Rekordowe wyniki roczne DB Energy

Na koniec roku obrotowego 2018/2019 DB Energy osiągnęła rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży. Skokowy wzrost skali biznesu jest efektem realizacji coraz większej liczby projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Rośnie portfel projektów na kolejny rok, co jest dobrym prognostykiem dla wyników w najbliższych kwartałach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

Na koniec roku obrotowego 2018/2019 DB Energy osiągnęła rekordowy poziom przychodów przy trzycyfrowych wzrostach sprzedaży. Skokowy wzrost skali biznesu jest efektem realizacji coraz większej liczby projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej. Rośnie portfel projektów na kolejny rok, co jest dobrym prognostykiem dla wyników w najbliższych kwartałach, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

W IV kw. 2018/2019 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 8,19 mln zł wobec 549 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco w roku obrotowym 2018/2019 sprzedaż osiągnęła poziom 16,54 mln zł, tj. wzrost o 228% rdr. W omawianym okresie spółka zrealizowała projekt dla Ciech Soda Polska o wartości blisko 10,2 mln zł. W strukturze sprzedaży spółki 68% udziału stanowiły projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (Energy Saving Contract - finansowanie długoterminowe), 21% udziału stanowiły natomiast Audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów.

Reklama

Zgodnie z przyjętym modelem działalności spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych, co przekłada się na wzrost obrotów przy jednoczesnym stabilizowaniu poziomu rentowności. DB Energy wyszukuje projekty inwestycyjne o wartości od 2 mln do 20 mln zł, o średniej wewnętrznej stopie zwrotu na poziomie nie mniejszym niż 30%.

Ze względu na współpracę z renomowanymi podmiotami finansującymi, spółka ma możliwość pozyskania refinansowania gotowych projektów oraz dysponuje wiedzą w zakresie oczekiwanych przez klientów inwestycji i ich okresów zwrotu, wartości, a także sposobu obsługi procesu realizacji. Obecnie spółka ma rozpoznane projekty o wartości ponad 300 mln zł.

W ciągu trzech lat przewiduje się realizację projektów o wartości ok. 30 mln zł. W lipcu br. DB Energy podpisała wstępne porozumienie z międzynarodową instytucją finansową ws. finansowania projektów w modelu ESCO. Porozumienie umożliwi finansowanie projektów o łącznej wartości co najmiej 15 mln euro w ciągu dwóch lat. Na potrzeby tej współpracy spółka zidentyfikowała 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro.

W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 2,4 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh i dało rocznie ok. 708 mln zł oszczędności klientom. Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 450 mln zł, z czego już ok. 200 mln zł zostało przyznane klientom (tj. 37% całego rynku za lata 2017/2018).

Mając na względzie fakt, że dla części klientów usługi związane z pozyskaniem Białych Certyfikatów rozliczane są w oparciu o tzw. success fee (ponad 100 umów), część przychodów spółki została odroczona do czasu przydziału lub sprzedaży (w zależności od warunków umownych) Białych Certyfikatów. Przedłużenie ważności Białych Certyfikatów (kontraktów PMEF) będzie mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach obrachunkowych.

ZYSKI W GÓRĘ ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

EBITDA spółki w IV kw. 2018/2019 r. wyniosła 431,8 tys. zł, w porównaniu do 432,7 tys. straty w IV kw. 2017/2018. W całym 2018/2019 r. EBITDA ukształtowała się na poziomie 1,47 mln zł, tj. 50% więcej rdr. Marża EBITDA narastająco na koniec 2018/2019 r. wyniosła 8,9%.

W IV kw. 2018/2019 r. spółka odnotowała 393,8 tys. zł zysku operacyjnego, wobec 476,9 tys. zł straty w analogicznym okresie 2017/2018 r. Narastająco w 2018/2019 r. DB Energy osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 1,32 mln zł, co oznacza wzrost o 55% rdr.

Koszty operacyjne w całym 2018/2019 r. wyniosły 15,45 mln zł wobec 4,09 mln zł w 2017/2018 r. Jest to głównie pochodna wzrostu kosztów usług obcych (i.a. koszty podwykonawców w projekcie Ciech) do poziomu 10,6 mln zł, tj. 562% rdr, w związku ze zmianą modelu działania na inwestycyjny.

Zysk netto na koniec 2018/2019 r. wyniósł 968,2 tys. zł, tj. 51% wzrostu rdr. Wyniki spółki są zgodne z założeniami i wynikają ze zmiany modelu działalności z doradczej na inwestycyjną.

Na koniec okresu spółka dysponowała gotówką w kwocie 2,56 mln zł, tj. 7% spadku rdr. To również efekt zaangażowania w model inwestycyjny - w całym roku spółka wydatkowała na poziomie operacyjnym 4,4 mln zł. W skali całego roku obrotowego znaczne zwiększenie wydatków operacyjnych zostało pokryte przepływami finansowymi, których głównym źródłem była emisja akcji serii C, z której spółka pozyskała 3,25 mln zł.

PERSPEKTYWY DALSZYCH WZROSTÓW

Na koniec IV kw. 2018/2019 r. spółka miała w portfelu 5 projektów o łącznej wartości 10 mln zł do realizacji na 2019/2020 r. Spóka zawarła aneks rozszerzający zakres realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w firmie Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o. na szacunkową kwotę ok. 2 mln zł oraz podpisała umowę z Zakładami Górniczo-Hutniczymi "Bolesław" SA z siedzibą w Bukownie, której przedmiotem jest kompleksowa realizacja projektu dotyczącego instalacji odzysku ciepła odpadowego oraz instalacji do przekazania i zagospodarowania ciepła. Wartość umowy to ponad 3,36 mln zł, a przewidywany termin zakończenia realizacji projektu przypada na 21 stycznia 2020 r.

STRATEGIA ROZWOJU ZA GRANICĄ, DIAGSYS DO KOMERCJALIZACJI

Celem strategicznym spółki jest rozwój w obszarze audytów efektywności energetycznej w Polsce, dywersyfikacja portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO i usługi diagnostyki napędów oraz rozwój eksportu wraz ze stabilnym wzrostem jego udziału w strukturze przychodów spółki. W marcu br. spółka przeprowadziła ofertę prywatną akcji i pozyskała 3,26 mln zł. Środki z oferty zostały przeznaczone na rozwój usług w modelu ESCO (2 mln zł), utworzenie i rozwój spółki w Niemczech (0,75 mln zł) oraz komercjalizację projektu DiagSys - przeznaczonego do diagnostyki uszkodzeń i stanu pracy silników elektrycznych (0,5 mln zł).

W kolejnym roku Zarząd planuje rozwój sprzedaży zagranicznej, głównie na rynku Europy Zachodniej, w tym w szczególności w Niemczech, gdzie w br. została utworzona spółka Willbee Energy GmbH. Spółka ma zidentyfikowane grono potencjalnych klientów, do których rozpoczęła już ofertowanie. Zarząd ma nadzieję na realizację pierwszych projektów już na początku nowego roku obrotowego. Spółka zamierza wykorzystać istniejącą szeroką bazę klientów, firm o kapitale zagranicznym do rozszerzenia działalności audytowej poza granice Polski. Rozwój zagraniczny może pozwolić na uzyskanie wyższej marży na projekcie. Celem strategicznym jest dynamiczny wzrost przychodów z eksportu w strukturze sprzedaży.

W II poł. 2020 r. spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys i jego komercjalizację wykorzystując partnerską sieć sprzedaży w ponad 60 krajach na świecie. Na koniec czerwca 2019 r. Zarząd szacuje zaawansowanie projektu na ok. 60%. Projekt B+R, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0, obejmuje opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką.

DB ENERGY SA jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce z dwucyfrowym udziałem w rynku . Firma realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Contract - finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract - finansowanie na czas.

Interia .pl oprac. MZB

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »