Investment SA.

- Nasze nowe pozycje inwestycyjne to w 50 proc. spółki już dojrzałe, płacące dywidendę, a w 50 proc. to podmioty, które w naszej ocenie mają ogromną szansę na znaczący wzrost wartości w perspektywie najbliższych trzech lat. Dla każdej ze spółek z tej drugiej kategorii jest pomysł na współpracę strategiczną z ABS w zakresie pozyskiwania kapitału, kontrahentów, znajdowania celów do przejęcia lub synergii biznesowej z innym spółkami z portfela ABS - dodaje Jarosz.

Emitent wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Prognozy finansowe spółki na 2016 r. zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Z kolei wartość aktywów ABS Investment SA (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł.

Emitent opublikuje raport okresowy za 2 kw. 2016 r. w dniu 10.08.2016 r.

ABS Investment SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment SA specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

Opr. MD

Dowiedz się więcej na temat: R. | portfel inwestycyjny | NewConnect

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy