Reklama

Grupa ZUE - trudny rynek dla spółki

Grupa ZUE, uzyskała w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 220,6 mln zł (spadek o 42,6%) oraz stratę netto w wysokości 6,1 mln zł.

Niższy poziom przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów wynikał głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Obecnie w zakresie infrastruktury kolejowej i miejskiej Spółka realizuje głównie kontrakty opiewające na mniejsze kwoty, co wpływa na rozdrobnienie portfela zamówień. Kontrakty realizowane są ze znacznie niższą niż osiągane w ubiegłych latach marżą. Jednocześnie, ze względu na bardzo dobre perspektywy w najbliższych latach na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej, zamiarem Spółki jest utrzymanie potencjału wykonawczego na kolejne lata w zakresie sprzętowym jak i kadrowym, pomimo tego, że przy obecnej mniejszej skali realizacji robót budowalnych generuje to dodatkowe koszty. Grupa nie będzie podejmować kroków w celu ograniczenia zatrudnienia. Profesjonalny i doświadczony zespół stanowi bowiem ważną przewagę konkurencyjną Grupy, a odtworzenie profesjonalnych kadr w warunkach przewidywanego ożywienia na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej byłoby trudne.

Reklama

Pomimo trudnego rynku, sytuacja Grupy ZUE jest stabilna. Grupa zawarła w 2016 roku umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł. Obecny portfel zamówień Grupy kształtuje się na poziomie ok. 683 mln zł.

Od początku czwartego kwartału, Spółka złożyła także oferty z najniższą ceną w postępowaniach przetargowych (samodzielnie lub w konsorcjum) na łączną kwotę 654,7 mln zł netto, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia z ww. kontraktów przypadająca na ZUE to ok. 404 mln zł. Dodatkowo oferta złożona przez konsorcjum z udziałem Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na kwotę 159,7 mln zł netto (wartość wynagrodzenia z ww. kontraktu przypadająca dla ZUE to ok. 53 mln zł). Ponadto Spółka obecnie uczestniczy w 20 postępowaniach przetargowych na łączną kwotę szacowaną na ok. 15,5 mld zł.

Pomimo tegorocznego spowolnienia, Grupa obserwuje sygnały wskazujące na bardziej pozytywne perspektywy na 2017 rok oraz pozytywnie ocenia długofalowy potencjał rozwoju rynków, na których działa. Są one i będą obszarem znaczących inwestycji, w dużej mierze dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach realizacji perspektywy budżetowej do 2020 roku. Grupa ZUE jest doskonale przygotowana pod względem kadrowym oraz sprzętowym do pełnego wykorzystania ww. perspektyw rynkowych.

 
WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZUE - SZCZEGÓŁY
Wybrane dane finansowe (w tys. zł)
	    I-III kw. 2016  I-III kw. 2015	Zmiana
Przychody ze sp.	220 614	384 331	-42,6%
Wynik brutto 	4 917	      29 912	-83,6%
Koszty zarządu	15 033	17 046	-11,8%
EBITDA	- 418	17 689	-
EBIT	- 7 586	10 733	-
Zysk/strata brutto	- 6 869	10 150	-
Zysk/ strata netto	- 6 106	7 302	-

W Grupie podział przychodów po wyłączeniach konsolidacyjnych wg segmentów przedstawia się następująco :

-działalność budowlana -75%

-działalność handlowa - 23%

-działalność projektowa - 2%

Koszty zarządu po trzech kwartałach 2016 r. kształtowały się na poziomie 15 mln zł w porównaniu do 17 mln zł w analogicznym okresie ub.r., co oznacza spadek o 11,8%.

Wartość środków pieniężnych w Grupie na koniec III kwartału 2016 wynosiła 108,9 mln zł.

Na koniec III kwartału wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 0,5, czyli był porównywalny z odnotowanym rok wcześniej. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kształtował się na poziomie 0,1, podobnie jak po trzech kwartałach 2015 roku. Wartość niewykorzystanych linii kredytowych na koniec III kwartału tego roku opiewała na ponad 73 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym). Wartość niewykorzystanych linii gwarancyjnych opiewała na ponad 307,5 mln PLN oraz 12,5 mln EUR na koniec III kwartału 2016 r. (na poziomie jednostkowym).

Grupa podpisała w 2016 r. umowy budowlane o wartości ok. 281 mln zł. Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 683 mln zł. Łączna szacunkowa wartość przetargów, w których Grupa już uczestniczy, wynosi ok. 15,5 mld zł.

Wyniki finansowe Grupy ZUE po trzech kwartałach 2016 roku pozostawały pod wpływem utrzymującego się spowolnienia na rynku infrastruktury kolejowej i miejskiej, związanego z opóźnieniami w ogłaszaniu i rozstrzyganiu największych przetargów publicznych.

Pomimo tego, że 2016 rok jest dla branży trudny, perspektywy wszystkich rynków naszej działalności oceniam pozytywnie - będą one bowiem w najbliższych latach obszarem intensywnych inwestycji. Widzimy możliwości poprawy sytuacji rynkowej już w 2017 roku. W oczekiwaniu na duże zlecenia na rynku krajowym, realizujemy mniejsze kontrakty, dzięki czemu sytuacja Grupy ZUE jest stabilna - nasz obecny portfel zamówień ma wartość około 683 mln zł, a złożone w ostatnim miesiącu oferty z najniższą ceną wskazują na możliwość jego dalszej rozbudowy - powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej oraz wykonawca infrastruktury energetycznej, skupiający w swych ramach potencjał projektowy, handlowo-produkcyjny i wykonawczy.

opr.MZB

Dowiedz się więcej na temat: ze | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »