Reklama

BOŚ Bank: 16,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r. i wzrost liczby udzielanych kredytów proekologicznych

Bank Ochrony Środowiska, bank z największymi kompetencjami na polskim rynku w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wypracował 16,3 mln zł zysku netto w I kwartale 2018 r. Bank konsekwentnie rozwija działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, których saldo wynosi obecnie 4,5 mld zł, a ich udział w całym portfelu kredytowym wzrósł do 35,4 proc.

- Wyniki Banku oraz Grupy BOŚ za pierwszy kwartał są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przyjętymi założeniami Programu Postępowania Naprawczego. Realizowana restrukturyzacja bilansu zakłada przejściowe obniżenie sumy bilansowej, co jest konieczne do wygenerowania potencjału dla wymiany składników portfela aktywów na bardziej rentowne - mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

- Naszym celem jest długoterminowa poprawa wyników banku i rozwój proekologicznej działalności, czego dowodem są przedstawione niedawno zamierzenia strategiczne oraz rosnący udział kredytów finansujących projekty związane ekologią - dodaje.

Reklama

Wynik na działalności bankowej grupy wyniósł w I kwartale 2018 r. 133,7 mln zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 27,1 mln zł podczas gdy przed rokiem był o 2,8 mln zł wyższy. Spadki zanotowane na tych poziomach wyników są związane z prowadzoną przez bank restrukturyzacją bilansu, która ma na celu zwiększenie potencjału portfela i doprowadzenie do uzyskania trwałej poprawy rentowności na podstawowej działalności banku.

Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą emisji i depozytów od klientów niebankowych. Koszt odsetkowy obligacji jest znacząco wyższy od kosztu depozytów i emisji. W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. W IV kwartale 2018 r. przypada data wykupu obligacji własnych na kwotę 200 mln zł.

Bank konsekwentnie redukuje koszty funkcjonowania. Ogólne koszty administracyjne Grupy BOŚ w pierwszym kwartale 2018 r. Grupy BOŚ wyniosły 100 mln zł i były o 10 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

Marża odsetkowa na aktywach ogółem w pierwszym kwartale wyniosła 1,8 proc. Na koniec 2017 r. było to 1,9 proc. Okresowe obniżenie marży jest pochodną obniżenia wyniku odsetkowego Grupy BOŚ w pierwszym kwartale. Obniżenie wyniku z odsetek i marży odsetkowej na aktywach w I kwartale 2018 r. ma charakter przejściowy i wynika jedynie z przygotowania do dalszej optymalizacji bilansu poprzez redukcję finansowania za pomocą obligacji własnych i podporządkowanych oraz zastąpienie ich finansowaniem za pomocą depozytów od klientów niebankowych.

W I kwartale 2018 r. zostało wykupionych 100 mln obligacji własnych, a w II kwartale wykupionych zostanie 600 mln obligacji własnych i podporządkowanych. Należy zwrócić uwagę, że marża odsetkowa grupy w długim okresie uległa znacznej poprawie i wzrosła o 0,5 pp. wobec 2015 r. oraz o 0,3 pp. wobec marży zrealizowanej w 2016 r.

Zysk netto Grupy BOŚ w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,3 mln zł. Przed rokiem bank wypracował 20 mln zł. Wynik I kwartału 2018 r. podobnie jak w 2017 r. został obciążony jednorazowo całą ustaloną przez BFG roczną składką na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Składka w 2018 r. wyniosła 14,4 mln złotych. Co istotne na wynik w okresie porównywalnym (I kwartał 2017 r.) wpływ miały zdarzenia jednorazowe: sprzedaż przez spółkę zależną banku posiadanych akcji spółki notowanej na GPW oraz korekta naliczonych odsetek w związku z przeterminowanym wykupem akcji serii G (łączny wpływ na wynik to blisko 13 mln zł). W przypadku eliminacji wpływu tych zdarzeń jednorazowych na wynik I kwartału 2017 r., zysk netto w analizowanym okresie byłby wyższy o 129,9 proc. r/r.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,33 proc. i był wyższy o 0,27 pp. w porównaniu do końca 2017 r. utrzymując się tym samym powyżej zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Współczynnik kapitału Tier 1 kształtował się na poziomie 12,35 proc. i był wyższy o 0,61 pp. niż na koniec 2017 r. - W zakresie miar ryzyka bank pozostaje na bezpiecznym, stabilnym poziomie. Współczynniki adekwatności kapitałowej uległy poprawie w stosunku do wartości z I kwartału 2017 r. dzięki realizowanej restrukturyzacji bilansu - mówi wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa Banku Ochrony Środowiska, Arkadiusz Garbarczyk.

Zmiany regulacyjne w 2016 r. wpłynęły na ograniczenie dochodowości finansowanych przez bank podmiotów związanych z energetyką wiatrową, co w konsekwencji doprowadziło do utworzenia rezerw na poziomie około 100 mln zł.

W ocenie banku projektowane kierunki zmian regulacyjnych w zakresie m. in. wysokości podatku od nieruchomości wpłyną pozytywnie na poprawę rentowności farm wiatrowych. Dodatkowo czynnikiem wzmacniającym kondycję finansową tych podmiotów jest obserwowany w tym roku wzrost ceny zielonych certyfikatów. Niezależnie od powyższych zdarzeń bank zachowuje ostrożną politykę w zakresie redukowania poziomu rezerw do momentu, kiedy wystąpią twarde przesłanki przemawiające za takim działaniem i konserwatywnie podchodzi do wyceny projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych.

BOŚ Bank jest liderem na rynku finansowania projektów proekologicznych. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 marca 2018 r. wynosiło 4,53 mld zł, a udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój wzrósł r/r o 1,2 pp. i wynosi obecnie 35,4 proc. całego portfela kredytowego grupy.

- Widzimy potencjał wzrostu w zakresie realizowania proekologicznej misji banku, jako podmiotu będącego dystrybutorem środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. Realizacja strategii zakłada, że BOŚ stanie się bankiem pierwszego wyboru w zakresie finansowania przedsięwzięć służących poprawie ochrony środowiska i konsekwentnie do tego dążymy - mówi Bogusław Białowąs.

Przykładem materializacji zaangażowania banku w inicjatywy proekologiczne jest między innymi ogłoszony niedawno przez Ministerstwo Ochrony Środowiska projekt utworzenia przez Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe spółki Polskie Domy Drewniane, która przyczyni się do wzmocnienia rządowego programu Mieszkanie+. Oprócz tego projektu bank wpisuje się w szereg inicjatyw związanych z realizacją Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, realizowanych wspólnie z głównym akcjonariuszem - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszami Wojewódzkimi.

Realizacja strategii

BOŚ konsekwentnie realizuje cele biznesowe ogłoszone w Ramowej Strategii na lata 2016-2020.

W marcu 2018 r. zarząd Grupy BOŚ przedstawił zaktualizowane założenia strategiczne do 2021 r., które są zgodne z misją banku i mają na celu dalsze umocnienie pozycji rynkowej w sektorze finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Cele biznesowe na 2021 r., zakładają wzrost ROE do poziomu przekraczającego 7,3 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44 proc. Zgodnie z oczekiwaniami zarządu w 2021 r. zysk netto powinien przekroczyć poziom 180 mln zł. Jednym z priorytetów banku jest wzrost finansowania przedsięwzięć proekologicznych oraz aktywny udział we wspieraniu Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Obrany kierunek rozwoju wymaga restrukturyzacji modelu biznesowego banku, zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i w zakresie formuły realizowanego biznesu. Podstawowym celem strategicznym banku jest osiągnięcie rentowności. Biorąc pod uwagę, że BOŚ jest mniejszym bankiem niż konkurencja, to realizowana integracja pomiędzy segmentem detalicznym i korporacyjnym pozwoli elastyczniej zarządzać sprzedażą, zwiększa możliwości cross sellingu, a także generuje istotne synergie na poziomie operacyjnym i kosztowym - mówi wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, prof. Konrad Raczkowski.

Sieć placówek banku jest wystarczająca do realizowania działań związanych z misją na poziomie lokalnym z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proces optymalizacji operacyjnej oddziałów jest realizowany w sposób ciągły - grupa poszukuje korzystniejszych lokalizacji, a także nawiązuje współpracę z podmiotami komercyjnymi realizującymi projekty w zakresie ochrony środowiska (ze szczególnym naciskiem na dystrybucję środków z programów rządowych).

Opr. MD

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »