Reklama

Silesian Coal ma ofertę inwestycji w kopalni Krupiński (JSW)

Spółka Silesian Coal przekazała zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej propozycję finansowania prac inwestycyjnych w kopalni Krupiński, które pozwoliłyby na udostępnienie nowych zasobów węgla oraz na stabilizację funkcjonowania kopalni. Inwestor zastrzegł też, że nigdy nie planował i nie planuje w przyszłości nabycia kopalni.

16 września minister skarbu udzielił marszałkowi Sejmu odpowiedzi na interpelację w sprawie sytuacji ekonomicznej kopalni Krupiński, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którą posłowie PiS Grzegorz Matusiak oraz Grzegorz Tobiszowski skierowali do prezesa Rady Ministrów.

Reklama

Przedstawione w odpowiedzi informacje wskazują, że w ostatnich trzech latach o 50 proc. zmniejszała się wartość inwestycji w kopalni Krupiński - z ok. 155 mln zł w 2012 roku do prawie 111 mln zł w 2014 roku. Szacowane operatywne zasoby węgla kamiennego, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynoszą blisko 44 mln ton. Minister skarbu poinformował również, że zarząd JSW analizuje obecnie różne warianty dalszego funkcjonowania kopalni, włącznie ze scenariuszem ewentualnego wygaszenia zakładu lub jego sprzedaży.

- Wobec zapowiedzi sprzedaży kopalni Krupiński chciałbym stanowczo podkreślić, że nasza spółka nie planowała i nie zamierza nigdy jej kupić. W przypadku, gdy zostanie sprzedana, z pewnością ponowimy nowemu właścicielowi naszą ofertę współpracy w zakresie inwestycji w Krupińskim - powiedział w środę prezes Silesian Coal Jerzy Markowski.

Główną ideą propozycji Silesian Coal jest sfinansowanie robót inwestycyjnych pozwalających JSW uzyskać dostęp do złóż w partii centralnej i północnej, na które Krupiński uzyskał nową koncesję w 2013 r. Jak zaznaczają przedstawiciele Silesian Coal, jej oferta umożliwi uzyskanie dostępu do tych pokładów bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony JSW, a jednocześnie skróci drogę dostępu do złóż pod Orzeszem, o koncesję na wydobycie z których ubiega się Silesian Coal.

Ponadto propozycja Silesian Coal pozwoliłaby na modernizację w Krupińskim istniejącej infrastruktury technologicznej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w zakresie wzbogacania węgla energetycznego i koksowego, a także na rozbudowę infrastruktury w zakresie urządzeń głównego przewietrzania kopalni oraz gospodarki mediami i odpadami. Celem modernizacji jest stworzenie możliwości odbioru przez infrastrukturę kopalni zarówno urobku własnego, jak i Silesian Coal.

- W mojej ocenie przedstawiona przez Silesian Coal propozycja współpracy jest ciekawa dla obu stron, zarówno dla naszego projektu wydobycia węgla w obszarze Żory-Suszec 1, jak również dla JSW, aczkolwiek nie jest rozwiązaniem bezalternatywnym. Wobec deklaracji poprzedniego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącej +braku perspektyw dalszego funkcjonowania kopalni Krupiński+, przyjęcie naszej oferty pozwoli na wydłużenie funkcjonowania kopalni do czasu wyczerpania jej zasobów oraz do przedłużenia użytkowania obiektów infrastruktury technologicznej kopalni przez cały okres trwania naszego projektu w Orzeszu. Teoretycznie nawet o 50 lat - dodał Jerzy Markowski.

Spółka Silesian Coal jest m.in. odpowiedzialna za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu. Trwa proces inwestycyjny mający na celu uzyskanie przez spółkę koncesji ministra środowiska na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu.

Wielkość położonych na głębokości od 600 do 1000 metrów pokładów szacowana jest na ok. 600 mln ton węgla koksowego i energetycznego. Dzięki planowanej na kilkadziesiąt najbliższych lat inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy przy wydobyciu węgla oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych.

Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG jest giełdową spółką notowaną we Frankfurcie, ma 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka posiada aktywa w pięciu innych krajach.

- - - - -

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu bez wyłonienia kandydata.

W przekazanej przez rzeczniczkę JSW Katarzynę Jabłońską-Bajer informacji spółka wskazała też, że w toku pozostaje postępowanie na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. Na początku września dotychczasowy prezes JSW Edward Szlęk złożył rezygnację z uwagi na stan zdrowia. Kilka dni później rezygnację złożył zastępca prezesa ds. ekonomicznych Robert Kozłowski.

Konkurs na prezesa i wiceprezesa JSW ds. finansowych ogłoszono 21 września (rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami prowadzone były we wtorek). Wobec wakatów na tych stanowiskach RN zapewniła ciągłość działania zarządu poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej, będącego członkiem RN wskazanym przez MSP, Józefa Myrczka; w zarządzie pozostaje też trzech pełnoprawnych członków: ds. górniczych, pracowniczych oraz strategii.

W połowie października spółka informowała, że w konkursie na stanowisko prezesa zgłosiła się jedna osoba. Na stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych wpłynęło 10 zgłoszeń, ale dwa zostały odrzucone ze względów formalnych.

Trudna sytuacja sektora węgla w 2014 r. - zmniejszony popyt i obniżka cen - szczególnie dotknęła polskie przedsiębiorstwa tej branży, wśród nich JSW.

W związku z tą sytuacją na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację spółki pogorszyło na początku września żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

Podpisana w lipcu ub.r. umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. JSW nie wykupiła jednak we wskazanym terminie - do 22 września - obligacji posiadanych przez ING, tłumacząc to trwającymi rozmowami z obligatariuszami.

Negocjacje te zakończyły się zawarciem 25 września umowy o dalszej współpracy; obligatariusze zobowiązali się, że powstrzymają się od żądania wcześniejszego wykupu obligacji, zobowiązali się też m.in. do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania do 15 października 2015 r. listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".

16 października zarząd JSW informował, że wciąż prowadzone są intensywne rozmowy z obligatariuszami w celu uzgodnienia i podpisania listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW. Brak podpisania i uzgodnienia tego dokumentu nie stanowił podstawy do wypowiedzenia umowy o dalszej współpracy z 24 września; podstawą do tego będzie brak uzgodnień do 16 listopada.

Według wcześniejszych informacji, rozmowy mają też dotyczyć uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 30 listopada br. Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 grudnia 2015 r., JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy (dotąd ING wyraził zgodę na odroczenie terminu wymagalności roszczenia o zapłatę z tytułu wykupu obligacji).

24 września pełnomocnik rządu ds. górnictwa, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk sygnalizował w Sejmie, że powstający w JSW plan restrukturyzacyjny ma ustabilizować sytuację związaną z płynnością finansową spółki w okresie co najmniej trzech lat.

Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami oraz zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki w przyszłym roku. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »