Dywidendy za 2014 r. (wypłata w 2015 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2014 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
AB (ABE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 03.12.2015 Data wypłaty 11.01.2016 Data wza 05.11.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
ABCDAT (ABC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 23.06.2015 Data wypłaty 08.07.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ABSINV (AIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 14.08.2015 Data wypłaty 01.09.2015 Data wza 17.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,30 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 22.07.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ACART (ACA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 03.08.2015 Data wypłaty 21.08.2015 Data wza 24.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ACTION (ACT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 18.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
AITON (AIT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 08.05.2015 Data wypłaty 22.05.2015 Data wza 26.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ALUMETAL (AML) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,95 PLN Data ust. prawa* 22.04.2015 Data wypłaty 29.06.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; w tym 27.872,10 tys. PLN z kapitału zapasowego
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 20.10.2014 Data wypłaty 04.11.2014 Data wza 11.10.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 26.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 17.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 21.08.2015 Data wypłaty 09.09.2015 Data wza 31.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 08.05.2015 Data wypłaty 25.05.2015 Data wza 29.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
APSENERG (APE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 15.06.2015 Data wypłaty 29.06.2015 Data wza 11.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 17.06.2015 Data wypłaty 02.07.2015 Data wza 18.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN Data ust. prawa* 14.05.2015 Data wypłaty 01.06.2015 Data wza 29.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,90 PLN Data ust. prawa* 15.05.2015 Data wypłaty 02.06.2015 Data wza 08.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 16.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ASSECOSL (ACS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,37 EUR (2) 0,10 EUR Data ust. prawa* 08.04.2015 Data wypłaty (1) 28.04.2015 (2) 05.06.2015 Data wza 25.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; I rata: 0.37 EUR, II rata: 0.10 EUR
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 09.06.2015 Data wypłaty 23.06.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ATLANTA (ATP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,65 PLN Data ust. prawa* 08.12.2014 Data wypłaty 23.12.2014 Data wza 25.11.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
ATM (ATM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,05 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty (1) 30.07.2015 (2) 15.12.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 10.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ATREM (ATR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 17.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BENEFIT (BFT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 9,00 PLN Data ust. prawa* 24.07.2015 Data wypłaty 14.08.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BERLING (BRG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 12.08.2015 Data wypłaty 26.08.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 29.09.2015 Data wypłaty 20.10.2015 Data wza 15.07.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2014 - 31.03.2015
BIOMAXIM (BMX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 31.08.2015 Data wypłaty 17.09.2015 Data wza 10.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BOGDANKA (LWB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,50 PLN Data ust. prawa* 17.09.2015 Data wypłaty 08.10.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BORYSZEW (BRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 28.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 06.05.2015 Data wypłaty 21.05.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BSK (ING) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 20.04.2015 Data wypłaty 05.05.2015 Data wza 31.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,11 PLN Data ust. prawa* 08.05.2015 Data wypłaty 25.05.2015 Data wza 28.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
BUWOG (BWO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,69 EUR Data ust. prawa* 14.10.2014 Data wypłaty 23.10.2014 Data wza 13.10.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2014 - 30.04.2015
CALES (CLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 23.07.2015 Data wypłaty 12.08.2015 Data wza 14.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CASPARAM (CSR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,61 PLN Data ust. prawa* 10.06.2015 Data wypłaty 24.06.2015 Data wza 23.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 23.09.2015 Data wypłaty 08.10.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CDRL (CDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 26.05.2015 Data wypłaty 10.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CENNOWTE (CNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 24.06.2015 Data wypłaty 09.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 40,00 CZK Data ust. prawa* 18.06.2015 Data wypłaty 03.08.2015 Data wza 12.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CFBPS (CFS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 11.08.2015 Data wypłaty 25.08.2015 Data wza 26.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
COMP_W (CMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,06 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 21.07.2015 Data wza 25.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
CYFROWCS (CCS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 16.06.2015 Data wypłaty 30.06.2015 Data wza 11.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DANKS (DNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 25.09.2015 Data wypłaty 15.10.2015 Data wza 22.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,15 PLN Data ust. prawa* 31.08.2015 Data wypłaty 21.12.2015 Data wza 25.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,10 PLN Data ust. prawa* 01.06.2015 Data wypłaty 19.06.2015 Data wza 19.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DELKO (DEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 28.07.2015 Data wza 25.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,25 PLN Data ust. prawa* 18.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 28.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 19.08.2015 Data wypłaty 01.09.2015 Data wza 03.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DTPSA (DTP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 31.08.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
DUON (DUO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 14.07.2015 Data wypłaty 30.07.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EASYCALL (ECL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.07.2015 Data wypłaty 13.08.2015 Data wza 28.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 06.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 17.09.2015 Data wypłaty 01.10.2015 Data wza 25.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; 0.84 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 11.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 09.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 16.07.2015 Data wypłaty 31.07.2015 Data wza 01.07.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; 0.03 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
ELEKTROT (ELT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 12.06.2015 Data wypłaty 30.06.2015 Data wza 19.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ELZAB (ELZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,89 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 09.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EMONT (ELM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 03.07.2015 Data wypłaty 16.07.2015 Data wza 13.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EMPERIA (EMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,33 PLN Data ust. prawa* 05.06.2015 Data wypłaty 19.06.2015 Data wza 20.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ENEA (ENA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,47 PLN Data ust. prawa* 22.07.2015 Data wypłaty 11.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ENELMED (ENE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 10.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ENERGA (ENG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,44 PLN Data ust. prawa* 07.05.2015 Data wypłaty 21.05.2015 Data wza 08.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ENERGOAP (ENP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 10.08.2015 Data wypłaty 27.11.2015 Data wza 20.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ENERGOIN (ENI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,65 PLN Data ust. prawa* 27.05.2015 Data wypłaty 12.06.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ERBUD (ERB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 30.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ESKIMO (ESK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 09.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 06.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ESSYSTEM (ESS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EUCO (EUC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,68 PLN Data ust. prawa* 21.08.2015 Data wypłaty 04.09.2015 Data wza 23.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,79 PLN Data ust. prawa* 19.05.2015 Data wypłaty 10.06.2015 Data wza 22.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EUROFILM (EGS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 17.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 11.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 02.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 01.07.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
EXORIGO (GEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,77 PLN Data ust. prawa* 19.05.2015 Data wypłaty 02.06.2015 Data wza 14.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FABRITY (FAB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 21.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 28.09.2015 Data wypłaty 14.10.2015 Data wza 29.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FEERUM (FEE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 28.07.2015 Data wypłaty 18.08.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,40 PLN (2) 0,60 PLN Data ust. prawa* 16.06.2015 Data wypłaty (1) 06.08.2015 (2) 26.11.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FORTE (FTE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 27.05.2015 Data wypłaty 11.06.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
FOTOVOLT (FVE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 27.03.2015 Data wypłaty 14.04.2015 Data wza 03.08.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GEKOPLAS (GKP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,17 PLN (2) 0,18 PLN Data ust. prawa* 03.07.2015 Data wypłaty (1) 24.07.2015 (2) 24.09.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GENERGY (GNG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 18.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GHYDROGEN (GHY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 04.08.2015 Data wypłaty 19.08.2015 Data wza 20.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GIGROUP (GIG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 25.06.2015 Data wypłaty 26.11.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GLOBCOSM (GLC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 09.07.2015 Data wypłaty 16.07.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,40 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 04.08.2015 Data wza 22.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
GRODNO (GRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 02.11.2015 Data wypłaty 18.11.2015 Data wza 18.08.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2014 - 31.03.2015
GWARANT (GWR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 16.07.2015 Data wypłaty 31.07.2015 Data wza 01.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,43 PLN Data ust. prawa* 06.07.2015 Data wypłaty 24.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HEMP (HMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.09.2015 Data wypłaty 20.10.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HERKULES (HRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 28.08.2015 Data wypłaty 11.09.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HMINWEST (HMI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,53 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 05.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HORTICO (HOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 22.07.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HYDRAPRE (HPS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 31.07.2015 Data wypłaty 11.08.2015 Data wza 02.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 10.09.2015 Data wypłaty 01.10.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
IAI (IAI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 01.07.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 05.05.2015 Data wypłaty 19.05.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
IMPEL (IPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 17.07.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INDYKPOL (IND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.08.2015 Data wypłaty 28.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 14.07.2015 Data wypłaty 28.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTERCAR (CAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 12.06.2015 Data wypłaty 26.06.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 23.07.2015 Data wypłaty 12.08.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 22.06.2015 Data wypłaty 07.07.2015 Data wza 25.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 15.10.2015 Data wypłaty 03.11.2015 Data wza 25.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
IZOSTAL (IZS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 14.07.2015 Data wypłaty 03.08.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KBJSA (KBJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 31.07.2015 Data wypłaty 21.08.2015 Data wza 22.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KERNEL (KER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 USD Data ust. prawa* 23.04.2015 Data wypłaty 30.04.2015 Data wza 10.12.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 10,70 PLN (2) 3,71 PLN Data ust. prawa* 16.07.2015 Data wypłaty (1) 05.08.2015 (2) 04.12.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; dwie raty: 10.70 PLN (05.08.2015) i 3.71 PLN (04.12.2015)
KGHM (KGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 2,00 PLN (2) 2,00 PLN Data ust. prawa* 27.05.2015 Data wypłaty (1) 18.06.2015 (2) 19.10.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KINOPL (KPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KLON (KLN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 20.07.2015 Data wypłaty 05.08.2015 Data wza 16.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KOFOLA (KFL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 31.08.2015 Data wypłaty 16.11.2015 Data wza 11.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KONSORCJ (KST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 03.06.2015 Data wypłaty 18.06.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KRUKSA (KRU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 01.07.2015 Data wypłaty 24.07.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,64 PLN Data ust. prawa* 24.07.2015 Data wypłaty 10.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
KUPIEC (KPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 29.09.2015 Data wypłaty 19.10.2015 Data wza 06.07.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
LABOCANNA (LCN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 22.07.2015 Data wypłaty 10.08.2015 Data wza 20.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 06.05.2015 Data wypłaty 19.05.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
LENTEX (LTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 32,00 PLN Data ust. prawa* 03.09.2015 Data wypłaty 24.09.2015 Data wza 12.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
LZPS (PRT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 25.09.2015 Data wypłaty 09.10.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MACROSFT (MCL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 10.03.2015 Data wypłaty 24.03.2015 Data wza 24.02.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MAGELLAN (MAG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,85 PLN Data ust. prawa* 13.07.2015 Data wypłaty 27.07.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MAKARONY (MAK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 03.08.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 05.08.2015 Data wza 14.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MALMAR (MMA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 20.05.2015 Data wypłaty 05.06.2015 Data wza 24.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MEDICALG (MDG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,60 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 28.09.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MEDIUS (KME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 28.05.2015 Data wypłaty 15.06.2015 Data wza 04.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MEGAR (MEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,04 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 21.07.2015 Data wza 29.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; zaliczka 0,46 PLN, w tym 383,32 tys. PLN z kapitału rezerwowego
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 29.06.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MENNICAS (MNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 25.09.2015 Data wypłaty 15.10.2015 Data wza 24.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MERCATOR (MRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 19.07.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MERCOR (MCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,02 PLN Data ust. prawa* 19.08.2015 Data wypłaty 07.09.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2014 - 31.03.2015
MFOSA (MFO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 10.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MINERAL (MND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 16.07.2015 Data wza 26.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MINOX (MNX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 07.09.2015 Data wypłaty 22.09.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MMCONF (MMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 18.06.2015 Data wypłaty 02.07.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MNI (MNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 30.09.2015 Data wypłaty 15.06.2016 Data wza 27.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; pierwotnie dywidenda w postaci akcji Lark.pl SA i/lub Hyperion SA, nie została wypłacona
MODEC (MOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 16.07.2015 Data wza 23.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MOST_PK (MSP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,39 PLN Data ust. prawa* 09.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 21.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MOST_ZAB (MSZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 01.09.2015 Data wypłaty 15.09.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 08.12.2015 Data wypłaty 23.12.2015 Data wza 07.10.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2014 - 30.04.2015
MWTRADE (MWT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,02 PLN Data ust. prawa* 23.04.2015 Data wypłaty 08.05.2015 Data wza 21.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NETIA (NET) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 12.06.2015 Data wypłaty 26.06.2015 Data wza 17.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,33 PLN Data ust. prawa* 21.05.2015 Data wypłaty 11.06.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NEWAG (NWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 31.07.2015 Data wypłaty 31.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,95 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 20.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NOVITA (NVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,95 PLN Data ust. prawa* 10.07.2015 Data wypłaty 15.10.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NOWAGALA (CNG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 28.08.2015 Data wypłaty 11.09.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
NTT (NTT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 14.09.2015 Data wypłaty 30.09.2015 Data wza 19.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
OEX (OEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 11.12.2015 Data wypłaty 29.12.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ONICO (ONC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,70 PLN Data ust. prawa* 26.06.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 03.07.2015 Data wypłaty 30.07.2015 Data wza 23.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
OPTEAM (OPM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 22.06.2015 Data wypłaty 08.07.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ORANGEPL (OPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 25.06.2015 Data wypłaty 09.07.2015 Data wza 09.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ORBIS (ORB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 16.07.2015 Data wypłaty 04.08.2015 Data wza 16.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,70 PLN Data ust. prawa* 28.08.2015 Data wypłaty 28.10.2015 Data wza 05.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
OTLOGIS (OTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,00 PLN Data ust. prawa* 04.05.2015 Data wypłaty 19.05.2015 Data wza 08.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PAK (ZEP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 28.09.2015 Data wypłaty 14.10.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PANITERE (TER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 12.06.2015 Data wypłaty 26.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PANOVA (NVA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 14.08.2015 Data wypłaty 28.08.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 15.06.2015 Data wypłaty 29.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PCCROKIT (PCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,49 PLN Data ust. prawa* 13.05.2015 Data wypłaty 28.05.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PEKABEX (PBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 20.08.2015 Data wypłaty 31.08.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,00 PLN Data ust. prawa* 22.06.2015 Data wypłaty 07.07.2015 Data wza 09.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PELION (PEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 04.05.2015 Data wypłaty 20.05.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PEMANAGE (PEM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 12,04 PLN Data ust. prawa* 10.07.2015 Data wypłaty 24.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PGE (PGE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,78 PLN Data ust. prawa* 24.09.2015 Data wypłaty 15.10.2015 Data wza 15.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PGNIG (PGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 04.08.2015 Data wza 31.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN Data ust. prawa* 28.08.2015 Data wypłaty 15.09.2015 Data wza 04.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PHARMENA (PHR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 01.07.2015 Data wypłaty 22.07.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PHN (PHN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 19.08.2015 Data wypłaty 26.08.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PJPMAKRUM (PJP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 20.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,65 PLN Data ust. prawa* 16.06.2015 Data wypłaty 08.07.2015 Data wza 21.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PKPCARGO (PKP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,46 PLN Data ust. prawa* 15.06.2015 Data wypłaty 26.06.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PLASTBOX (PLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 03.07.2015 Data wypłaty 23.07.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PLASTPAC (PPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 29.06.2015 Data wypłaty 14.07.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
POLICE (PCE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,56 PLN Data ust. prawa* 11.06.2015 Data wypłaty 25.06.2015 Data wza 27.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
POLLENA (PLE_1) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 01.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
POLMED (POM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 25.06.2015 Data wypłaty 16.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
POLNA (PLA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 19.05.2015 Data wypłaty 02.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
POLWAX (PWX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,22 PLN Data ust. prawa* 22.05.2015 Data wypłaty 08.06.2015 Data wza 13.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PRAGMAIN (PRI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 14.07.2015 Data wypłaty 05.10.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PRESTO (PST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 17.08.2015 Data wypłaty 17.09.2015 Data wza 03.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PRF (PRF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,56 PLN Data ust. prawa* 20.05.2015 Data wypłaty 04.06.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PRIMETECH (PTH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 11.06.2015 Data wypłaty 02.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PROCAD (PRD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 12.05.2015 Data wypłaty 29.05.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PROCHEM (PRM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 17.07.2015 Data wza 24.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PTWP (PTW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 08.07.2015 Data wypłaty 22.07.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 30.09.2015 Data wypłaty 21.10.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014; uchwalona dywidenda: 30,00 PLN (30.11.2015 był split 1:10)
RADPOL (RDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,20 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 10.08.2015 Data wypłaty (1) 25.08.2015 (2) 09.11.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
RAFAMET (RAF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 12.06.2015 Data wypłaty 30.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
RAINBOW (RBW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 18.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
RAWLPLUG (RWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 12.08.2015 Data wypłaty 27.08.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,38 PLN Data ust. prawa* 13.07.2015 Data wypłaty 28.07.2015 Data wza 19.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ROB_C (ROB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 04.05.2015 Data wypłaty 19.05.2015 Data wza 14.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 30.04.2015 Data wypłaty 20.05.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SEKA (SEA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 10.07.2015 Data wypłaty 28.07.2015 Data wza 21.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 01.07.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SELENAFM (SEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,28 PLN Data ust. prawa* 15.06.2015 Data wypłaty 30.06.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SIMPLE (SME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,20 PLN (2) 0,20 PLN (3) 0,20 PLN Data ust. prawa* 29.06.2015 Data wypłaty (1) 31.07.2015 (2) 30.09.2015 (3) 31.12.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SKARBIEC (SKH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,12 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 23.09.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,10 PLN Data ust. prawa* 19.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 20.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 01.06.2015 Data wypłaty 16.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
STALPROD (STP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 15.09.2015 Data wypłaty 30.09.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 15.07.2015 Data wypłaty 05.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,65 PLN Data ust. prawa* 06.07.2015 Data wypłaty 22.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
SYNTHOS (SNS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 02.07.2015 Data wypłaty 17.07.2015 Data wza 12.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,90 PLN (2) 0,90 PLN Data ust. prawa* 20.05.2015 Data wypłaty (1) 02.06.2015 (2) 06.10.2015 Data wza 27.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TAURON (TPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 22.07.2015 Data wypłaty 12.08.2015 Data wza 07.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TERMOEXP (TME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 25.09.2015 Data wypłaty 13.10.2015 Data wza 10.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TESGAS (TSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 13.07.2015 Data wypłaty 30.07.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TEXT (TXT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 29.07.2015 Data wypłaty 13.08.2015 Data wza 14.07.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2014 - 31.03.2015
TNTPROENR (TNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 17.08.2015 Data wypłaty 31.08.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TORPOL (TOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,25 PLN (2) 0,25 PLN Data ust. prawa* 19.06.2015 Data wypłaty (1) 31.08.2015 (2) 30.11.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
TVN (TVN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 19.06.2015 Data wypłaty 03.07.2015 Data wza 04.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 23.06.2015 Data wypłaty 07.07.2015 Data wza 17.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
UNIMOT (UNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,24 PLN Data ust. prawa* 04.07.2015 Data wypłaty 24.07.2015 Data wza 17.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
unitid-44503 () uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,26 PLN Data ust. prawa* 14.04.2015 Data wypłaty 29.04.2015 Data wza 05.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 10.08.2015 Data wypłaty 31.08.2015 Data wza 28.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
VIDIS (VDS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 15.02.2016 Data wypłaty 29.02.2016 Data wza 26.12.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2014 - 30.06.2015
VIGOPHOTN (VGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,61 PLN Data ust. prawa* 28.05.2015 Data wypłaty 12.06.2015 Data wza 11.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
VINDEXUS (VIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 07.07.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
VISTAL (VTL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 30.07.2015 Data wypłaty 14.08.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
VOTUM (VOT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,67 PLN Data ust. prawa* 19.06.2015 Data wypłaty 30.06.2015 Data wza 24.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,67 PLN Data ust. prawa* 20.05.2015 Data wypłaty 10.06.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WASKO (WAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 30.06.2015 Data wypłaty 15.07.2015 Data wza 26.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 20,00 PLN Data ust. prawa* 18.05.2015 Data wypłaty 02.06.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WDB (WDB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,07 PLN (2) 0,03 PLN Data ust. prawa* 10.07.2015 Data wypłaty (1) 27.07.2015 (2) 15.12.2015 Data wza 30.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WDX (WDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 22.05.2015 Data wypłaty 12.06.2015 Data wza 12.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,10 PLN (2) 0,14 PLN Data ust. prawa* 31.07.2015 Data wypłaty (1) 21.08.2015 (2) 10.12.2015 Data wza 11.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WIERZY (WRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 31.07.2015 Data wypłaty 30.09.2015 Data wza 22.06.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 06.05.2015 Data wypłaty 21.05.2015 Data wza 08.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
WOJAS (WOJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 03.09.2015 Data wypłaty 24.09.2015 Data wza 15.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
XBSPROLOG (XBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,71 PLN Data ust. prawa* 17.08.2015 Data wypłaty 02.09.2015 Data wza 13.05.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ZPUE (PUE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 11,61 PLN Data ust. prawa* 22.06.2015 Data wypłaty 06.07.2015 Data wza 18.04.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 32,00 PLN Data ust. prawa* 17.06.2015 Data wypłaty 02.07.2015 Data wza 09.03.2015
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2014 - 31.12.2014
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dywidenda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »