Reklama

Libet rośnie wraz z rentownością

Według szacunkowych danych, grupa wypracowała w 2019 toku 200,6 mln zł przychodów, ok. 41,6 mln zł EBITDA oraz 17,2 mln zł zysku netto. Libet wybrukował ścieżkę do rentowności. Skonsolidowana EBITDA grupy przekroczyła 40 mln zł, a zysk netto 17 mln zł. Zdaniem analityków, ten rok też zapowiada się bardzo dobrze. Cena akcji rośnie o blisko 30 proc.

Zarząd spółki wskazuje, iż uznał informację o ww. wybranych danych dot. wyników finansowych za istotną, gdyż poziom tych wyników za rok 2019 roku, jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez spółkę jak i grupę kapitałową spółki w analogicznych okresach lat poprzednich jak i względem wyników rocznych Spółki i grupy kapitałowej spółki za rok 2018. 

Reklama

Przedstawione powyżej wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2019 roku jak i sprawozdania finansowego spółki za ten sam okres; dane te mogą ulec zmianie.

Dane spółki i grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku:
- dane jednostkowe dot. spółki (według ustawy z 20/09/1994 o rachunkowości):
- przychody: 197,4 mln zł
- EBITDA: 39,3 mln zl
- wynik netto: 25,0 mln zł

Dane skonsolidowane do. grupy kapitałowej spółki (według MSR/MSSF):
- przychody: 200,6 mln zł
- EBITDA: 41,6 mln zł
- wynik netto: 17,2 mln zł

Zarząd spółki nadmienia nadto, iż:

(i) znaczący wpływ na wielkość ww. danych, w tym poziom EBITDA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku (tak w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym) miały istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów Spółki w kwocie 15,6 mln zł; o czym spółka informowała odrębnymi rapierami bieżącymi; na co wskazano także m.in. w treści publikowanych w 2019 roku raportów bieżących dot. ujawnienia wstępnych, szacunkowych, wybranych wyników / danych finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, a co szerzej omówiono w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym półrocznym grupy kapitałowej spółki opublikowanym dnia 30 września 2019 roku,

(ii) ww. sprawozdania finansowe, w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa podlegają badaniu przez firmę audytorską; badanie to nie zostało na dzień opublikowania niniejszego raportu ukończone, zaś ujawnione powyżej dane dot. wyników finansowych, nie zostały w żadnym zakresie potwierdzone przez firmą audytorską prowadzącą takie badanie.

Zarząd spółki zaznacza, iż ww. dane finansowe grupy kapitałowej spółki, co do podstawowych wielkości istotnie nie odbiega od wartości prezentowanych w dokonanej przez zarząd prognozie wyników finansowych grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2019 opublikowanej przez spółkę raportem bieżącym numer 9/2019 (17/05/2019) z uwzględnieniem jej korekty opublikowanej raportem bieżącym numer 22/2019 (29/11/2019).

Przypomnijmy, ze w styczniu Libet otrzymał dwie wstępne oferty kupna aktywów służących produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych - poinformowała spółka w komunikacie. Oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych spółki, a łączna proponowana cena wynosi 33,5 mln zł netto. Jak podano, oferty zostały złożone przez dwa odrębne i niezależne podmioty, każdy o istotnej pozycji rynkowej.

"Zarząd spółki wskazuje, iż na dzień opublikowania niniejszego raportu nie podjęto decyzji o przeprowadzeniu którejkolwiek z transakcji, rekomendowaniu przeprowadzenia którejkolwiek z nich, nie zawarto nadto żadnych umów, których przedmiotem byłyby aktywa (w tym umów warunkowych bądź przedwstępnych), a celem działań podejmowanych przez spółkę na obecnym ich etapie, jest szczegółowe rozpoznanie wszelkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnych transakcji, w szczególności zaś ich wpływu na funkcjonowanie spółki i grupy kapitałowej spółki we wszelkich istotnych obszarach" - napisano. Spółka wskazała, że - o ile zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu którejkolwiek z transakcji - konieczne będzie spełnienie min. szeregu wymogów o charakterze prawnym i korporacyjnym.

Libet poinformował, że proponowana, wstępna sumaryczna cena netto za aktywa w ramach dwóch transakcji zamyka się kwotą 33,5 mln zł. Środki pozyskane z transakcji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na koniec trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln zł oraz zadłużenia wobec kontrahentów. "Zarząd spółki wskazuje, iż oferty i ewentualne podjęcie działań celem przeprowadzenia transakcji nie ograniczają zakresu opcji strategicznych spółki rozważanych obecnie bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez zarząd spółki programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie" - napisano.

Dowiedz się więcej na temat: Libet S.A. | kostka | materiały budowlane

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »