Reklama

Orange Polska w trzecim kwartale 2016 roku straciła netto 302 tys. klientów

Orange Polska w trzecim kwartale wypracowało 831 mln zł zysku EBITDA wobec 830,8 mln zł oczekiwanych przez analityków. Przychody grupy sięgnęły 2,85 mld zł, podczas gdy konsensus zakładał 2,86 mld zł. Zysk netto operatora wyniósł 37 mln zł wobec 34,4 mln zł konsensusu. Operator stracił netto 302 tys.klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy zmniejszyła się o 71 tys. - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Przychody grupy okazały się o 4 proc. niższe niż rok wcześniej, podczas gdy w drugim kwartale analogiczna różnica wynosiła 3,7 proc. Marża EBITDA operatora spadła rok do roku do 29,1 proc. z 31,3 proc.

Przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły do 1,59 mld zł z 1,56 mld zł rok wcześniej. Wpływy z ratalnej sprzedaży sprzętu wyniosły 258 mln zł, wobec 171 mln zł w trzecim kwartale 2015.

Przychody z usług stacjonarnych spadły do 1,16 mld zł z 1,26 mld zł przed rokiem.

Wśród kosztów do 404 mln zł z 430 mln zł spadła wysokość świadczeń pracowniczych, ale koszty usług obcych wzrosły do 1,54 mld zł z 1,52 mld zł.

Reklama

Organiczne przepływy operacyjne wyniosły 169 mln zł wobec 8 mln zł ujemnych przepływów rok wcześniej. Spółka po trzech kwartałach wypracowała 2,69 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych. Skorygowane organiczne przepływy wyniosły po trzech kwartałach 455 mln zł.

Orange Polska podtrzymał prognozę EBITDA na 2016 r. zakładająca, że będzie ona w przedziale 3,15-3,30 mld zł. Podtrzymał też, że dźwignia finansowa, definiowana jako wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA, w całym 2016 roku nie powinna przekroczyć poziomu 2,2.

"Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją stacjonarnych usług głosowych) oraz niższych pozostałych przychodów (w wyniku zakończenia projektów infrastrukturalnych, które w III kw. 2015 przyniosły 42 mln przychodów, a także niższych przychodów z usług ICT). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wyższe przychody z usług mobilnych, wynikające ze wzrostu liczby klientów abonamentowych oraz rosnącej sprzedaży sprzętu" - napisał Orange w komentarzu do wyników.

Liczba klientów abonamentowych grupy zwiększyła się w III kw. o 309 tys., co stanowi najwyższy wzrost od wielu lat. Przyczyniły się do tego działania komercyjne, zwiększona migracja z segmentu usług przedpłaconych oraz dobre wyniki submarki nju. Natomiast liczba klientów usług przedpłaconych zmniejszyła się o 600 tys.

"Spadek ten wynikał głównie z niższej liczby nowych aktywacji usług na kartę po wprowadzeniu w lipcu obowiązku rejestracji. Ponieważ zdecydowana większość z nich to jednorazowe aktywacje kart o niskim nominalne, nie wpłynęło to w znaczący sposób na wyniki w segmencie przedpłaconym" - podał Orange.

Liczba klientów korzystających z sieci LTE osiągnęła 3,8 mln, co oznacza wzrost w trzecim kwartale o 19 proc. kdk. Udział technologii LTE w całkowitej mobilnej transmisji danych osiągnął 57 proc. Wzrost ruchu transmisji danych na użytkownika w mobilnym segmencie abonamentowym utrzymuje się na poziomie powyżej 100 proc. rdr.

Zagregowany wskaźnik ARPU z usług mobilnych obniżył się o 8,2 proc. rdr - podobnie jak w poprzednim kwartale.

"Erozja wskaźnika ARPU z usług abonamentowych utrzymała się na prawie niezmienionym poziomie i miała związek głównie ze zmianą struktury klientów (rosnący udział umów tylko z kartą SIM i umów ratalnych), dużą popularnością ofert z kilkoma kartami SIM, rabatami dla klientów usług konwergentnych oraz niższymi stawkami za roaming.

Na wskaźnik ARPU z usług przedpłaconych w trzecim kwartale wpłynęły pierwsze efekty bonusów w formie darmowych minut i gigabajtów przyznawanych klientom za rejestrację kart SIM" - napisano w komunikacie.

Liczba przyłączeń netto klientów ofert konwergentnych wyniosła 38 tys. i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale.

Orange widzi poprawę w segmencie stacjonarnego internetu.

"Utrata klientów netto (10 tys.) była najniższa od wielu kwartałów, do czego przyczyniła się znaczna liczba klientów aktywujących usługi o dużej szybkości dostępu (VDSL i FTTH) - 44 tys. w trzecim kwartale, a także niższa utrata łączy ADSL" - napisano.

Marża EBITDA operatora spadła rok do roku do 29,1 proc. z 31,3 proc. Wśród kosztów do 404 mln zł z 430 mln zł spadła wysokość świadczeń pracowniczych, ale koszty usług obcych wzrosły do 1,54 mld zł z 1,52 mld zł.

"Całkowita baza kosztowa uległa obniżeniu, gdyż optymalizacja wydatków pośrednich (głównie kosztów pracy oraz kosztów sieci i usług informatycznych) zrównoważyła wzrost kosztów bezpośrednich. Wyższe koszty bezpośrednie wynikały ze wzrostu kosztów międzyoperatorskich, odzwierciedlającego rosnący detaliczny i hurtowy ruch komórkowy, a także wyższych kosztów sprzedaży. Wzrost tych ostatnich był związany z utrzymaniem intensywnych działań marketingowych oraz zmianą w strukturze telefonów komórkowych (rosnącym udziałem smartfonów) i osłabienia kursu złotego do euro" - napisano.

Przychody z usług telefonii komórkowej wzrosły do 1,59 mld zł z 1,56 mld zł rok wcześniej. Wpływy z ratalnej sprzedaży sprzętu wyniosły 258 mln zł, wobec 171 mln zł w trzecim kwartale 2015.

Przychody z usług stacjonarnych spadły do 1,16 mld zł z 1,26 mld zł przed rokiem.

Organiczne przepływy operacyjne wyniosły 169 mln zł wobec 8 mln zł ujemnych raportowanych przepływów i 305 mln zł skorygowanych przepływów rok wcześniej. Spółka po trzech kwartałach wypracowała 2,69 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych. Skorygowane organiczne przepływy wyniosły po trzech kwartałach 455 mln zł.

Spółka tłumaczy, że do spadku przyczyniły się dwa zasadnicze czynniki.

"Po pierwsze, środki pieniężne z działalności operacyjnej netto (przed zapłaconym podatkiem dochodowym i zmianą kapitału obrotowego) zmniejszyły się o 102 mln zł (głównie w wyniku spadku EBITDA). Po drugie, wypływ środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych zwiększył się o 76 mln zł, w dużej mierze ze względu na płatności z tytułu znaczących nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w II kw. Na przepływy pieniężne pozytywnie wpłynęło natomiast niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wzrost stanu należności (wskutek rosnącego wolumenu umów ratalnych) został częściowo zrównoważony przez korzystną zmianę po stronie zobowiązań (wynikającą głównie z optymalizacji łańcucha dostaw" - napisano.

Orange Polska podtrzymał prognozę EBITDA na 2016 r. zakładająca, że będzie ona w przedziale 3,15-3,30 mld zł. Podtrzymał też, że dźwignia finansowa, definiowana jako wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA, w całym 2016 roku nie powinna przekroczyć poziomu 2,2.

"Po dziewięciu miesiącach 2016 roku, osiągnęliśmy wyniki finansowe na poziomie umożliwiającym realizację celów całorocznych. W trzecim kwartale nie uległy zmianie kluczowe trendy w zakresie przychodów: wzrostowi w segmencie mobilnym towarzyszył spadek przychodów z usług stacjonarnych i pozostałej działalności. Erozja EBITDA była wolniejsza od spadku przychodów, gdyż optymalizacja kosztów pośrednich zrównoważyła wzrost wydatków bezpośrednich" - powiedział, cytowany w komunikacie, Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansów.

"Jako że w czwartym kwartale kwestia zakończenia projektów infrastrukturalnych przestanie wpływać na wyniki, przewidujemy korzystniejszą ewolucję przychodów, co powinno się przełożyć również na poprawę trendu EBITDA. W efekcie, potwierdzamy cel całoroczny w zakresie dźwigni finansowej i EBITDA" - dodał.

Prezes Orange Polska Jean-François Fallacher poinformował, że w tradycyjnie najlepszym sprzedażowo czwartym kwartale grupa planuje nadal prowadzić aktywną działalność w obszarze komercyjnym.

"Będziemy jednak uważnie śledzić wskaźniki rentowności i pilnować kosztów, aby osiągnąć założone cele finansowe" - powiedział.

Poniżej wyniki Orange Polska i ich porównanie z konsensusem PAP:

3Q2016 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2016 rdr
Przychody 2851 2869,3 -0,6% -4,0% -1,8% 8557,0 -4,0%
EBITDA 831 830,8 0,0% -10,5% 0,8% 2523,0 -11,3%
EBIT 137 140,8 -2,7% -35,4% -2,8% 493,0 -28,6%
Zysk netto 37 34,4 7,5% -66,4% 131,3% 151,0 -62,9%
marża EBITDA 29,1% 29,0% 0,20 -2,12 0,76 29,48% -2,42
marża EBIT 4,8% 4,9% -0,11 -2,33 -0,05 5,76% -1,98
marża netto 1,3% 1,2% 0,10 -2,40 0,75 1,76% -2,80

Orange Polska straciła 302 tys. klientów

Orange Polska w trzecim kwartale 2016 roku straciła netto 302 tys. klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy głosowych grupy zmniejszyła się o 71 tys. - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Poniżej prezentujemy dane operacyjne Orange Polska w III kwartale 2016 r. wraz z danymi historycznymi:

2015 2016
III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.
LICZBA KLIENTÓW (w tys.)
TELEFONIA KOMÓRKOWA 15 693 15 906 16265 16696 16394
zmiana 106 213 358 431 -302
POST PAID 8 087 8 361 8575 8798 9085
zmiana 190 274 214 223 287
PRE PAID 7 606 7 545 7689 7898 7309
zmiana -84 -61 144 209 -589
INTERNET MOBILNY 1 813 2 012 2229 2473 2615
zmiana 113 199 217 244 142
ŁĄCZA STACJONARNE 4 268 4 194 4120 4059 3988
zmiana -76 -74 -74 -61 -71
DOSTĘPY SZEROKOPASMOWE 2 131 2 105 2079 2057 2025
zmiana -28 -26 -26 -22 -32
ADSL 1 794 1 734 1699 1613 1562
zmiana -56 -60 -35 -86 -51
TV 774 787 797 803 761
zmiana 13 13 10 6 -42
ARPU
TELEFONIA KOMÓRKOWA 30,6 29,8 28,9 28,10 28,1
zmiana 0 -1 -0,9 -0,80 0,00
POST PAID 49,1 47,1 45,3 44,30 43,7
zmiana -0,9 -2 -1,8 -1,00 -0,60
PRE PAID 13,2 12,7 12,4 11,90 12
zmiana 0,3 -1 -0,3 -0,50 0,10
TELEFONIA STACJONARNA 40 39,3 39,2 38,70 38,4
zmiana -0,2 -1 -0,1 -0,50 -0,30
DOSTĘP SZEROKOPASMOWY 61,2 61,2 60,3 60,20 60,3
TELEWIZJA I VOIP
zmiana -0,2 - -0,9 -0,10 0,10

Orange Polska spodziewa się, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec IV kw. poprawi się w stosunku do wartości z końca III kw. Grupa ocenia tegoroczną prognozę jako bezpieczną. W lutym Orange Polska planuje przedstawić swoje szacunki wybranych danych na 2017 r.

- Sygnalizowaliśmy wcześniej, że dług netto do EBITDA będzie wyższy na koniec III kw. Spodziewamy się, że na koniec IV kw. dług netto do EBITDA się poprawi - powiedział podczas konferencji z analitykami Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansów.

Orange Polska w poniedziałkowym raporcie podtrzymał prognozę EBITDA na 2016 r. zakładającą, że będzie ona w przedziale 3,15-3,30 mld zł. Podtrzymał też, że dźwignia finansowa, definiowana jako wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA, w całym 2016 roku nie powinna przekroczyć poziomu 2,2.

"Podkreślę jeszcze raz, że nasza całoroczna prognoza jest bezpieczna" - powiedział Nowohoński.

Poinformował też, że w lutym grupa przedstawi swoje szacunki na 2017 r. m.in. dotyczące EBITDA, czy dźwigni finansowej.

Nowohoński poinformował, że Orange Polska jest w trakcie negocjacji z instytucjami finansowymi w zakresie sprzedaży należności.

"Mówimy tu o dużych sumach - na koniec trzeciego kwartału ta pozycja w naszym bilansie sięgała około 800 mln zł, a na koniec czwartego kwartału jeszcze wzrośnie" - powiedział.

Członek zarządu ds. finansowych podał również, że grupa pracuje nad nowym modelem sprzedaży nieruchomości. Od początku roku zysk Orange ze sprzedaży aktywów (większość to nieruchomości) wyniósł 56 mln zł.

"Jesteśmy w trakcie rewizji naszego podejścia do sprzedaży nieruchomości. Wynika ona ze wzrostu naszej aktywności na tym rynku - w ostatnim czasie wystawiliśmy na sprzedaż między innymi budynki w centrum Warszawy i Lublina" - powiedział.

Nowohoński zapewnił, że operator nie zamierza ograniczać aktywności marketingowej w czwartym kwartale. Rok wcześniej, w czwartym kwartale 2015 roku, koszty sprzedaży operatora wyniosły 801 mln zł.

- Nie będziemy obniżać kosztów komercyjnych w czwartym kwartale, ponieważ doprowadziłoby to do spadku wolumenów sprzedaży, a tego nie chcemy - powiedział.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »