Dywidendy za 2015 r. (wypłata w 2016 r.)

Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie - wszak nie zawsze tak jest - lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa?

Dywidenda (łac. dividendum - rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

Reklama

- zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

- sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej "bez zastrzeżeń" lub "z zastrzeżeniami",

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

- podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
- pieniądze,
- inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2015 r.:

--------

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu "uwagi"

--------

Spółka Status Dywidenda brutto na akcję Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data wza
ABAK (ABK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 20.07.2016 Data wypłaty 03.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ABCDAT (ABC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,39 PLN Data ust. prawa* 23.06.2016 Data wypłaty 11.07.2016 Data wza 17.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ABSINV (AIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 17.08.2016 Data wypłaty 01.09.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 05.05.2016 Data wypłaty 19.05.2016 Data wza 15.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AC (ACG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 12.12.2016 Data wypłaty 28.12.2016 Data wza 15.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ACART (ACA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 01.08.2016 Data wypłaty 19.08.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 23,25 tys. PLN z zysków lat ubiegłych
ACTION (ACT) uchwalona, lecz nie wypłacona Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 20.09.2016 Data wypłaty 06.10.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; nie zostala wypłacona (objęta postępowaniem układowym)
AGORA (AGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 14.07.2016 Data wypłaty 02.08.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AITON (AIT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 17.05.2016 Data wypłaty 01.06.2016 Data wza 10.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ALUMETAL (AML) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,55 PLN Data ust. prawa* 20.05.2016 Data wypłaty 07.06.2016 Data wza 13.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AMBRA (AMB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 21.10.2015 Data wypłaty 05.11.2015 Data wza 11.10.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2015 - 30.06.2016
AMICA (AMC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 05.07.2016 Data wza 01.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
APATOR (APT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 20.06.2016 Data wypłaty 04.07.2016 Data wza 13.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; zaliczka: 0,30 PLN (18.12.2015)
APLISENS (APN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,26 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 22.07.2016 Data wza 08.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
APLITT (API) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* 19.08.2016 Data wypłaty 07.09.2016 Data wza 20.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 0.015 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
APNPROM (PRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,43 PLN Data ust. prawa* 01.08.2016 Data wypłaty 16.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
APS (APS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 07.06.2016 Data wypłaty 22.06.2016 Data wza 30.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
APSENERG (APE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 30.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AQUA (AQU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 23.06.2016 Data wypłaty 08.07.2016 Data wza 15.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ARCHICOM (ARH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,52 PLN (2) 0,40 PLN Data ust. prawa* 28.06.2016 Data wypłaty (1) 12.07.2016 (2) 05.07.2016 Data wza 21.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ASSECOBS (ABS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 12.05.2016 Data wypłaty 01.06.2016 Data wza 20.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ASSECOP (ACP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,01 PLN Data ust. prawa* 16.05.2016 Data wypłaty 02.06.2016 Data wza 29.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ASSECOSE (ASE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 31.03.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ASSECOSL (ACS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 EUR Data ust. prawa* 05.04.2016 Data wypłaty 19.04.2016 Data wza 23.03.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ATAL (1AT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,61 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 12.10.2016 Data wza 25.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ATENDE (ATD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 28.06.2016 Data wypłaty 14.07.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ATLANTA (ATP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 10.02.2016 Data wypłaty 26.02.2016 Data wza 20.12.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2015 - 30.06.2016
ATMG (ATG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 21.04.2016 Data wypłaty 06.05.2016 Data wza 18.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 523 tys. PLN z zysków zatrzymanych
ATREM (ATR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 14.07.2016 Data wza 25.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
AVIAAM (AAL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 EUR Data ust. prawa* 13.05.2016 Data wypłaty 27.05.2016 Data wza 29.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z zysków zatrzymanych
AZOTY (ATT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,84 PLN Data ust. prawa* 20.06.2016 Data wypłaty 11.07.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BAHOLDING (BAH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 12.07.2016 Data wypłaty 26.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BERLING (BRG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,22 PLN Data ust. prawa* 21.07.2016 Data wypłaty 05.08.2016 Data wza 22.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BETACOM (BCM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 14.09.2016 Data wypłaty 29.09.2016 Data wza 30.08.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2015 - 31.03.2016
BIOMAXIM (BMX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 31.08.2016 Data wypłaty 16.09.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BSCDRUK (BSC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,63 PLN Data ust. prawa* 27.06.2016 Data wypłaty 12.07.2016 Data wza 13.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BSK (ING) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,30 PLN Data ust. prawa* 20.04.2016 Data wypłaty 05.05.2016 Data wza 31.03.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BUDIMEX (BDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,14 PLN Data ust. prawa* 06.05.2016 Data wypłaty 24.05.2016 Data wza 26.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
BUWOG (BWO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,69 EUR Data ust. prawa* 16.10.2015 Data wypłaty 22.10.2015 Data wza 14.10.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2015 - 30.04.2016
CALES (CLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 25.07.2016 Data wypłaty 12.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CASPARAM (CSR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 14.06.2016 Data wypłaty 29.06.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CCC (CCC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,24 PLN Data ust. prawa* 31.08.2016 Data wypłaty 13.09.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CDRL (CDL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,85 PLN Data ust. prawa* 29.06.2016 Data wypłaty 20.07.2016 Data wza 17.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CEZ (CEZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 40,00 CZK Data ust. prawa* 09.06.2016 Data wypłaty 01.08.2016 Data wza 03.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CIECH (CIE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,85 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 16.08.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CITYSERV (CTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 EUR Data ust. prawa* 31.05.2016 Data wypłaty 22.06.2016 Data wza 23.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
COLIAN (COL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 22.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
CYFROWCS (CCS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 08.06.2016 Data wypłaty 23.06.2016 Data wza 13.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
DEBICA (DBC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,86 PLN Data ust. prawa* 31.08.2016 Data wypłaty 16.12.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
DECORA (DCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,50 PLN Data ust. prawa* 10.05.2016 Data wypłaty 31.05.2016 Data wza 27.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 5.106,40 tys. PLN z zysku za 2015 r., 23.151,89 tys. PLN z kapitału zapasowego
DEKTRA (DKR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 14.07.2016 Data wypłaty 19.08.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 79,95 tys. PLN z kapitału zapasowego
DELKO (DEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 23.09.2016 Data wypłaty 14.10.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
DEVELIA (DVL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 06.05.2016 Data wypłaty 20.05.2016 Data wza 13.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 63.481,49 tys. PLN z kapitału zapasowego
DOMDEVEL (DOM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,25 PLN Data ust. prawa* 22.06.2016 Data wypłaty 06.07.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
DROP (DRP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 1,00 PLN (2) 1,00 PLN (3) 1,00 PLN Data ust. prawa* 10.10.2016 Data wypłaty (1) 24.10.2016 (2) 07.11.2016 (3) 21.11.2016 Data wza 13.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
DSTREAM (DOW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 18.08.2016 Data wypłaty 01.09.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
DTPSA (DTP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,08 PLN Data ust. prawa* 24.08.2015 Data wypłaty - Data wza 18.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ECHO (ECH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,72 PLN (2) 0,71 PLN Data ust. prawa* 03.02.2016 Data wypłaty (1) 10.02.2016 (2) 22.04.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ECHO (ECH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 3,84 PLN (2) 0,71 PLN Data ust. prawa* 05.07.2016 Data wypłaty (1) 08.07.2016 (2) 22.04.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EDINV (EDI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 02.08.2016 Data wypłaty 30.11.2016 Data wza 01.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EFEKT (EFK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 14.09.2016 Data wypłaty 03.10.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 0.96 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
EKOBOX (EBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 13.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EKOPOL (EGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 17.06.2016 Data wypłaty 04.07.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 0.06 PLN dywidenda na akcję uprzywilejowaną
ELBUDOWA (ELB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,00 PLN Data ust. prawa* 20.07.2016 Data wypłaty 03.08.2016 Data wza 26.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ELEKTROT (ELT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,24 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 30.06.2016 Data wza 07.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ELZAB (ELZ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,52 PLN Data ust. prawa* 07.09.2016 Data wypłaty 21.09.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ENERGA (ENG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,49 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty 18.07.2016 Data wza 24.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ENERGOIN (ENI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 17.08.2016 Data wypłaty 29.08.2016 Data wza 18.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ENTER (ENT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 24.05.2016 Data wypłaty 09.06.2016 Data wza 17.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ERBUD (ERB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,20 PLN Data ust. prawa* 17.05.2016 Data wypłaty 02.06.2016 Data wza 28.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 3.977,11 tys. PLN z kapitału zapasowego
ERG (ERG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,62 PLN Data ust. prawa* 25.08.2016 Data wypłaty 08.09.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ESSYSTEM (ESS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 20.06.2016 Data wypłaty 04.07.2016 Data wza 19.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EUCO (EUC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,58 PLN Data ust. prawa* 25.08.2016 Data wypłaty 08.09.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EUROCASH (EUR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 11.05.2016 Data wypłaty 31.05.2016 Data wza 19.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EUROFILM (EGS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 14.07.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z zysków lat poprzednich
EUROHOLD (EHG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,00 BGN Data ust. prawa* 14.07.2016 Data wypłaty 30.09.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EUROTAX (ETX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,54 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 30.06.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 976,58 tys. PLN z kapitału zapasowego
EUROTEL (ETL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,40 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 04.08.2016 Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EXCELLEN (EXC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 06.09.2016 Data wypłaty 27.09.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
EXORIGO (GEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,79 PLN Data ust. prawa* 21.06.2016 Data wypłaty 05.07.2016 Data wza 14.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
FABRITY (FAB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 12.07.2016 Data wypłaty 26.07.2016 Data wza 21.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 921.6 tys. PLN z kapitału zapasowego
FAM (FAM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 27.04.2016 Data wypłaty 12.05.2016 Data wza 20.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
FASING (FSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 05.09.2016 Data wypłaty 16.09.2016 Data wza 10.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
FERRO (FRO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,30 PLN (2) 0,45 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty (1) 01.08.2016 (2) 04.11.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
FORTE (FTE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 25.05.2016 Data wypłaty 13.06.2016 Data wza 17.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
GEKOPLAS (GKP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,25 PLN (2) 0,25 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty (1) 22.07.2016 (2) 23.09.2016 Data wza 03.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
GEOTRANS (GTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 07.07.2016 Data wypłaty 21.07.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
GHYDROGEN (GHY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,02 PLN Data ust. prawa* 04.08.2016 Data wypłaty 19.08.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
GPW (GPW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,36 PLN Data ust. prawa* 20.07.2016 Data wypłaty 04.08.2016 Data wza 22.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
GRODNO (GRN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 02.11.2016 Data wypłaty 18.11.2016 Data wza 28.09.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2015 - 31.03.2016
GWARANT (GWR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,57 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
HANDLOWY (BHW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,68 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty 21.07.2016 Data wza 21.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
HEMP (HMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 30.09.2016 Data wypłaty 20.10.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
HERKULES (HRS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,16 PLN Data ust. prawa* 24.08.2016 Data wypłaty 13.09.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
HMINWEST (HMI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,53 PLN Data ust. prawa* 27.11.2015 Data wypłaty - Data wza 21.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; wypłacona w 2015 roku jako zaliczka; 1.574,56 tys. PLN z zysku za 2015 rok oraz 2.000,00 tys. PLN z z kaptitału rezerwowego
HORTICO (HOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 12.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
HYDROTOR (HDR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 14.09.2016 Data wypłaty 04.10.2016 Data wza 25.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
IAI (IAI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 01.07.2016 Data wypłaty 14.07.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ICPGROUP (ICP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 29.07.2016 Data wypłaty 30.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
IFIRMA (IFI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 16.05.2016 Data wypłaty 01.06.2016 Data wza 19.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
IIAAV (IIA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 EUR Data ust. prawa* 06.06.2017 Data wypłaty 07.06.2017 Data wza 29.09.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2015 - 30.04.2016
IMMOBILE (GKI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 22.08.2016 Data wypłaty 12.09.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitalu zapasowego
IMPEL (IPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty 18.07.2016 Data wza 13.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INDOS (INS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 09.06.2016 Data wypłaty 16.06.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INDYKPOL (IND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,80 PLN Data ust. prawa* 16.08.2016 Data wypłaty 29.08.2016 Data wza 07.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INPRO (INP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 27.05.2016 Data wypłaty 10.06.2016 Data wza 17.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INSTAL_K (INK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 22.07.2016 Data wypłaty 09.08.2016 Data wza 21.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INTERCAR (CAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,71 PLN Data ust. prawa* 14.07.2016 Data wypłaty 28.07.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INTERMED (IMS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,23 PLN Data ust. prawa* 24.06.2016 Data wypłaty 08.07.2016 Data wza 09.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INTERNIT (INT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 26.07.2016 Data wypłaty 10.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 373,09 tys. PLN z zysku za 2015 r., 210,01 tys. PLN z kapitału zapasowego
INTERRAO (IRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,81 EUR Data ust. prawa* 13.05.2016 Data wypłaty 24.05.2016 Data wza 29.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INTROL (INL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 09.06.2016 Data wypłaty 24.06.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
IPOPEMA (IPE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,11 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 27.07.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
JHMDEV (JHM_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 30.09.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KANCELWE (KPI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 29.07.2016 Data wypłaty 12.08.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KBJSA (KBJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 01.09.2016 Data wypłaty 19.09.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KERNEL (KER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 USD Data ust. prawa* 22.04.2016 Data wypłaty 29.04.2016 Data wza 10.12.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2015 - 30.06.2016
KETY (KTY) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 6,50 PLN (2) 11,50 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty (1) 05.08.2016 (2) 07.12.2016 Data wza 12.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; dwie raty: 6.50 PLN (05.08.2016) i 11.50 PLN (07.12.2016)
KGHM (KGH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,75 PLN (2) 0,75 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty (1) 18.08.2016 (2) 17.11.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
KOGENER (KGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,25 PLN Data ust. prawa* 10.08.2016 Data wypłaty 30.08.2016 Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KOMPAP (KMP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 01.09.2016 Data wypłaty 22.09.2016 Data wza 16.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
KONSORCJ (KST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 09.06.2016 Data wypłaty 24.06.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KRKA (KRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,65 EUR Data ust. prawa* 12.07.2016 Data wypłaty 05.08.2016 Data wza 07.07.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KRUKSA (KRU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 09.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KRUSZWIC (KSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,08 PLN Data ust. prawa* 22.07.2016 Data wypłaty 09.08.2016 Data wza 08.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KRVITAMI (KVT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,74 PLN Data ust. prawa* 16.09.2016 Data wypłaty 30.09.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KRYNICKI (KRC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 05.07.2016 Data wypłaty 14.10.2016 Data wza 18.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
KUPIEC (KPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 10.10.2016 Data wypłaty 21.10.2016 Data wza 12.07.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LENA (LEN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 20.04.2016 Data wypłaty 06.05.2016 Data wza 15.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LENTEX (LTX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,45 PLN Data ust. prawa* 07.07.2016 Data wypłaty 23.07.2016 Data wza 07.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LESS (LES) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 02.08.2016 Data wza 16.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LEXBONO (LXB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 16.08.2016 Data wypłaty 02.09.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LOKUM (LKD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,62 PLN Data ust. prawa* 19.04.2016 Data wypłaty 04.05.2016 Data wza 12.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
LPP (LPP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 33,00 PLN Data ust. prawa* 05.09.2016 Data wypłaty 21.09.2016 Data wza 18.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
LZPS (PRT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 26.09.2016 Data wypłaty 10.10.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MAGELLAN (MAG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,85 PLN Data ust. prawa* 13.05.2016 Data wypłaty 27.05.2016 Data wza 29.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MAKARONY (MAK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MAKOLAB (MLB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 13.07.2016 Data wypłaty 03.08.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; zaliczka 0,07 PLN
MEDIACAP (MCP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 23.06.2016 Data wypłaty 08.07.2016 Data wza 13.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MEDICALG (MDG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,85 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 25.07.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MEGAR (MEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,30 PLN Data ust. prawa* 29.06.2016 Data wypłaty 13.07.2016 Data wza 21.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; zaliczka 0,54 PLN, w tym 1.084,03 tys. PLN z kapitału rezerwowego
MENNICA (MNC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 05.07.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MERCOR (MCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,51 PLN Data ust. prawa* 26.07.2016 Data wypłaty 09.08.2016 Data wza 19.07.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2015 - 31.03.2016
MEXPOLSKA (MEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 24.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MINERAL (MND) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,03 PLN Data ust. prawa* 06.07.2016 Data wypłaty 13.07.2016 Data wza 01.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MLPGR (MLG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,30 PLN Data ust. prawa* 10.05.2016 Data wypłaty 25.05.2016 Data wza 18.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 34.858,49 tys. PLN z zysków zatrzymanych
MODEC (MOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,58 PLN Data ust. prawa* 07.07.2016 Data wypłaty 21.07.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MOL (MOL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 526,22 HUF Data ust. prawa* 01.06.2016 Data wypłaty 08.06.2016 Data wza 14.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; zmieniono ISIN (split 1:8)
MONNARI (MON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 01.07.2016 Data wypłaty 19.07.2016 Data wza 23.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
MPLVER (VER) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 08.12.2016 Data wypłaty 22.12.2016 Data wza 28.10.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.05.2015 - 30.04.2016
MWTRADE (MWT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,15 PLN Data ust. prawa* 09.06.2016 Data wypłaty 24.06.2016 Data wza 20.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
NETIA (NET) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 16.06.2016 Data wypłaty 30.06.2016 Data wza 09.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
NEUCA (NEU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,00 PLN Data ust. prawa* 07.05.2016 Data wypłaty 20.05.2016 Data wza 27.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
NEWAG (NWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 31.08.2016 Data wypłaty 15.09.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
NOWAGALA (CNG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 12.08.2016 Data wypłaty 30.08.2016 Data wza 22.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
NTT (NTT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 09.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
OEX (OEX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 10.08.2016 Data wypłaty 01.09.2016 Data wza 10.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
OLYMPIC (OEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 EUR Data ust. prawa* 14.07.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 2 raty
OLYMPIC (OEG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 EUR Data ust. prawa* 13.10.2016 Data wypłaty 14.10.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 2 raty
ONICO (ONC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 01.08.2016 Data wypłaty 17.08.2016 Data wza 27.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
OPONEO (OPN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 11.07.2016 Data wypłaty 25.07.2016 Data wza 20.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
OPTEAM (OPM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 20.05.2016 Data wypłaty 07.06.2016 Data wza 11.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ORANGEPL (OPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 22.06.2016 Data wypłaty 07.07.2016 Data wza 12.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 76.546,63 tys. PLN z kapitału rezerwowego
ORBIS (ORB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 18.07.2016 Data wypłaty 03.08.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ORION (ORN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,90 PLN Data ust. prawa* 20.07.2016 Data wypłaty 20.09.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ORZELBIA (OBL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,35 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
OTLOGIS (OTS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 7,00 PLN Data ust. prawa* 16.08.2016 Data wypłaty 29.08.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PANOVA (NVA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,75 PLN Data ust. prawa* 23.09.2016 Data wypłaty 12.10.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 2.048,1 tys. PLN z kapitału zapasowego
PCCEXOL (PCX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 23.05.2016 Data wypłaty 07.06.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PCCROKIT (PCR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 4,48 PLN Data ust. prawa* 28.04.2016 Data wypłaty 13.05.2016 Data wza 20.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PEGASNON (PGS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,25 EUR Data ust. prawa* 14.10.2016 Data wypłaty 26.10.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PEKABEX (PBX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 15.08.2016 Data wypłaty 29.08.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PEKAO (PEO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 8,70 PLN Data ust. prawa* 22.06.2016 Data wypłaty 06.07.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PEMANAGE (PEM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 8,00 PLN (2) 6,41 PLN Data ust. prawa* 29.06.2016 Data wypłaty (1) 15.07.2016 (2) 30.09.2016 Data wza 23.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PEP (PEP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 14.06.2016 Data wypłaty 05.07.2016 Data wza 24.03.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału rezerwowego
PFLEIDER (PFL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PGE (PGE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 PLN Data ust. prawa* 23.09.2016 Data wypłaty 14.10.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PGNIG (PGN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,18 PLN Data ust. prawa* 20.07.2016 Data wypłaty 02.08.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PGSSOFT (PSW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,43 PLN Data ust. prawa* 23.06.2016 Data wypłaty 07.07.2016 Data wza 23.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PHARMENA (PHR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,12 PLN Data ust. prawa* 04.08.2016 Data wypłaty 18.08.2016 Data wza 15.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PHN (PHN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,42 PLN Data ust. prawa* 17.08.2016 Data wypłaty 31.08.2016 Data wza 22.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PKNORLEN (PKN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 15.07.2016 Data wypłaty 05.08.2016 Data wza 03.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PLASTBOX (PLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,09 PLN Data ust. prawa* 25.05.2016 Data wypłaty 13.06.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PLASTPAC (PPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 19.05.2016 Data wypłaty 06.06.2016 Data wza 11.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 760,6 tys. PLN z zysku za 2015 r. i 40,6 tys. PLN z kapitału zapasaowego
POLMED (POM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,14 PLN Data ust. prawa* 27.05.2016 Data wypłaty 10.06.2016 Data wza 19.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
POLNA (PLA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,00 PLN Data ust. prawa* 13.06.2016 Data wypłaty 27.06.2016 Data wza 03.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
POLWAX (PWX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,06 PLN Data ust. prawa* 22.04.2016 Data wypłaty 06.05.2016 Data wza 12.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PRESTO (PST) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,01 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 25.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PROCHEM (PRM) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,59 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 11.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PTWP (PTW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,29 PLN Data ust. prawa* 08.07.2016 Data wypłaty 22.07.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PULAWY (ZAP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 10,50 PLN Data ust. prawa* 30.05.2016 Data wypłaty 17.06.2016 Data wza 10.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
PZU (PZU) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 2,08 PLN Data ust. prawa* 30.09.2016 Data wypłaty 21.10.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
RAFAMET (RAF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,15 PLN (2) 0,15 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty (1) 21.07.2016 (2) 21.11.2016 Data wza 30.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
RAINBOW (RBW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 14.07.2016 Data wza 21.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
RAWLPLUG (RWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 09.08.2016 Data wypłaty 25.08.2016 Data wza 24.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
RELPOL (RLP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,50 PLN Data ust. prawa* 12.08.2016 Data wypłaty 26.08.2016 Data wza 24.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
REVITUM (REV) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,06 PLN Data ust. prawa* 11.07.2016 Data wypłaty 26.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ROB_C (ROB_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty 20.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ROBINSON (RBS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* - Data wypłaty - Data wza 31.03.2017
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.11.2015 - 31.10.2016
RONSON (RON_C) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,00 PLN Data ust. prawa* 17.08.2016 Data wypłaty 24.08.2016 Data wza 10.08.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 2.438 tys. PLN z kapitału zapasowego
ROPCZYCE (RPC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,90 PLN Data ust. prawa* 22.04.2016 Data wypłaty 20.05.2016 Data wza 12.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SANPL (SPL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 13,00 PLN Data ust. prawa* 29.04.2016 Data wypłaty 16.05.2016 Data wza 20.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z zysku za 2014 i 2015 rok
SECOWAR (SWG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,31 PLN Data ust. prawa* 04.07.2016 Data wypłaty 18.07.2016 Data wza 24.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; z kapitału zapasowego
SEDIVIO (SED) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,21 PLN Data ust. prawa* 20.06.2016 Data wypłaty 04.07.2016 Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SEKA (SEA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 10.08.2016 Data wypłaty 30.08.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SEKO (SEK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,32 PLN Data ust. prawa* 01.07.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SELENAFM (SEL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 01.08.2016 Data wypłaty 16.08.2016 Data wza 14.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SILVANO (SFG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 EUR Data ust. prawa* 13.07.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 29.09.2016 uchwalono wypłatę 0,15 EUR, 15.12.2016 uchwalono dywidendę dodatkową 0,10 EUR
SILVANO (SFG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,25 EUR Data ust. prawa* 29.12.2016 Data wypłaty 30.12.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; 29.09.2016 uchwalono wypłatę 0,15 EUR, 15.12.2016 uchwalono dywidendę dodatkową 0,10 EUR
SKARBIEC (SKH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,08 PLN Data ust. prawa* 02.10.2015 Data wypłaty 16.10.2015 Data wza 03.11.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.07.2015 - 30.06.2016
SNIEZKA (SKA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,15 PLN Data ust. prawa* 17.06.2016 Data wypłaty 01.07.2016 Data wza 03.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SONEL (SON) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,60 PLN Data ust. prawa* 10.05.2016 Data wypłaty 25.05.2016 Data wza 19.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
SOPHARM (SPH) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 EUR Data ust. prawa* 01.07.2016 Data wypłaty 03.08.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
STALPROD (STP) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 3,00 PLN Data ust. prawa* 15.09.2016 Data wypłaty 30.09.2016 Data wza 20.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
STALPROF (STF) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,04 PLN Data ust. prawa* 05.08.2016 Data wypłaty 26.08.2016 Data wza 06.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
STOMIL_S (SNK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 06.07.2016 Data wypłaty 22.07.2016 Data wza 28.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TALEX (TLX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,65 PLN (2) 0,65 PLN Data ust. prawa* 23.05.2016 Data wypłaty (1) 07.06.2016 (2) 04.10.2016 Data wza 11.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TARCZYNS (TAR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,65 PLN Data ust. prawa* 25.04.2016 Data wypłaty 11.05.2016 Data wza 15.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TELESTRA (TLS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,50 PLN Data ust. prawa* 18.08.2016 Data wypłaty 15.12.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 3.111,39 tys. PLN z kapitału zapasowego
TERMOEXP (TME) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 26.09.2016 Data wypłaty 14.10.2016 Data wza 04.07.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TESGAS (TSG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 19.07.2016 Data wza 31.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TEXT (TXT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,08 PLN Data ust. prawa* 27.07.2016 Data wypłaty 04.08.2016 Data wza 18.07.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.04.2015 - 31.03.2016
TORPOL (TOR) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,35 PLN (2) 0,34 PLN Data ust. prawa* 27.06.2016 Data wypłaty (1) 30.09.2016 (2) 30.11.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
TOYA (TOA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,36 PLN Data ust. prawa* 11.07.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 14.635,6 tys. PLN z kapitału zapasowego
TRAKCJA (TRK) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,34 PLN Data ust. prawa* 24.06.2016 Data wypłaty 08.07.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
UNIBEP (UNI) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,17 PLN Data ust. prawa* 20.06.2016 Data wypłaty 05.07.2016 Data wza 18.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
UNIMOT (UNT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,68 PLN Data ust. prawa* 15.06.2016 Data wypłaty 30.06.2016 Data wza 02.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
unitid-44503 () uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 5,50 PLN Data ust. prawa* 23.06.2016 Data wypłaty 30.11.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
UNIWHEEL (UNW) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,65 EUR Data ust. prawa* 19.05.2016 Data wypłaty 20.05.2016 Data wza 19.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VANTAGE (VTG) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,13 PLN Data ust. prawa* 24.06.2016 Data wypłaty 11.07.2016 Data wza 16.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 6.113,34 tys. PLN z zysków zatrzymanych
VERBICOM (VRB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,05 PLN Data ust. prawa* 07.07.2016 Data wypłaty 25.07.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VIATRON (VIA) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 29.07.2016 Data wypłaty 12.08.2016 Data wza 30.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VIGOPHOTN (VGO) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 6,49 PLN Data ust. prawa* 19.05.2016 Data wypłaty 03.06.2016 Data wza 12.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VINDEXUS (VIN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,15 PLN Data ust. prawa* 05.07.2016 Data wypłaty 15.07.2016 Data wza 29.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VISTAL (VTL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,40 PLN Data ust. prawa* 29.07.2016 Data wypłaty 17.08.2016 Data wza 29.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
VOTUM (VOT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,23 PLN (2) 0,23 PLN Data ust. prawa* 24.06.2016 Data wypłaty (1) 12.07.2016 (2) 12.10.2016 Data wza 14.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; zaliczka 0.32 PLN
VOXEL (VOX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,55 PLN Data ust. prawa* 19.09.2016 Data wypłaty 04.10.2016 Data wza 23.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WADEX (WAX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 1,00 PLN Data ust. prawa* 18.05.2016 Data wypłaty 02.06.2016 Data wza 10.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015; w tym 2.781,86 tys. PLN z kapitału zapasowego
WASKO (WAS) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 30.06.2016 Data wypłaty 29.07.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WAWEL (WWL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 20,00 PLN Data ust. prawa* 31.05.2016 Data wypłaty 15.06.2016 Data wza 18.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WDB (WDB) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,07 PLN Data ust. prawa* 11.07.2016 Data wypłaty 27.07.2016 Data wza 30.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WDX (WDX) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,30 PLN Data ust. prawa* 27.06.2016 Data wypłaty 13.07.2016 Data wza 15.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WIELTON (WLT) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję (1) 0,10 PLN (2) 0,06 PLN Data ust. prawa* 05.08.2016 Data wypłaty (1) 18.08.2016 (2) 14.12.2016 Data wza 06.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WITTCHEN (WTN) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,66 PLN Data ust. prawa* 05.05.2016 Data wypłaty 19.05.2016 Data wza 26.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WODKAN (WOD) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.05.2016 Data wypłaty 16.06.2016 Data wza 16.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
WOJAS (WOJ) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,10 PLN Data ust. prawa* 01.09.2016 Data wypłaty 28.09.2016 Data wza 17.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
YARRL (YRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 15.03.2016 Data wypłaty 30.03.2016 Data wza 14.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
YARRL (YRL) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,20 PLN Data ust. prawa* 30.09.2016 Data wypłaty 10.10.2016 Data wza 14.06.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ZPUE (PUE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 14,32 PLN Data ust. prawa* 06.06.2016 Data wypłaty 20.06.2016 Data wza 30.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ZUE (ZUE) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 0,33 PLN Data ust. prawa* 13.06.2016 Data wypłaty 23.06.2016 Data wza 25.05.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
ZYWIEC (ZWC) uchwalona przez Walne Zgromadzenie Dywidenda brutto na akcję 35,00 PLN Data ust. prawa* 28.04.2016 Data wypłaty 17.05.2016 Data wza 19.04.2016
Uwagi:
dywidenda za rok obrotowy: 01.01.2015 - 31.12.2015
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dywidenda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »